Votre recherche * a donné 2421 résultats

a-z index des titres
  • Frontbladen

Filtres

Sujet

Grens onder stroom, de grensversperring tussen België en Nederland

Het grensgebied tussen het bezette België en het neutrale Nederland werd algauw een smokkelparadijs. Er was een weelderige trafiek in brieven, militaire inlichtingen en levensmiddelen. Ook jongemannen die zich bij het Belgisch leger wilden voegen, staken de grens over. Daar besloten de Duitse troepen vanaf voorjaar 1915 een stokje voor te steken. ...

Over de schreef: De grens met Nederland

Al vanaf het begin van de oorlog gonsde het van activiteit aan de grens met het neutrale Nederland. Bijna onmiddellijk na de bezetting sloot de Duitse overheid de grens met Nederland af met prikkeldraad. De Duitsers wilden Belgische oorlogsvrijwilligers verhinderen om via Nederland aan het front te geraken en smokkel een halt ...

Toerisme in tijden van oorlog

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog vond een eerste democratisering van het toerisme plaats. Toerisme was niet enkel meer voorbehouden voor de allerrijksten, ook de gegoede middenklasse kon zich nu en dan een trip veroorloven. Bij het uitbreken van de oorlog viel het toerisme in het bezette België aanvankelijk volledig stil. Vervoersmiddelen zoals ...

11 juli 1917 - De Frontbeweging richt zich tot de koning

Vanaf 1915 namen katholieke intellectuelen aan het front initiatieven om soldaten te behoeden voor normvervaging en (seksuele) verleidingen. Via studiekringen, gebedenbonden en voetbalclubs boden ze ‘passende’, georganiseerde ontspanning aan. De initiatiefnemers namen de gelegenheid te baat om ook een politieke agenda te realiseren: ze ...

11. Juli 1917 – Die Frontbewegung wendet sich an den König

Ab 1915 ergriffen katholische Intellektuelle an der Front Initiativen, um Soldaten vor einem Verfall der Werte und (sexuellen) Versuchungen zu behüten. Durch Studienkreise, Gebetsbünde und Fußballklubs boten sie „passende“, organisierte Entspannung an. Die Initiatoren nutzten die Gelegenheit, auch eine politische Agenda zu ...

11 July 1917 - The Front Movement Appeals to the King

In 1915, Catholic intellectuals at the frontline launched initiatives to protect soldiers from slipping moral standards and temptation, sexual and otherwise. They offered 'appropriate', organised forms of recreation through study and prayer groups, and football clubs. The initiators grasped the opportunity to push a political agenda as ...

Een pint van stroop en duivenbonen

De meeste economische activiteiten in België hadden zwaar te lijden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar dat gold niet voor de brouwerijen achter het front, in het onbezette België. Zij deden juist gouden zaken. De bevolking in die regio was namelijk geëxplodeerd tijdens de oorlogsjaren. Er waren niet alleen de soldaten uit allerlei landen die ...

Wahlen in Kriegszeiten

Durch den Krieg gab es 1915 keine Gemeinderatswahlen. Die amtierenden Gemeinderäte blieben einfach „an der Macht“. Obgleich das eine irreführende Formulierung ist. Der Bürgermeister und die Beigeordneten blieben zwar im Amt, aber sie unterstanden den deutschen Besatzern. Sie konnten allenfalls versuchen, ihre Bürgerinnen und ...

Ein Bier aus Apfelkraut und Taubenfutter

Die meisten Wirtschaftszweige in Belgien hatten während des Ersten Weltkriegs schwer zu leiden. Das galt jedoch nicht für die Brauereien im unbesetzten Belgien hinter der Front. Deren Geschäfte brummten vielmehr. Die Bevölkerung in dieser Region war während der Kriegsjahre nämlich explodiert. Da waren nicht nur die Soldaten aus den ...

A Pint Brewed from Treacle and Pigeon Feed

The First World War had a devastating impact on most economic activities in Belgium. The breweries in the unoccupied part of the country behind the front formed an exception, however – they flourished, thanks to an explosive population growth in the region during the war years. This growth consisted of soldiers of various nationalities ...

Gazetje van Thielt - van frontblaadje tot boek

Nieuws van de Grote Oorlog ontsluit een schat aan informatie naar professionele onderzoekers en gepassioneerde hobbyisten, maar ook voor heemkundigen is het een interessante tool die tot publicaties leidt. Romain Vanlandschoot is zo’n heemkundige die geregeld de verschillende archieven in en rond Tielt induikt op zoek naar oorlogskranten. ...

Lachen om miserie

‘Always look on the bright side of life’, zo zong de gekruisigde messias Brian met zijn lotgenoten in de slotscène van de beruchte film ‘Life of Brian’ van Monty Python. Brian en zijn metgezellen zijn niet de enigen die lachen om het noodlot dat hen treft. Galgenhumor is een vaak voorkomend fenomeen, zeker in oorlogstijd. ...

Pages