Votre recherche * a donné 2421 résultats

a-z index des titres
  • Frontbladen

Filtres

Sujet

Lachen über Elend

 „Always look on the bright side of life“, sang der gekreuzigte Messias Brian mit seinen Schicksalsgenossen in der Schlussszene von Monty Pythons berüchtigtem Film „Das Leben des Brian“. Brian und seine Gefährten sind nicht die Einzigen, die über das Schicksal lachen, das sie trifft. Galgenhumor ist ein häufiges ...

Laughing at misery

‘Always look on the bright side of life’, the crucified messiah Brian and his fellow-sufferers sing in the final scene of Monty Python's notorious film, ‘Life of Brian’. Brian and his companions aren't the only ones to laugh about their own fate. Gallows humour is a widespread phenomenon, especially in times of war. ...

Bildung und Unterricht

Nach belgischem Gesetz musste jedes Kind zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr die Schule besuchen. In den ersten Monaten des Schuljahres 1914-1915 war dies jedoch äußerst schwierig. Durch die Mobilisierung hatte sich der Bestand an Lehrern gelichtet, und sehr viele Schulgebäude waren mit Flüchtlingen und alliierten oder deutschen ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. In het beste geval ...

Education

According to Belgian law, every child was required to attend school between the ages of six and twelve. In the first months of the school year 1914/1915, however, this proved very difficult. Mobilisation had thinned out the teaching staff and many school buildings were occupied by refugees or Allied or German soldiers. The best the pupils could ...

Elections in Wartime

In October 2018, the Belgian people will go to the ballot box to elect a new municipal council, as we do every six years. Before the First World War, this was as often as every four years! The mayors and municipal council members elected in 1911, however, kept their posts for almost a decade.Because of the war, the 1915 local elections ...

Kiezen in oorlogstijd

In oktober 2018 mogen we allemaal stemmen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dat doen we elke 6 jaar. Voor de Eerste Wereldoorlog was dat zelfs om de 4 jaar! Toch bleven de burgemeesters en schepenen die in 1911 verkozen waren bijna tien jaar op post.Door de oorlog waren er in 1915 geen gemeenteraadsverkiezingen. De zetelende gemeentebesturen ...

Framing en propaganda tijdens de Eerste Wereldoorlog

Framing is een begrip dat vaak opduikt in de media. Frames kunnen vergeleken worden met vensters waardoor je de werkelijkheid bekijkt. Deze werkelijkheid is echt en hierin verschillen frames van ‘fake news’. De maker van het frame kan het venster wel zodanig manipuleren dat hij of zij bepaalt wat de kijker van de werkelijkheid ziet en ...

Belgian refugees in England during WWI

Just like the war today, the outbreak of the First World War and the German invasion provoked a large number of refugees leaving their home. Of the one and a half million Belgians who fled the country, more than 250.000 ended up in the United Kingdom alone. Blog: 'Aan de slag over het kanaal. Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens ...

Belgische Flüchtlinge in England im Ersten Weltkrieg

Blog: 'Aan de slag over het kanaal. Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens ...

Le tourisme 1914-1918

Juste avant la Première Guerre mondiale, le tourisme connut une première démocratisation. Il n’était plus uniquement réservé aux plus riches, la classe moyenne aisée pouvait également s’offrir un voyage de temps à autre. Blog: 'Le tourisme en temps de ...

Toerisme 1914-1918

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog vond een eerste democratisering van het toerisme plaats. Toerisme was niet langer meer voorbehouden aan de allerrijksten. Ook de gegoede middenklasse kon zich nu en dan een trip veroorloven. Bij het uitbreken van de oorlog viel het toerisme in het bezette België aanvankelijk volledig stil. Langzaam kwam er ...

Pages