Votre recherche * a donné 80 résultats

a-z index des titres
  • Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Filtres

Série ou titre

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zornlag 20 September 1914 Prijs per nr S centiemen 10e Jaar, JNr 3S POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschirijviiig-sprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. ! Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers ei op al de postkantoren. Drukker- Uitgever ; A. DE BIEVRE ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 20 September 1914 Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, Nr 35 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijving'sprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE BIEVRE Aankondigingfen : Volgens ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 27 September 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 36 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad InschrijTingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den VTeemde de verzending-skosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukher-Uùgever : A. DE BIEVRE ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

f ftspf& i e"*'# Uv ■ h /' ///* w * Zondag 4 October 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar N'37 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukher-Uitgever : ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

✓ - - Sf/f Zondag 8 December 1918, Nr I Prijs per nr 10 centiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Ia»chrijring»prij» : 5 fr. per jaar. V°or den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den intgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. IJitgemrsfirma : DE BIEVRE, Brasschaat ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 15 December 1918, Nr 2 Prijs per nr 10 ceniiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad lnscht-ijving'spx*ijs ï 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. lïùgeversfirma ; DE BIEVBE, Brasschaat Toegelaten door de ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 22 December 1918, Nr 3 Prijs per nr 10 centiemen IIe Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insch.i'ijviiiig's prijs : 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij Men schrijft in bij den uitgever, bij de briei dragers en op al de postkantoren. Uitgeversfirma : DE BIEVRE, Brasschaat Toegelaten door de ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 29 December 1918, Nr 4 Prijs per nr 10 centiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bïj den uitgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. Uùgeversfirma : DE BIEVRE, Brasschacit Toegelaten door de ...

Pages