Votre recherche * a donné 99 résultats

a-z index des titres
  • Hasselt

Filtres

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt , . 2 fr. 00 s jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl in op aile postbureelen tn b(J den Uitgever J. CE/SENS, Demerstraat, Hasselt, TemïUnende 's Sondage. DER PROVINCIE LIMBURG JSTieuws- ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

V.atarrlacr îlO NoVPTllIïftr Twee-em-Vijftigste jaargang Iz^aierait^ ou Te Huren Te hureii terslond bouwland gelegen Zouhoven, ter plaatbe Delleheide, in liuur Guillaume W'elken huizen. Voor de conditiën zich te wenden bureele van dit blad. Te hureii grooten tuin, gelegen in Ca'sterstraat, (buiten de Maastrichterpooi A-dres-bureel van dit blad. ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 4 Juli 1914 N« 27 Een-en-Vijftigste jaargang TE HUREN Te hnren terstond, workmanshtiizen, in de Breemstraat, onde Velodrome-Adros: Havormarkt, 22, Hasselt Te hnren grond ongovoer 2 bunders, Curin-gerheide, aan de Bngelenwinning. Adres: adv. Albert "Willems, op Terpoorten, t/s. Te hnren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brng) in pere. ...

Pages