Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 11. Prijs re^ nummer : 5 centiemen 7rniHao> 1 ft TVTqsit»+ 1 Q1 *7 De Gazet van Leuven 1^^■■■■■■■■■■*■■■■■mmmmmmmmwmmmmmmmwmmÊmmmmKmmmamrnm—mmmmmi~*mmmmmmm^mmmmmmmim^mmmm—m—àmmm—mmÊmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm■*»" □ ABONNEMENTSPRIJS : r> - . Elke ^edewerker blijft ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 42 Dimanche 20 Octobre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD vi\ liLEINE AA\R(i\IU(;i\GO % ABONNEMENTSPRIJZÉN. PRIX D'ABONNEMENTS. -AANKONDIGINGEN. "'ANNONCES. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. 3 ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 16 Dimanche 21 Avril 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES VWËEKBLÂf) van liLEME AANKONDIGINGER ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester . ' . . . 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet nuffimer .... 0.25 fr. Le numéro 0.53 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet 1.75 fr. par an en plus ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page-se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

Uilenspiegel van Leuven

EERSTE JAARGAXG NUMMER 11 Prijs : 10 Centiem ZONDAG 14 APR1L 1918 Ab mementen : Een jaar, 5. 1 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. LEUV EN BEHEEK en OPSTELR AAD : 41, CAPUCIENEN VOER. LEUVEN. EEN FRANSKIUONSCHE DR001 HUN FEESTGETIJ ! De Flaminganten aan de ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 1 Dimanche 7 Janvier 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ÀBONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester . . • . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. 4.75 fr. per jaar meer voor het PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ..... . G.50 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. par an en plus ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN IABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.S0 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargaxig , ir 4. i Prijs per nummer ? 5 centieiAgn. Zondag, 28 Januari 1917. De Gazet van Leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postckeek-rekening- N1' 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSFRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarie* op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

NI* 32 Dimanche 8 Août 1915 9T année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 522 — Verkoopzaal en bazar VANKEROKHÛYEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salie da ventes et bazar VANKERGKHOVEN Bazar de jouets. — ...

Uilenspiegel van Leuven

T Abonnementen : Een ;aar, 5.00 îr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. LEUV EN 1 BEHEER en QPSTKLR A AD : 41, CAPUCIENEN VOER. LEUV EN. •* Begraaft men Uiteisjnegel,de geest, % •• • in Nele, het hart van • • • loeder Vlaanderen? Zij oek kan slapen, maar sterven niet I Begraaft men Uilenspiegel, de geest, en Nele, het ...

Pages