Votre recherche * a donné 368 résultats

a-z index des titres
  • Advertentiebladen

Filtres

Sujet

Enseignement

La législation belge impose à chaque enfant de suivre l’école de six à douze ans. Les premiers mois de l’année scolaire 1914-1915, ce ne fut cependant pas une mince affaire. La mobilisation avait éclairci les rangs des enseignants tandis que des réfugiés et des soldats alliés ou allemands s’appropriaient de nombreux ...

Film onder de bezetting: Cinema Zoologie

In november 1915 – volle oorlogstijd in bezet Antwerpen – opende ‘Cinema Zoologie' aan het Statieplein. Enkele maanden eerder had de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA), de vereniging achter de Antwerpse dierentuin, beslist filmvertoningen te organiseren in haar feestzaal. De rijkelijk gedecoreerde, ...

Bildung und Unterricht

Nach belgischem Gesetz musste jedes Kind zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr die Schule besuchen. In den ersten Monaten des Schuljahres 1914-1915 war dies jedoch äußerst schwierig. Durch die Mobilisierung hatte sich der Bestand an Lehrern gelichtet, und sehr viele Schulgebäude waren mit Flüchtlingen und alliierten oder deutschen ...

Education

According to Belgian law, every child was required to attend school between the ages of six and twelve. In the first months of the school year 1914/1915, however, this proved very difficult. Mobilisation had thinned out the teaching staff and many school buildings were occupied by refugees or Allied or German soldiers. The best the pupils could ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. In het beste geval ...

Aenkondiger van het Land van Aelst

van het Land van Aelst. Abonnementsprijs frs. 2 's jaars. Insertiën 1B eentieraen den drukregel. Jitgever Spitaels-Schuermans, Nieuwstraat, N° 12-14. Telefoon N° 152. Allé inserliëïi moeleii ons ten uitersle den Vrijdag voor den MIDDAG toegekomeu zijn. Apothekersbond ZONBAGRUST Zondag 22 Maart, zal de dienstdoende Apotheek Benneboog, ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 18 Juli 1914 N'< 29 Een-en-Vijftigste jaargang TE HUREN Te haren terstond, werkmansluiixeii, in de Breemstraat, oudo Velodrome. Adres: Havermarkt, 22, Hassolt Te haren grond ongeveer 2 bunders, Curin-gerheido, aan de Éngelenwinning. Adres: adv. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te hnren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brug) in perc. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'AKRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards aux coins des rues. Les annonces de une ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 14 Dimanche 8 Avril 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DS L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 7 Dimanche 17 Février 1918 100" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES ■ DE 1/ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN AB ONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nurainer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het yerzenden per post. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTHOUT, Diestsche straat, 32. PPJX D'ABONNEMENTS. Par ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

ABONNEMENT: -«"~V 1 1 i £/ f'"\4 PrIJ» de? Inlassehlng PER JAAR, voor de stad Ir. 2-00 K % w 8 S i ê/TY ». 15 centiamen den drukregel. voor buiten fr. 2-60 ^ J&~ E El. «►-. 80 eentiemen do rekiamen voor de annonces Een blad afzonderhjk 5 eentiemen. 0, 1 % ,L ^ / . />> fi a-, den drukregel de rekiamen en gerech- tet ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 5 Dimanche 1 Février 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant, à Louvain qu'à Tirlemont, Diest. Aersehot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en ...

Pages