Votre recherche * a donné 151 résultats

a-z index des titres
  • Averbode

Filtres

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEERQOM. Bidden vôôr het eten. Waar ik het onlangs gelezen heb, herinner ik me niet zoo juist meer. Maar toen ik het las, heeft het me diep getroffen, en daarom wil ik u naver-tellen wat een eerbiedwaardige grijsaard van zoowat 80 jaren uit zijn eigen jeugd vertelde : Ik was — aldus ongeveer de oude man — nog pas een knaap van ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGÂNd Bïjîâge aan « Averbode's WeekMad » i Fefor uaii NUMMER 5 S'HERMAN-JOZEFSBLAADJE Voor dekatboliefe^^^^P^laaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Lichtmis. — « Heeroom i wat 'n tegen val - ■ I lertje !... » Vy — « Ei, wat is er nu weer?... » — « Ja, ziet u, we dachten vandaag alleszins het vervolg van dat sprookje over de ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

Vœr dekalbolieke^^^^^vIaaiDsàejeugd PRAATJES VAN Ï1EEROOM. Een slakkenhuisje. * l wandelend door veld en bosch, zult /\ ge al wel meer dan ééns de ledige L X. schelp van een huisjesslak of wijn-gaardslak gevonden hebben. En dan hebt gij ze misschien met den voet te pletter getrapt of verachtelijk voortgeschopt. Wat heeft men immers ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

BS rcHinr in rv nu ,wrf rm ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

MESSAGER DE LARCHICONFRERIE DE N.D.DU SACRE ...

La semaine d'Averbode

tenir il faut vouloir, il faut faire effort, che.rs jeunes gens, il faut être vaillants. Vivre c'est faire acte de vivant. « Le verbe vivre doit se conjuguer à la voix active », car vivre c'est agir, mais, remarquez-le bien, agir n'est pas s'agiter. Je ne sais plus qui a dit : « Sois énergique avec calme, pour l'être toujours. ...

La semaine d'Averbode

8e Année- Numéro \s non semaine UBiMVERBODE Averbode, 29 Mars 1914. COMMUNIONS ROUGES. Ha\M®iS51ES dirigeants et les sous-diri-géants du parti socialiste ne cessent de clamer à tout pro- I ■ 1*1 Pos h°rs de propos qu'ils JL n'en veulent pas à la Religion, qUe celle-ci est affaire privée et que les ouvriers chrétiens lne doivent donc ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

rmŒK OE LfiRGIICONFRERIE &E N.D.DU SACRE ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JÀARGANG r - i i ■ il i - -- - BîjSage aan « Âverbode's Weekbîad » 5 April NUJVÎMER 14 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE VGordekatbolieî^ vkaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. BAAS KREKEL. De lente is in Jt land, en de krekel sjirpt alreeds. Hij zit voor zijn hui-zeken en speelt den lieven ganschen dag op zijn viool tôt laat in den avond, als ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

MESSAGER DE LflRCMICONFRERIE bl HQ.DU SACRE ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bijlage aan «Averbode's Weekblad» 2 Augustus NUMMBR 31 rIET Vœr de kotbolick^ PRAATJES VAN HEEROOM. Bîdden vôôr het eten. Waar ik het onlangs gelezen heb, herinner ik me niet zoo juist meer. Maar toen ik het las, heeft het me diep getroffen, en daarom wil ik u naver-tellen wat eeri eerbiedwaardige grijsaard van zoowat 80 jaren ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bi'Ha^e aan «Averbode's Weekblad » 24 Mel NOMMER 21 VoordekaLbo iekè vlaaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Een slakkenhuisje. Al wandelend door veld en bosch, zult ge al wel meer dan ééns de ledige schelp van een huisjesslak of wijn-gaardslak gevonden hebben. En dan hebt gij ze misschien met den voet te pletter getrapt of ...

Pages