Votre recherche * a donné 231 résultats

a-z index des titres
  • Göttingen

Filtres

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Shakespeare. (1564 - 1616). In 't gewoel van den oorlog is de 300ste ver-jaardag van Shakespeare's afsterven bijna onopge-merkt voorbijgegaan. De nieuwsbladen hebben ons ergens in een hoekje van de derde bladzijde medegedeeld, dat in Engeland en ook door som-mige letterlievende genootschappen in Duitschland de groote Willy herdacht werd. In ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

«V-I.AAM71KHKN IX CTHInTTEIF illl I ) ftKNOK G« Nr. 150. Weekbladje voor de vlaamscitsprekandft krijgsgevangenen. Uten-Grabow, Gôttingan, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 22 Juni 1918. Naar de eind-faze ? We staan in de 20-eeuw«che Storin en Drangperiode ! De atandvastige evolutie, met titanisch geweld, brengt omvorming en omwenteling in het ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 27. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1? Septbr. 1915 Oude, ware gezegden. Geen enkele Belg, hoe bekrompen en hoe ver-franscht hy ook zy, zal het durven betwisten dat wy ons volk door onze beweging willen wakker schudden uit den langen sluimer der onverschil-ligheid en dat wy het uit de nacht der onwetend- Œp ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 19. Il Weekbladie voor de vlaamschsprekende kryqsqevangenen. 7e Juli 1915 llden Juli-dag. In een schaduwryk hoekje neergevleid, stil ver-doken tegen de lieete zonnestralen beschut, met 'n paar stadsgenooten, verhalen wy op de beurt iets over dezen grooten verjaardag, en soms zwy-gen wy een wyle en mymren. En onze droo-mende geest ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE T A A L. Nr. 11. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 12? Mai 1915. Mei ! Mei is wêer in 't land gekomen met lachende zonnestralen, azuur blauwe lucht en groene bla-deren...Hoe weldaderig die blyde Meiezonne het bedrukte harte streelt en koestert, en opwekt tôt nieuwe hoop en langer smachten, hoe zy den schitterende ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL (y Nr 107. il JULI-nummer Gôttingen, 191; Nu weer zullen ze schreewven dat we fossiden zijn. Genadige Hemel! 1302 her-denken in de dagen van de Rôntgenstralen. van de electrolyse m van de draadloozt telephonie ! Inderdaad. De luchtschepen en de duik-booten en de tallooze andere obiectiveeringen van den Wil der menschen om mekaar ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

[V l<A A N Mr.in r.N IS G ROOT T7N OUI? RKNOKG m Nr. 162 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. tltçn-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 28 September1918. Ut KKIblà Wie net vorig artikel Het Doode runt e gelezen heeft, zal zich wel verhoeden door het woord krisis te begrijpen : "bedenkelijke toestand van ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nf. 91. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 10? Maart 1917 BESCHAVING. Wanneer een eik in stukken doorgezaagd is, kan men daarmede nog geen prachtige meubels inaken : die planken moeten eerst en vooral geschaafd worden. Als nu al de deelen symmetrisch in elkander zitten, dan worden ze nog geverfd, gevernist of ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 102. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 2e. Juni 1917 ONZE TITELPLAAT " Onze Taal " kreeg 'n titelplaat, 'n mooie, sinds lang. Nooit werd er één woord over gezegd, tenzij in Vlaanderen (Ylaamsch Leven nr 19); de belangstelling gaat steeds naar de verte, " die van verre komt is willekom". Onze ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 92. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 17? Maart 1917 EEN SPROOKJE Er leefde eens in een verre landeke een klein maar krachtig volk, met een glorierijk verleden. En door dit land vloeide een schoone stroom, die vredig zijn waters uit het Oosten zond naar de zee, zoodat de akkers vruclitbaar waren en de bewoners in ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 124. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 24? November 1917 Dichter RENÉ DE CLERCQ te Göttingen Duizend Vlaamsche Soldaten juichen de i ~T \ -a • . • ■% Zondag, 18 Nov. 1917. aanstaande Politieke Scheiding toe. Met bezoek van Dichter René De Clercq De extra-avonden zijn voorbij en weer wordt de stille ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 21. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenei 21? Juli 1915 De Gedachte : Vaderland. (Vervolg.) Zoo er, spyts de inspanning die er zoo onaf-scheidelyk van is, een diepe zefvoldoening ligt in elk ernstig gedachtenwerk, by den staatsman, die gcnoegzaam doordrongen is van vaderlandsliefde, wordt die zelfvoldoening vooral ...

Pages