Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

In* 4 Dimanche 24 Janvier 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

m 18 Dimanche 30 Avri! 1916 Qfte p. TI n (Pf^ JOURNAL DES PETITES AFFICHES ntl T/ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ILe JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se païen 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 32 Dimanche 12 Août 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN " ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trinîester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nuramer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar raeer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN IABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.S0 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 48 Dimanche 26 Novembre 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN abonnementsprijzen. Per trimester .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Par an 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. par an ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 44 Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 4 November 1917. I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor; 3 maanden . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN i Poatoheok-rekenlng Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk roor zijn opstel. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

|N° 43 Dimanche 27 Octobre 1918 100e année g s JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD van KLEINE AANKOIVDIGINGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar. . . . . 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar ineer voor het 1.75 fr. par an ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 8 Dimanche 21 Février 1911 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

TweeClQ Jaargang , n1 5, Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondasr, 4 Februari 1917. De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I Voor 6 maanden . . 1,25 îr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekenina- N1 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 19 Dimanche 12 Mai 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEIiBLA» va\ liLEIME ÂÂiWOMMGMGEIV ABONNEMENTSPliIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 îr. Par trimestre . . . . 2.30 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nuramer .... 0.23 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar nieer voor het 1.75 fr. par an en plus ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

HOOGERLEVEN INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere Janden : 7 frank Men schrijft in bij het Beheei of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tariel op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Beheer en Opstelraad : ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnement en : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Elk medewerker is verantwoordelijk voor zijnopstellen. UIT VROEGER DAGEN Vreemdclingen kwamen hier de bestc plaatsen eklecden, speelden hier den baas, en misprezen daaren-oven ons Ylaamsche volk. Onze eigene Vlaamsche wroeters moesten naar de koolmijnen in ...

Pages