Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'AKRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards aux coins des rues. Les annonces de une ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 14 Dimanche 8 Avril 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DS L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 7 Dimanche 17 Février 1918 100" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES ■ DE 1/ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN AB ONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nurainer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het yerzenden per post. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTHOUT, Diestsche straat, 32. PPJX D'ABONNEMENTS. Par ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang. nr 43 Prijs per nummer : 5 centiem Zondag\ 28 Oktober 1917 De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voorc.3 maanden . . 0,65 fr. alle briefwisseling »te zendenjj: Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) •• Postoheok-rekening Nr 242 Blke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 5 Dimanche 1 Février 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant, à Louvain qu'à Tirlemont, Diest. Aersehot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

[WEEKBLAD VA1¥ KLE1\K AANKONDIGINGEN ] I ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANKONDIGEN GEN. ANNONCES. Per trimester .... 2.50 fr. Par triraestre .... 2.50 fr. Gewone aankondiging van een tot Les annonces ordinaires^de une a 1 Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. ! 3 regels : 0,90fr.; voorts 0,30 fr. trois lignes : 0,90 1'r.; au dela I Het ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 0 centimes, au delà' à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 0 centimes par ligne. Les ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang , Dr 34. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag\ 26 Augustus 1-917 De gazet van Leven Weekblad voor het arrondissement Leuven v^-' r i i □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—i Voor 6 maanden . . 1,25 fr. j I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE|BRIEFWISSELINQiTE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. j AANKONDXGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGER LEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Rathoiieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 25 Dimanche 23 Juin 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD VAV IlLEIHTE AANK(MDIGIÏVGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. •1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

Negende Jaargang. Zaïcrdag 3i Januari 1914. N ummei 5 met (Bijvoegsel) 1NSCHRIJVINGSPRIJS voiE^H^a, Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun tlolledig adres op te geven. _ Aile bijdragen, waarvan de inzender zich aan de Redactie Beheer en OpStelraad : MînderbroederSStraal , 44, Leuven. Gedrukt ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 10 - \ U ' ' " Dimanche 5 Mars 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient iO centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Pages