Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Derde Jaarg&ag» ax 41. Prijs per iiummer : 10 centiem. Zondag 18 Oktober Abonnemenisppijs : Per jaar . . 4.00 fr. Voor 6 maanden . 2.00 fr. Voor 3 maanden . 1.00 fr. El 03 El Opstel en Beheer : 148, Naanrsche Vest, 148, Leuven Postcheck-rekcning nr 242 De Gazet van Leuven Elke medewerker blijft verant-woordelijk voor zijn opstel. Ongeteekende ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 522 — Verkoopzaal en bazar VANKEROKHÛYEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salie da ventes et bazar VANKERGKHOVEN Bazar de jouets. — ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 42 Dimanche 21 Octobre 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN abonnêmentspruzen. Per trimester .... 2.50 fr. Perjaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzendeii per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par au en ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargaxig , ir 4. i Prijs per nummer ? 5 centieiAgn. Zondag, 28 Januari 1917. De Gazet van Leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postckeek-rekening- N1' 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 15 Décembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 14 Dimanche 8 Avril 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DS L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 21. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 27 Mei 1917. fM—www>g«BMgi De gazet van Leuven c=nrrxr*K or^otyra^-Trrrr-i^d^r^^^^etHMxiMetcMeiâeieeeiWEe*! 1 ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar , , . 2,50 îr. ] Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naajnsche Vest, 41, HEVERLEE ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

!N° Ç Dimanche 28 Février 1915 Q7e onnPA JOURNAL DES PETITES AFFICHES nrc t. apspmvrntrpitr.tvntnvrt rnr. t.ottv attsj ILe JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maaiid, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. ■ rt~ --»w- .vj;.a."svry-^-- >.u w gm.nAanmj' * vfTvr T;v:r-r .-W!»,- *-■»-■ — Het Verschil van de Differentie. Onze Ylaamsche jongens in het leger blijyen gedoemd immer liet vuilste en gevaarlijkste werk te Ter-richten. Zij worden den dood ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 26. •V*,Ax ïî^ijs per nummer : 5 centiemen. Zonda g, 1 Juli 1917. De gazet van Leven ABONNEMENTSPRIJS|: §; Per jaar .... 2,50 îr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. AlleIBriefwisse^ng te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening' N1 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

IN* 35 Dimanche 1 Septembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEML© ¥am I1LEME AAMKÛMMGMGErf ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. ! Per trimester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. ; Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 iï. Le numéro 0.25 fr. ; 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 35 Dimanche 6 Décembre 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Pages