Votre recherche * a donné 97 résultats

a-z index des titres
  • Poperinge

Filtres

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar No 9 (26) Nagezieti door de Krijgsoverheid Nr 922 (23-6-18) 15 Juli 1918 De Poperingsche Keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTÉLOOS Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't han)' 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinok, brank. Z 93 H. .A . Baert,St-Jan tevBiezen ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nagezien door de Krijgsoverheid. 15 Juni 1917 DE POPERINGSCHE! KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 ir. Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER : E. H. Jul. Van neste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 B. A. Baert, Pioordstiaat, 13, Poperinghe AAN ONZE LEZERS. Nieuwe ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

NUMMER 23 M A ART 1917 Het Poperinghenaartje , Yooi* Go<.t en Yadorlaïuî Oorlogsblad van de Leeraars en Oud-Studenten van 't college van Poperinghe Beheer : M. LAMBRECHT leeraar aan het eollege, nu aalmoezenier Villiers-le-See (Calvados) Beste Vrienden, Nummer 23 verschïjnt in een nieuw pak; Dank zij de medewerking van velen zvas het ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar — N° 3 (20) Naaezien door de Krijgsoverheid N' 4387 (4-3-18) 1 April 1918 De Poperingsche Keikop. -~^^l^j&xXv6[eXv^o\p€>ry^n^âa./r5 itrt^€r ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BbHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BKHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. BelangrljKB Drier uli nezet Beiglé !1,1 ( Vervolg) Om van het eene naar het andere le reizen in bezet België, ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar � N� 5 (23) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 512 (6-4-18) 1 Mei 1918 Ift ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten Burgers 4.00 fr. 2.00 fr. Verschijnt (als *t kan) 2?~c ' 2 maai te maande BtHEER E. H. Jul. Vann�ste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-.JanterBiezen (Watou) Pakjes aan Krijgsgevangenen Verschillige stadsgenooten, bekommerd met het lot van familiele-den en vrienden ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar No 12 (29) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1161 (8-8-18) 1 September 1918 De Doperingsche Koeikop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinok, brank. Z 93 H. A. ...

Pages