Votre recherche * a donné 97 résultats

a-z index des titres
  • Poperinge

Filtres

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar -N° 16 (3 3) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1708-27-11-18) 1 en 15 December 1918 De poperingsche Keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. j Verschijnt (aïs 't kan) * 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

3ie Jaar—N° 17 (34) Nagesien.door de Krijgsoverheid Nr 1753-16-12-18) 1 en 15 Januari 1919 De Doperingsche Keikop der\ f0Wrjnç/nâà-^s ir^tj^efér' ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : • KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N 9 Nagez-ien cloor de Kr 'J.gso ver h cid 15 ôogst 1917 De Poperingsche Keikop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. . Verschijnf 2 maal le maande BEHEER E. H. iiul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G, Herpelinck, brank. G 171 H. A. Baert, Nooi'dstr.. 13, Pop. A AN ONZE LEZERS Ons Nr 8 van 1 Oogst ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° E Nagezien door de Krijgsoverheid. 15 Juni 1917 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't léger. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgérs: 2.00 fr. Verschijnt 1 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 H. A Baert, Koordstraat,13,Pcperingli; AAM ONZE LEZERS. Nieuwe ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Pages