Votre recherche * a donné 97 résultats

a-z index des titres
  • Poperinge

Filtres

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperinsnaars in 't leger. Beheer : E. H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 /1- M. Gasp. Herpelinck, brankardier Belgian field hospital. POPERINGHE " Daar is in Vlaandrens gouwe Een stadje friscli en blij te moè, Zijn volk is vroom en lief en goed, Eu 't leven is er toch zoo zoet; Daar zingt un lacht u ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 17 Naaezien door de Kriiasoverheid 7-1-18 (N' 28) 1 en 15 Februari 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : XCOSTELOOS. Andere soldaten : 2 00 fr. Burgers 4.c0 fr. | Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande IBllHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm- D 65 I H. G. Herpelinck, brank.,D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13,. Pop. Een Aanspraak van den Dans. In ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 6 Nagezien door de Xrijgsoverheid. 1 Juli 1917. DE POPERINGSCHE KEIKOP bladie der Poperinffoaars in t lesrer. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 H. A Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe AAM ONZE LEZERS. — Wie kan ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 7 Nagezien door de Krijgsoverîieid. 15 Juli 1917. DE POPERINGSCHE KEIKOP bladie der Poperiosnaars in '(. loger. AbonnementpDjS. Soldaten: Kostkloos. Burgers: 2.00 !'r. VerscMjnt 1 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 /1 H. Gasp. Herpelinck, bfank. C 171 H. A. Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe EEH W00R0JE TOT RfSIJN ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar -No 15 (32) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1542-10-10-18) 1 en 15 November 1918 De Poperingsche Keikop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. "Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 ' H. A. Baert,St-Jan ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

NUMMER 24 MEI 1917 Het Poperinghenaartje A V V C V Oorlogsblad van de Leeraars en Oud-Studenten van 't college van Popering'he Beheer : M. LAIBRECHT leeraar aan het eollege, nu aalmoezenier Villiers-le-Sec (Calvados) De Paus. 't Was in 't jaar 1899 'dat de tsaar der Russen Nicolas II, aan den Paus van Rome een nieuwe werking voor den wereldvrede ...

Pages