Votre recherche * a donné 7 résultats

a-z index des titres
  • De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Filtres

Série ou titre

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst. De Sint-Pieterspenning. De Paus krijgf jaarlijks van het katholieke vo!k. in vorm van Sinf-Pieterspenning een rond sommeke gelds. De laatste vijftig jaar, verzamelde mcn in België alleen en alleen in bijzondere gelegenheden, buiten de jaarlijk-lijksche inzamelingen gedaan door de katholieke biaden. de niet fe misprijzen som van ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

8e Jaar MAART 1914 Nr 3 I! | Over Godsdienst. j Si DE SÏNT PIETERSPENNING. (Vervolg en slot). Waarom al dat geld verkwist ? Ware het niet beter de arme menschen te helpen in hunnen nood ? „ Luister, Judas, naar de waarheid ! De waarheid is daf het geld van den Paus het geld van den arme is. De waarheid is dat kwam de S1NT PIETERSPENNING te ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

■ Si j Over Godsdienst. j SES k. - ~~ ~ - — — — — — — — —" — — — — — — — — — — ^ VERREZEN ! t Is Paschen ! Alléluia ! Christus stond op uit het graf, overwinnaar van den dood ! Alléluia ! Hij is God ! meester van het leven, meester van den dood 1 Alléluia i Zondaren ! de zonde is ook een graf. de dood ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst» EEN NIEUWE RIDDER. — Och lieve tijd, ik wou dat ik foen geleefd had ! Met dezen uitroep sloot Herman een boek waarin hij had gelezen en ging met een lusteloos gezicht voor het raam staan. — Wanneer en waarom ? vroeg zijne moeder, van haar naaiwerk opziende. — Wel in den ouden fijd, anfwoordde Herman, « foen er ridders ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst. DE FRAMASSON. — Roze, pif, poef, paf, n val niet dood, n verschief, n vîoek of n zvveer niet... t is amen en uit, t is geschikt en geregeld, ik ben framasson ! Hef is een koude Zondagavond. Roze zit doezelend een paternoster te lezen nevens de stilzingende sfoof ; Wies slaat binnen met die woorden. en kiopt preusch op ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst. PLECHTIGE COMMUNIE. — Bah ! t Is al pastoorspraat wat Franske verteide ! t Is goed te zien dat ze fegenwoordig die jongens aile dagen onder de handen hebben en * beprediken * ! — Die woorden, als afwering eener vervelende gedachten-bestorming. mompelde een mefaalbewerker, die met de- handen in de zakken van zijne ...