Votre recherche * a donné 13 résultats

a-z index des titres
  • Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

Filtres

Série ou titre

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

aV^o:> 1 Januari 1914. N° i 3e Jaargang. HOOGER OP OROAÀN VAN H ET PCEI IIS V EK 13ON D » VOOR 'T AÀRTSBISDOM M ECHELEN _ . _ DIT BLAD Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. BUREEL : verschijnt den len en 15en van iedere Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven ; Eerw. P. Dom. Voor bijdragen en berichten : ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 Februari 1914. N° 3. 3e Jaargan^ HOOGER OP! Orgaan van « H et Kruisverbond- voor 't Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. BUREEL : vprcrhîint rtpn 1 <=" pn iv< vin iprlprp Met vaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven ; Eerw. P. Dom. Voor bijdragen en berichten : Aan ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Februari 1914. N° 4 3e Jaargang. HOOGER OP! ORGAAN VAN 'HET KRUISVERBOND' VOOR 'T A A RTS BIS DO M MECHELEN DIT BLAD Redaktie: P. J. Vullinqs. m. S. C. Deurne-Antwerpen. BUREEL: verschijnt den Ie" en 15e" van iedere MétvcistetTieclewerking vàti : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuvon; Eerw. P. Dom. Voor bijdragen en birichien : Aan m.rlnd ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 Maart 1914. N° 5 3e Jaargang. ORGAAN VAN 'MET KRUISVERBOND' VOOR 'T AARTSBISDOM MECHELEN DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Maart 1914. N° 6 3e Jaargang. y HOOGER OP ORGAAN VAN 'HET KRUISVERBOND' VOOR 'T A A RTS BIS DO M MECI-IELEN DIT BLAD Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C.r Deurne-Antwerpen. BUREEL : vprschijnt den Ie" en 15™ van iedere Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vubberqh, Leuven; Eerw. P. Dom. II n^rn^^nM^Ant" mrlnd Van den Boqaert, 0. ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 April 1914. N° 7 3e Jaargang. ORGAAN VAN -HËT KRUISVERÇOND » V OOR 'T A A RTS BIS DO M MECHELEN DIT BLAD verschijnt den lcn en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 çentiemen. Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C. Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Doin. ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 April 1914. N° 8 3e Jaargang. HOOGER OP -— ^^wmebéb®**"^ Orgaan van « H et Kruisverbond» voor 'x Aartsbisdom Mecheleî DIT BLAD verschijnt den lon en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Il Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerkingvan: Hoogleeraar E. ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Mei 1914. N° 10 3e Jaargang. HOOGER OP! ORGAAN VAN «HET KRUISVERBOND » VOOR T AA RTS BIS DO M MECHELEN DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerkingvan: Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 Juni 1914. N° 11 3e Jaargang. HOOGER OP )RG A AN VAN « H ET KRUISVERBOND' VOOR T AARTSBISDOM MECHELEN DIT BLAD verschijnt den len en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. P. ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Juni 1914. N° 12 3e Jaargang. HOOGER OP! Okgaan van -Het Kruisverbond- vook t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 Juli 1914. N° 13 3e Jaargang HOOGER OP! Orgaan van < Het Kruisverbond- voor t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Juli 1914. N° 14 3e Jaargang. HOOGER OP Orgaan van «Het Kruisverbond> voor t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" vaii iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullinos, m. S. C. Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. ...

Pages

  • 1
  • 2