Votre recherche * a donné 9 résultats

a-z index des titres
  • Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. = propagande universitaire pour la sauvegarde des bonnes moeurs parmi nos soldats: S.U.C.W.

Filtres

Série ou titre

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

" -■■■; ■AiXùX^aah, %* UOVy-S' K V H 1 . ! . i n i ,n 'ô 2sU\A,\y\'} X^y /S -o \ w vc-ttco K--j-y <^0\Xû\X,0 (X W$L/ Q/s b ''hh&XfX/ù Ô^AJO ~~ux. T.- ,,jpU i' ' a- ) t ô t î—* r ~7V> i C' i / j-^vt/Ç/yvcefr ^aXivt.£X}i-g..o~ ' a ! -; i q • ci<y / )j ) V )J )> H h &f- ' 1 '-■ - i * ' ;; jj ); ^ ô' ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

HOOGSTUDENTENWERKING TOT ZEDELIJK HEIL VAN ONZE JONGENS S. K. V- H. S. ï - C. W . YZJHFè 1915-1G-17-18-19 Verslag der werking in 1918 In aile opzichten is het jaar 1918 voor de werking van S. K. V. H. zegenrijk gebleken ; bescheiden is het werk zijn weg gegaan steeds aanvullend, verbeterend, uitbreidend en in de vele nooden van onze Yzerjongens ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens Propagande universitaire pour la sauvegarde > - des bonnes, mœurs parmi nos soldats S. K. V. H Yzer, 1916. Qogst. — /knU. v Drukkeinj <fc Boekhandel Alkxïs De Carnk, St«v«l« - T«î s, p. ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

S. K. V. H. - S. TJ. G. W. Voor onze Vrouwen Tweede uitgave 40e duizendtal |lT.zer, December 191€ Veume. — Drukk. M. Ghyssaert-Deleye. ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

Mannenadel lit fierheid der jeugd. v Pour être fort, sois pur. Algemeene BoekenLijst van de Wetenschappelij ke Boekerij ingericht door de Hoogstudentenwerking tôt zedelijk heil van onze jongens onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog. Catalogue Général de la Bibliothèque Scientifique organisée par le ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

Door «le censurai* nagezien. S, K.V. H.-S. U. C.W. Jeugrdschoonheid door P. CALLEWÂERT 0. P* T'zer, Qctoher iOlT1. Vèiirne, Druk. M. ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

■ 4 ' 313 Massiot 314 Legros ' 315 Augagneur & Carie 316 Fournier 317 « 318 « 319 « ! 320 Fraisse 1 " 321-330 Wagenfeld 331 Numan 332 Hebert 1 333 Gougerot 334 ' « 335-356 Legueu 1 337 Billon 338 Costé 339 Pillet 340 — 341 Sombard 342 Hollard 343 Hollard et Bertiaux 344 — 345 - 346 Ogier » ■■ '■ r Manuel pratique du ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

- ■> • , • " a •- ■ ■■->. ; ■ " s ' Aan mijiï lieven broeder Edgar. Beknopte Gezondheisleer VOOR ONZE JONGENS DO OR Dr A. BESSEMANS Opziener van den Staatsgezondheidsdienst in Belgisch Limburg, Bataljonsdokter van tweede klas. S, K. V. H. — S. C. U. W. Yzerfront, Januari ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

HOOGSTUDENTENWERKING TOT ZEDELIJK HEIL VAN ONZE JONGENS S. K. V. H. S. TJ. C. W. YZEJH 191 S-16-17-18-19 Verslag der werking in 1$18 In aile opzichten is het jaar 1918 voor de werking van S. K. V. H. zegenrijk gebleken ; bescheiden is het werk zijn weg gegaan steeds aanvullend, verbeterend, uitbreidend en in de vele nooden van onze Yzerjongens ...