Votre recherche * a donné 10 résultats

a-z index des titres
  • Uit 't land van Aelst

Filtres

Série ou titre

Uit 't land van Aelst

| sten Augusius 19 17 — N* 9. Met toelaîinp• der Krijgsoverhëid. <7 ■' -J Tf- Tj" XXXXXKKX X Tr >0O<X><XXX>OC<XXXXXX m XXXXXOfiKX ult t Là» W ielst KORT EN BONDIG. Nr 9. Voor aile Soldaten en Vluchtelingen uit het Arrondissement Aeist In dit eerste nummer deelen we mode de lijst der afgevaardigden. ...

Uit 't land van Aelst

Septe'mber 19 17 N* âO. Met toelating der Mvijgsçverheicl. Uit 'T Land VAN AELST KÔRT EH BONDIG. Nr 10. Voor aile Soldaten en Vluchtelingen uit het Arrondissement Aelst. Hooîdopstéller ^ Dr Hiïaire GRAVEZ,krijgsdokter D. 18, Belgisch veldleger Beheerder en Penningmeester : E. H. MaurSts VAN DEN BREIVIPT, Aal- moezenier, Kales. Al ge m een ...

Uit 't land van Aelst

Oktober S 91 7 Np I !. Met toelating der I\ r ijg s overheid. UIT 'T LAND VAN AELST ===== KORT EN BONDIG. — Nr II. , Voor aile Soldaten en Vlucktelingen uit het Arrondissement Aeïst. | - 3 M A. .4P /S?-. (.T9& Hoofdopstéller : Dr Hilaire GRAVEZ, krijgsdokter D. 18, Belgisch veldlege Beheerder en Penningmeester : E. H. IVBaurits VAN DEN ...

Uit 't land van Aelst

November 1917 — N* 12. Met toelating der Krijgsoverheid UIT'T LAND VAN AELST — KORT EN BONDIG. — Nr 12. Voor aile Soldaîen en Vlucktelingen uit het Arrondissement Aelst. J .1 Hoofdopsteller : Dr Hilaire C»RAVEZ,krijgsdokter D. 18, Belgisch veldleger Beheerder en Penningmeester : E. H. IV! au rit s VAN ÛEN BftEfôflPT, Aal- moezenier, ...

Uit 't land van Aelst

bec. 191? - dan. 1918 — N* lâ Met toelating der Krijgsoverheid. ' UIT'TLANDVANAELST ===== KORT EN BONDIG. — Nr ÎS. ==== Voor aile Soldaten en Vlucktelingen uit het Arrondissement Aelst. ^ t Hoofdopsteller : Dr Hilaire GRAVEZ, krijgsdokter D. 18, Belgisch veldleger Beheerder en Penningmeester : E. H. IV? au rit s VAN DEN BRES^PT, Aal- ...

Uit 't land van Aelst

Februari 1918 Nr 14 M&t toelating der Krijgmverheid. UIT 'T LAND VAN AELST KORT EN BOfciDIG. Nr 14. Voor aile Soldaten en Vluchtelingen uit het Arrondissement Aeïst. Hoofdopsteller : Dr Hiiaire €*RAVEZ5krijgsdokter D. 18, Belgisch veldleger Beheerder en Penningmeester : E. H. MU au rit s VAN DEN BREÎV8PT, Aal- moezenier, Kales. Algem. ...

Uit 't land van Aelst

Maart-Aprii 1918. N 15-16. Met tQetating âer Krijgs&ïerheïâ. Uit 't Land van AELST L HO HT EH BOHBÎ0 S ^ Voor aîle Soldaten en Vluchtelingen uit heî Arrondissement Âelst. jjj| \ Hoofdopsteller : Dr Hilaire GRAVEZ, Krijgsdokter, D 18, Belg. Veïdleger. £ y Beheerder en Penningmeester : E. H. Maurlis VAN DEN BREMPT» Vji Il ...

Uit 't land van Aelst

Mei-Juni 1918. Nrs 17-18. Met toelating der Krijgsoverneid. Uit't Land van AELST KOHT EH BOHGiG Voor aile Soldaten en Vluchteiingen uit het Arrondissement Aelst. Opstel-Beheer-Gelden : H. GRAVEZ, H. M. B., Fontgombauit (Indre). Archief-Heldenhulde-Verloven : L. HERSSENS, Ie Sergeant. S. K. V. H. en afgevaardigde voor Aelst : G. VAN NUFFEL. ...

Uit 't land van Aelst

JUU 1918. - N' 19. % Met toelating der Krijgsoverheid. Uit 't Land van AELST H0HT EH BOfîGIG Voor aile Soldaten en Vluchtelingen uit het Arrondissement Aelst. Opstel-Beheer-Gelden : H. GRAVEZ, H. M. B., Fontgombault (Indre). Aichief-Heldenhulde-Verloven : L. HERSSENS, Ie Sergeant. S. K. V. H. en afgevaardigde voor Aelst : G. VAN NUFFEL. ...

Uit 't land van Aelst

Oogst-September 1918. - Nr 20-21. Met toelating der Krijgsoverheid. KOET EH B0£i£HC Voor aile Soldaten en Vluchtelingen uit het Arrondissement Aelst. ——— Opstel-Beheer-Gelden : H. GRAVEZ, H. M. B., Fontgombault (Indre). Archief en Verloven : L. HERSSENS, 1® Sergeant, Z 367. Heldenhulde en S. K. V. H. : G. VAN NUFFEL, Onder-Luitenant. ...