Votre recherche a donné 336 résultats

a-z index des titres
  • 1915-01

Filtres

Date de publication
1915336

De stem uit België

L'Echo de Belgique DE STEM UITBELGIE -X* Voor God enVaderland. Bureau : 55, Russeli Square, W.€. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 69, Lombard Street, EX. ■No. 16. VRIJDAG, 8 JANUARI, 1915. Price ld. iPlease Read This There are in England, at the présent moment, about 130,000 REFUGEES, ...

Het Vlaamsche nieuws

ÉIi\1Z . * *■ * ' r ^ ^ ,V - ^ ~ '**■ • ^ erdagj4 januari 1915. Eerste ;faarg. Nr 1% ———0 —?im ^3jii^Maw^Ma!i^p^l^a■Kagaiacg>ÉW^■Kai|■Hn^■^HllrïïlWT^in■l■^B^^■Bl■■<',aryr^'■ nn.n JTX JuEj -X Prîis : 5 Centiemen door geheel- België Vlaamsch Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid Nieuwsblad van ...

Het Vlaamsche nieuws

I Donderdag 21 Januari 1915. Eerste Jaarg. Nr 8 Priia: 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspretd Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maaf per week VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : Lode Baekelmans, — Jan Bruylants. — Mr Arth, Cornette BESTUUR: Hooidopsteller : Allons BAEYENS Reheerder : Ant VAN ...

Het volk: christen werkmansblad

Vljf-fE-Twlntlgste Jaar J. 19 Godsdienst — Haisgezln — Elgsndom Woensdag, 20 Jannari 1915. Alla briefwîsseîingen vracht-tvij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL Siaatsch. « Drukkerij Het Volk », Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen* ©asfcon Bossuyt, Gilde der Am> fcacliten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Diîisd&g, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blacl is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; ieclere compagnie, escadron of batterij ontvangt lien Fransche en lien Necîerlanclsche exemplaren. t Wainegr fie Slaper zal ûilwaten... Zoo heet eeil bekend roman van Wells, maar men heeft die woorclen toi hiertoe vrij ml te stade knnnen ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 5. 1915. De Vrije Stem Bslgisch orgaan voor de provincie Aetwerpcn Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met PTatie en.de privilégié. Ons intervieui met den Keizer. Woensdag, 20 October 1915, zal voor eeuwig een ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. JEUDI 7 JANVIER 1915. NO- 7. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. AVANCE A REIMS, 800 METRES DE TRANCHEES ALLEMANDES MINEES. PARIS, 6 janvier.—Communiqué officiel de 15 heures :— En Belgique, l'enemi a livré deux attaques : vaines dans le district des dunes et au sud-est ! ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22*" JAARGANG / 1915 -1916 Nrs 1-2 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSCHE STUDENTEN TJITGEG EVEN DOOR JONG ...

Gazette van Gent

248e JAAR. - Nr 4. 5 CENTIEMEN WOENSDAG, 6 JANUARI 1915 GAZETTE VAN GENT IaSCHBIJTIXGSFBUR S VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE: E«b jwr . . . , fr. 1SJ.OO Een jaar . . . . fr, X C>-00 6 maanden ...» <5- 6 maandtn ...» 8 maasdui ...» 3>£fO ! 3 maanden . . . » 4-00 Voor Hottand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

LETTERKUNDE LiEDEREN VOOR DEN VRIEND DIE G1NG Ge gingt, en liet me alîeen, En gansch verlaten. Nu is geween En stil gesteen, Alleen, In mijrte ziel toegelaten. S luit vensters en deur, Opdat niemand bespeur De naafytheid der zalen. Waar zilveren schalen Blon\enj en \ralen Van zilver, is ailes nu leêg. En zonder beweeg Blijft heel het huis, Waar ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

...

L'indépendance belge

86ème année* No. 359. L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. ♦ CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor Hoose, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, SAMEDI 16 JANVIER 1915. eegistered at the g.P.O conservation i ar le progres. , . , , ' — — — > ■ bi«E>rnwi«bi wi • i SOMMAIRE. Pour les ...

Pages