Votre recherche a donné 297 résultats

a-z index des titres
  • 1915-02

Filtres

Date de publication
1915297

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVF.RS PARAISSANT PRnVTSOT'RFMFNT A LONDRES. 22ME ANNÉE. MARDI 23 FEVRIER 1915. MO. KJ. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. journee de calme. LEGER RE.CUL EN ALSACE. PARIS, 22 février.—COTnmunique officiel de 15 heures:— Il n'y a rien d'important à ajouter au communiqué publié hier soir. ' Entre l'Argonne et la Meuse, à la ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

't sandbouwleven Orgaan der Landbouwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN ZATERDAG. Ailes wal Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste de.s dijnsdags, ingezonden worden. De boekwerken, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VORUIT Orgaan det* Beigmhe WerMiedenpa&îiL — Yemehynmda aik dagen. Dniksîer-Uitgeeïîte» gara: Maatschappij H ET LSCHÎ bestuarder» p, HE VSSCH. Le«Jcbsr2-Gent . . REDACTIE . ADM1NISTRAT1E HOOGPOORT. 29, CENT ABGNNEMENTSPRIJS BELG1E Dfie snasade». . . , . fr. J.2S Zcs raaandcB • . . . , fr. 6.50 Cïn jaar. fr. 12.59 Mïa absnneert ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdgg 26 Februars 1915. Eerste J&arg *>*• 44 Ptijs ■ S Centiemen door gehee! Beigië •jrjX* **0"* 1*«fa Vlaamsche Nieuws H et beftt ingalicht en mee$t verupreid Nieuwiblad vauri Belgié. - Verichynt 7 maai pcr wcck A!ioNNHML;fsTâ»l>KIJZEK : [ ta «ce* • • 8.35 t'er 2 maa-ideu *.u,< (<«• ?s#«iasî 1.60 , i*tsr ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31e laar »» KL 55 Prijs par nummor : voor Belgiè 3 centiomen, roor don * reomde g contismen Telafoan s Ksdactîe 24? - Adsssinistratiis 2S45 tionderdaq 2& Februari 1H15 ■■ ■»■!<urirnir n<-rnrnvTafr riTi'im -iurnTTWgnni nnnii■ i mu iwu>« iimhi i h i i ir-TfHTnii i nr-r~r --r imm-i-Ti— aarancnam'a ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijf-ffi-TwMigste Jaar, H. 34 fioilsdlenst — Huisgezin — Eigendom Dondertlaf, 4 Felimari 1915. *T)j te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naaraL ïnaatsch. « Drukkerij Het Volk h îleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaancleren t Gaston Bossuyb, Gilde der Ain* bachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en ...

L'indicateur - De aanwijzer

A cria n v-> r\An *5^ 17oT7-r>ior> 1 Q"l R N° 6. 40st® jaargaiig. — 28 Februari 191B. L' INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone: 261 Bureau: VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel: OUDE BEUR8, 39, Antwerpen Teiefoon : 261, Onze "b-areelem. zijn open van 3 tôt X in.ia.r USTos "bvirea,"U.2£; sont ouverts d.e © à, 1 heure ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE 1 A DM 1 NI STRATION | »■ de la Bourse — LE HAVRE I- Téléphone : Le Havre n° 14.05 OFFICE SPÉCIAL A LONDRES : V s)l) Panton Street (Broadmead House) London (S. W.). 1 Directeur : FERNAN9 HEURÂY Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées aux bureau£ du XX' SIÈCLE, 281", rue de la ...

Het Vlaamsche nieuws

tfoensdag io Februari 1915, Berst-e Jaarg. Nr 28 Prijs : 5 Centiemen door geheel België y aarnsche FNieuws Hat beat ingelicht en meest verspreâd Nieuwsblad van Beigié» Versehijnt 7 maal per week . m '\PunmEiiRsn'WKM£csni ; I, ««-i ©.35 ?*ï 3 nsaander i.QO Bffltss*. , . , iM Per 8 isaande? TM r\-— ; / * <v\ SESTUUB ; 8ÏJREELEN ; ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 14 21 Februari 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN " " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENî) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ ni? Art?DI/r\ADT7DC Kieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk IIVEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Wetenswaardigheden van den Oorlog Officieele ...

Les nouvelles du jour: feuille luxembourgeoise d'informations

Les Nouvelles du Jour feuille iuxariwwieolw tflniorinaJto ARLON, LE 23 FEVRIER 1915 U LilUWtl il ii pitre m. A la demande du Comité national, Se comité développa bientôt son action et !'étendit à l'alimentation de toute la province.Le Luxembourg tut divisé en seize zones,et un comité régional fut constitué au chef-lieu de chacune de ces ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — Nr 32 Prijs : 5 centiem voor heel het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 7 en S! andag 8 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBUAD VOOR HET VllflflJWSCHE liAfiD Voor Volk, Stam eu ïaai. Omdat ik Wlaming^ben.^ Handschriften worden niet terug gezonden BEHEEB EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 VAH_JSiTCK. ...

Pages