Votre recherche a donné 357 résultats

a-z index des titres
  • 1915-05

Filtres

Date de publication
1915357

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

8 Mei 1915 Nr 19 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen i\H<;iimjviXGiAriujs Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

A.NVBÎ^. Samedi 8 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.303 I MICTION"' )& RÉDACTION : 14, RU£*VLEMINCKX, 14 I^II^'anvers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 ctntints la doukle igné 1 franc la ligne sur double ctloiae ...

Het volk: christen werkmansblad

Alla briefwîsselingen VT&eht-Vrij te Ben den aan Aug. Va» îseghem, uitgever voor de naaraï. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meerst-eeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VI aan de ren: Gaston Bossuyt, Reeolletten-etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyi, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men ...

L'indépendance belge

86ème année No. 123 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE CONTINENT s 15 CENTIMES ADMIVISTKATIOX ET REDACTION : BCBEACX A PARIS : TUDOK HOtStt. TUDOK ST., LONDON, E.C. n- P^AOE DE LA BOIRSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {338-75. LONDRES,«JEUDI 27 MAI 1915. f 3 MOIS, 9 SHIILIKGS. 1 ABONNEMENTS : ■] 6 MOIS, 17 SHIILINGS. y CONSERVATION ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE Prof, van Aken. Proîessor van Aken is een Noord-Brabanter van den westelijken kant. Hij vverd geboren te Terheij-den in 1876, en is de vierde uit een huisgezin van tien kinderen, waar-van er drie priester wer-den en een religieuse. Zijn humaniora volbracht hij snel en schitterend, aan het gymnasium Sint Nor-bertus te Heeswijk, zijn ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Jeudi 20 Mai 1915 Cinquante-huitième Année ■ No 17.312 V DIRECTION & RÉDACTION : V 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LL07D ANVEKSOIS Annonces : I 25 eentines la petite lifie. — 50 centimes la double if«e I 1 franc la ligie sur double e«loa*e I A«lrMM6 industrielles 50 centimes I Seifloiois et Annonces financières : Prix ...

L'indépendance belge

g6ème année. No. 108 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: OME PENNY, BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : IUD0H HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. a> !^ACE DE X,A BOURSE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238 75 LONDRES, SAMEDI 8 MAI 1915. f3 MOIS, 9 SHILLINGS. 1 ABONNEMENTS: i 6 MOIS. 17 SHILLINGS. Y CONSERVATION ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel [ Voor Stam Ta a! en VolR Qjndat ik VI a min,4 ben * Behoei* en JPublioiteit . A.îv!SPÀCI-i.L-ikA N. 75. BKXJSSEX, Boofdopsteller : E, Van Bercer» Elite insandei ts verantwourd^Jiik voor ketgaari hij schrijfi. ■wriw<rwjf«M«wrr>TT mr n 'rn m aMwaaaaaaaBaKMPJEii^y.^ & JAARGANG, Nr 116 Binsdag 11 Mel 1915 HR1JS : » ...

Het Vlaamsche nieuws

S Mei loi* Eerste jaarg. Mr ha Prijs : 5 Centiemen door geheel België ° HET ^ Vlaamsche Nieuws I Hat bas! inplichl en -meent verspreid Nieuwsblad ''van BebdëA Verschiint 7 maal oer week 2 K r«^nlSSgE-JWaSgg aSCïï3X3IW«25tf, AB9NNEMENTSPRIJZEN : I ft; week 1.35 ■ tes 3 maandeu 4 ■ ftf asani 1.50 j Fer 6 ir.aaadcH 7.50 Per isar ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

P^ste Jaargang N°. 90 SSaterdag 1 Meï 1915 s cents IRED/pALEtf^RA/U-E 31" AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Oe Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag dos morgens nn yier bladzijden. Abojmemeutsprijs t>ij vooruitbetaling: Voor Hollan l en België per jaar / 6.50 — per kwàrtaal /1.75 —- per maand f 0.75. Vocr Engeland, ...

L'indépendance belge

E INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: OHB PENNY, BELGE. ADMINISTRATION ET REDACTION: , BUREAU A PARIS: . Q cmirm^a ^ TUDOR HOUSE TUDOR ST LONDON F C PLACE DE LÀ BOURSE. f 3 MOIS, 9 SHILLINGS. 1 ^ TELEPHONE CITY 39fio tpi ppm ■ ( 311-5 7 et LONDRES, MERCREDI 5 MAI 1915. ABONNEMENTS : j 6 MOIS, 17 SHILLINGS. <• CONSERVATION PAR LE pROGRE: SOMMAIRE. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 33B15 ANNÉE. JEUDI 13 MAI 1915. N°. 133. LA GRANDE GUERRE. bagarres anti - allemandes a londres.—serieux succes français au nord d'arras— une grande bataille se prepare — dans la courlande. — revers russes en pologne ?—en galli-poll—l'italie et les etats-unis.L'attentai ...

Pages