Votre recherche a donné 399 résultats

a-z index des titres
  • 1915-10

Filtres

Date de publication
1915399

De Belgische standaard

Ooor Tm*l ea Voit DAGrBI i A T> Foor (?od en Haard an Land Ab*nntfKeniapri}8 root 50 bbmmm (* *»*«*•«) b« toorëttkeUUa* : j V-cr de aidât en : i,60 fr. X' . « de r.iet-ioldktem - Ut 't U»< 3.69 tr. ; »«ftoo t Umà : 6.00 fr. Indien meer cxemplaren ni tût nnmxacr worden gevrMcd, wordt de abooawneaU-rja minder. '■ ! ~ Bastuurder ...

L'indicateur - De aanwijzer

fe40mtt année. y » 17 Octobre 191S. N° 89. 40sta jaargang. — 17 October 1915. L'INDICATEUR Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AAMIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. T tPe^J^ a T-, 1 A LOUEH AYEHDE VAN ÏYCK, 40 MARCHÉ AU'LAIT, 4 HP" W™ BAPPEPORT-KMP • sorLt °^-Vert=, d.„ Q a, X ih-e-ure ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 36. Rotterdam, 30 October 1915. 1ste Jaargane, HET VLAAMSCHE LAND. ^ VLAAMSCH 3 : ORGAAN : ni... ». I l a --— voorDeigie eniieaenana. - Weekblad onder Hoofdredactie van Dr. JOZEP CRBTS. Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam. Voor Vlaanderen! ABONNEMENTSPRIJS : Per 3 maanden, franco per post . / 0.7S, Per jaar „ ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 48 17 October 1915 brieven te zenden a an de redactitl van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-ama.ndsberg, (geni) ALLERLEI /orige nummers van " allerlei „ :: :ijn te verkrijgen bij de verkoopers :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prïjs 5 ceniiem«n n ^ j j. ... ...„„ En inderdaad, zij werden verhoord : ...

Het Vlaamsche nieuws

igcwdag w Uktober 19x5, iierste jaarg. JNr 268 Prijs : 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ète ing#ifeht @gi meesi v#r«preM Nieixws&i&çl ma « ViwikchJJnt H mmmI per wm&H c7ffîJwri,M-**^XSÊKm!KMÊaimasaKiJSii*S!KXii*mmzttatEziasLMm-kM.\i.zsavmiBiriii ■■ Itp-T» ' Ti^r^TTgy^-lirmaMnfng! "j «ML»-: ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

.a.« Atiriêe 34S) S cents îlO Centimes) Mercredi €» octobre I©SS L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Beige est notre nom de Famille. £« - — — 1 Toutes les lettres doivent être adressées au'bureau de rédaction : IV. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

De stem uit België

• rzcz RficcpH wr Abonnement: is. 6d. voor drie maanden. ^ureel « 55» .KUSSCIl oC[U3.rCt W .v_>. Subscription : is. 6d, for three months» 2de Jaargang-No. 4. oPiage *>,000. VRIJDAG, OCTOBER 15,1915. Ab""kH?k?^frd : 1 *' Price ld. VLAAMSCHE LEZING VOOR DE WINTERAVONDEN. — - ■ : - | - Goede en Slechte Lezing. De tijd der lange ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR Zatèrdâg 30 Oktéer 1915 Nr 25? DE GENTENAAR - DE LANDWACHT BE XLEDIS PATRIOT BureeSen te Oenii nr Î6 Keîslvssi >liKPT'"fWWMWm ■'lWlMfc>-mnlrOTT-|T--.TTM—t Berichi Ter gelegenheid van Allerheiligen ïijn $nze bureelen Maandag gesloten, zooals den Zondag. Ons Had zal Zondag morgend besteld worden en ook Dinsdag, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ÀfVERS, Dimanche 24 et Lundi 25 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.445 l DIRECTION & RÉDACTION : » %-4',/UK VLEMINCKX, 14 . ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 5G centimes la double ligne 1 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

ALLERLEI brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gEN'1 ) j vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 senfiemen Eene Naaiîes Thans is alweer het verlof ten einde, en hebben onze ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

9 $ wEj M»^' IBflHg' ^j, MF i4nSSI ^SSSmm i^ÇBgSBr ^^9gHR| If HE JB JJ «F Jsy JpISBH Jif Jp |*§y JB? g^fw! ES ÊBj -M/Èml fi» fflff flf iH» abonnements : RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES : BELGIQUE : M fr. par an ; -î fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND Pour l'étranger, le port en sus ...

Pages