Votre recherche a donné 386 résultats

a-z index des titres
  • 1916-06

Filtres

Date de publication
1916386

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTEMAAR - DE LANDWACHT 38 jaar. Uitgever G. De Qraeve, Cent, Keteîvest, 1 6. PB IKX^IIDTS PATBIOT Vrijdag 2 3 Juni 1919. Main. «5V SPORT VOETBAL Plein F. C. Eendraoht (Muide). — Zondag 25 Juni, om 3 ure, halve finaal van Tomooi F. C. Eendracht. F. C. Eendracht I tegen Standard F. C. I. Scheidsrechter M. Van Paemel. Oamiddellijk daarna ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année - N» 631 - Ed. S CIHQ CENTIMES Vendredi 30 Juin 1916 ABONNEMENT POSTAL. ÉD. H Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.Q0 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jaxv. 1 Avbïl 1 Juillet 1 Ocron On peut s'abonner toutefois pour les ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fcit ftd!) bic ©eietteten iilôijtidj mit gelabenen 5}5iftorett ouf fie itnb cntfcupjjten fic^ alë fiangbfifdje Sapeier unb erfïarten oie „El= friebc" alë gute 5)3rife. Sie beiben tourben etgtiffen, unb todl)ietib man ben einen in bie Sajiite einfd&tofe, 3toang mon ben aitbeten, bas ©d)iff ju fteuem. Qn bei $ajiïte abet toaien ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadroQ of batlerij ontvang't tien of vijftien Fransciie en Nederlandsche exempLaren. Terug in Ramscappelle (30 en 31 October 1914) door Kapitein-Goinmandant Jacoby • . II Ôm de Duitschars uit Ramscappalla ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 24. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizieile Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Redaktion: Dispensaire social Bd. ...

Patrie!: journal non censuré paraissant comme, où et quand il peut

Journal non censuré paraissant connue, où el quand il penl. « Ils furent barbares et menteurs comme toujours. » « Jamais une femme ne m'a parlé sur ce ton, dit le Roi. « C'est, reprit-elle, que vous n'avez jamais parlé à une Liègoise ». NOS ILLUSTRATIONS. La guerre civilisatrice. (Dessin de RAeMAEKERS). La « Kultur » a passé par ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

das lâSfc sich' sch'on fieu't'e mit Bestimmtîieit sagen — die TJnïer-. haltungsliteratur. Hundert Jahre Nordseebad Cuxhaven. «Wenn jetzt nicht dio Welt von Krieg und Kriegs-geschrei widerhallen wtirde. kônnte», go wird aus Cuxhaven gesohrieben, «das Nordseebad Cuxhaven jjetet ttin dio Mitto Juni seine diesmalige Badesaison feajlich und ...

Het Vlaamsche nieuws

Ifrflaandag 5 Juni 19x6. Tweeda Jaa'rg. Er 156 Prrm: 6 Centïem&j door g-ebeeî Belidë _ . Het Vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht ea meést vérspreid. MieuwfebSad van beigië, - Verschijnt ^.maal per weeis. * ÂBONNEMENTSPRJJZEN s MMSâ » I.7S Pat S XBA«adea —I#- • par I ssiôKdcs â.— J?œ ifi»? .............. ...

Het volk: christen werkmansblad

Zes-en-TwinligsIe im< ■ -H <32 fiodsdleitst — Hmsgeziu — EigenÈom DsjWag, 8 tei 1916 Aile br?cf*ris6eîiogffl& yTBtJrf-▼rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor-de »a«œi. maalfch. « Drukierij Het Volk», Meersteèg, n° 16, Gent. Bureel voov West-Vla&nderen» Gaston Bossuyt, Recolletten* etraat, 14, Koitr^k. Mon ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dînsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende ' * — ~ mi Dit blad is VOOR DE BELGJSCHE SOIjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Zecslag vwr Mland's tel feN DE DUITSCHE LEUGENS De zeeslag van 31 Mai, die nu voortaan in de geschiedenis wel bekend ...

De Belgische standaard

abonnenaentsprii» f oor soldaten : Voor i miiand fr. I,»5 — Voor a «wadaa fr, a,§8 — Voor s KU*adsQ fr. 3,75 Niet soldaten in 't land : Voor z ntud fr. 1,75 — Veor 3 miindea fr. 3,50 — Voor 5 aiaasdeE f?. 5,aj Kiet soldateD buitea 't laad j Voor I m**nd fr, af$o • Voor 9 muandea fr, 3,00 — Voos s fi®**ndea fr. 7,50 IAwtondljjajts ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

» Exz'ellenz ernannt, 1913 erfolgte die Verleihung; des erblîcher Adels. Das literarische Lebenswerk v. Olshauséhs, der be-kannte groBe Kommentar zum Strafgesetzbueh, ist bereits in neun Atiflagen erschienen. Aus GrofisBriissel. K. Der Brusseler Magistrat nahm gestern den Bericht dei letzten Sitzung entgogen und trat dann in die Besprechunf der ...

Pages