Votre recherche a donné 463 résultats

a-z index des titres
  • 1916-12

Filtres

Date de publication
1916463

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEHTEHIUIR - DE LAMDWACHT SSe1aar. N«m.2S8 G.DeGraeve,I£etelvest,ïS DE SL2INS PATRiOT Danderdag *4 December 1918. Prîjs 3 ceatisine# Éet volledige legerorder van dsn Dutochen Keizer. j BERLIJN. 12 December. — Officiëel. — Z. M. î$a Keizer heeft het volgende legerorder uitge-$aardigd : , « Soldâtes ! In het gevoel van de overwmniag ...

L'indépendance belge

t7ème axiiée. No 286 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: & CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS ! O A Rfl c r\ l ***■Trm *** *** *** ir% g— 4o4 ^ t,mif1 rt «—r T Tvri c ^ !UDOP HO'JSE. TUDOB ST.. LONDON. E.C. H. PLACE DE LA BOURSE SAMEDI 2 DECEMBRE 1916. ABONNEMENTS : f* ® ...

De legerbode

9 December 1910 Nummer 354 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VGOR DE BELGISGHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batlerij ontvangt tien of vijfliea Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De lïistrucfieeentrums van het Belgisclî Leger V. — Ds Biizondere Inrîchtîag'eii. In île i^nte van ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT PUS l AL, EU. & Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Ff. 4.50. - tok. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique pi à l'Etranger n'acceptent que des abomiemgjtsTRIMESTRlLLS; ceux-ci prennent cours les 2 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octor. On peut s'abonner toutefois pour le» deux derniers tnois ou même pour le (dernier mois de ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3037 Gesetz- unti Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Citgegeven door de politieke Ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in îielgié. Gedrukt in de irukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussei, Leuyensclie •traat 40. Het "Wet- en Verordeningsblad t! in België Terkrijgbaar bij OTenarenoemde drukkerij. in ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

L'ÉVÉNEMENT ILLUSTRÉ - N° 94 PRISONNIERS dans l'envoi de Langaskens, une diversité qui fait plaisir à voir et or sent l'artiste en possession de tout son art ; il nous reviendra mûri pa; une expérience de la vie qui amplifiera ses moyens déjà si divers Nous n'oublions pas que nous lui devons plus d'une décoration trè: personnelle. Le ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gttme AMMêÉ N®. 774 •S cents Mercredi €3 décembre B9ïô L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal «jasotidlen «Su matin paraissais en HoSSarscSe. Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: |*1. X. VOOEBUKGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

De stem uit België

bwmJ" 21, RUSSELL SQUARE. LONDON, W.C. Tolephortoi Muséum 267. De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscript'on : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. jde Jaarganc Nr. 12. (Blz. ...

Belgisch dagblad

/♦. â -i- ,iv u > /%>. A_I^i 11 3L>l£CI3f^]MLicJ»iiil:"iL il^iCS. ^O. <7S ABONNE MENT EN. Per 3maandenvoorNederland I 2.50 franco per post. Losse nommera: Vcor iSederland 5 cent; Toor Buitenland 7'/t cent. Den Haag, Prin.segrach.fc 39 m i r» . t»1j A 'T.'IQQ BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. ...

Het tooneel

2e Jaargang Nr 13 — 9 December 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem ' "" i """" ■ — " ' 1 IÇoninklijke J\ederlandscbe Schouwburg "De Opgaande Zon,, Herman Heijermans heeft met dit werk — geschreven van September tôt December 1908 — een zijner schoonste producten geleverd, een ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

BREUK INSTITUUT OnmHdellijke en volkomene terughouding der breuken en hunne radicale genezing, zonder operatie, bij hen t'huis, schriftelijk gewaarborgd. Men moet zich persoonlijk aan-bieden, tijdens de kostelooze raadplegingen van 9 tôt 12 en van 1 tôt 3 uur. Den Zondag van ~) tôt 12 uur. Ean enkele visiet is voldoende. Men verblijft .n ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag 3 December 1916, Tweede Jaarg. I 11 —11 'I' •«-ntSJe^gnwtwa.ra iiwhmi. 334 Prij«» 6 Ontiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best iagelicht e» meest ^erspreid Mieuwsblad f&o België. - Verschijut 7 maal per week abonnementsprijzen : Per maaad I.7S Per 6 aiaaiulen II.— Per 3 mnanden 6.— per jaar ...

Pages