Votre recherche a donné 485 résultats

a-z index des titres
  • 1917-02

Filtres

Date de publication
1917485

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende r—— — m.* Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of Jbatterij ontvangt tien, of vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. VERDUN Het is nu een jaar geleden dat, op 21 Februari 1916, te midden van het ontzettend gedonder van het ontketende ...

Vrij België

I No. 77. VRIIDAG 9 FEBRUARI 1917. 1WEEDE JAARGANG; VRIJ BELGIË onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent. ENGELAND . . . 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDFRLAND / 1 25 ENQELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIIK en BELGIË 3.— fr ALLE ...

De werkman

45« JAARGANG N*2300 9 Februari 1917 Ho*M«ps#Her : Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : , RANZ DAENS & ZUSTER De nieuwe Bisschop van Gent ■ De nieuwe Bisschop van Gent, die deze week is benoemd ge worden in de plaats van Mgr. Stille-ma - s Kanunik Seghers, pastoor-deken van St. Jan-Baptiste te Gent, geboren te Gent in 1855, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Uott fcet „Wa" 3«t „$dfûT. 3 u r © ï 6 f f n u n g b e r $ e u t f d) c n Su. f t E r i e g §'6 c u f e => 2t u ê ft e 11 u n g. STberttialS Tjat fidj tn bcr SîuêftetlungSîjûIIe oin $oo e*n fe*' teneâ 3?oIfd)cn nicbergelanen. SBeitfyer finb fie gcreift, bod) feiner freitoillig. .fi'iiljn uttb l)od)faI)renb I)a6cn fie ftd) in ...

L' illustration

3e numéro contient" 1° Quatre pages en couleurs de Croquis de Guerre, par François Flameng ; 2° Le onzième fascicule d'un roman par Art Roë, Monsieur Pierre ; 3° Le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 353 à 356). L'ILLUSTRATION Prix de ce Numéro : i fr. 25. SAMEDI 10 FÉVRIER 1917 75e Année. — N" 3858. LE PRESIDENT WILSQN ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAHD - «a. T£fel»tfcE-MUYI.E MaKavlMwmi, SsSj'BB PAUME 4 »«!!«■•) *»»a< FranliHiti » S?« r»e *® *»«» 6*k.«M8 OPSYEt. r it'lHiroilUWWf mr»w«lt, il, C«US|t - —• —'-» ■ . . v ■— RF.CHT DOÛR, VRIJ £N VRANK ♦ •* ♦ #• VOOR GOD ÉNi VOLK EN LANO I AHOKMtWEMTEM ttttotQf. Frankrijl tuMlaixa «a ...

Belgisch dagblad

âcl® #RaîW»nS". 13 JETP3 Jtt «. cr^k.***. i»rr. JNo. 1Î57. BELGISCH DAGBLAD iBONU isJaJiiiN xv:«. ®gj Per 3 mnnîcîon voor Nederland «si | 2.60 franco J>e-r post. Lossa juimmers. Voor Nederland 5 cent. TOOr Buitonleaâ 7'/, cent. Pea Ha*g, Prinsegrachfc 89 Telefooa K»d. «a Admin. 7133. ^erscSsijisend fe 's-Gravenhsge, elkcn ...

De stem uit België

t Buredl 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Talephone: Muséum 267. IDe Stem ait jSelgte. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscrlptionp: lsh. 9d. for 3 montrçs. Voor de Vereenigde Statei%: 50 cts. Voor Holland : ! fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lah. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 23. Opiage: 10,300. (Biz. 1327-1338.) ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4™* Année N. 85Î -Ed. S CIHQ CEHTIHES * Dimanche 11 Février 1917 ABONNEMENT J>OSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3X>0 Las bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMES fRlELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Ocroa. On peut s'abonner ...

Vrij België

No. 79. VRIJDAG 23 FEBRUARI 1917. TWEEDE JAARGANG. r* «m ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent ENGELAND . 2 pence. FRANKR1JK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ! ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr ALLE STUKKEN ...

Ons Vlaanderen

perde Ja - N* 50 Prijs : 10 Centlem per Nummei ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSGHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne, ABONNEMENTSPRIJS, : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar frs. 5.00 Voor zcs maand » S 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk j Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK ! • > ' ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4™e Année - N. 868 - Ed. 3 CINQ CEHT1HES Mardi 27 Février 1917 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Éelgiqne t\ à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jart. 1 Avril ! Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour ...

Pages