Votre recherche a donné 552 résultats

a-z index des titres
  • 1918-07

Filtres

Date de publication
1918552

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 37. Prijs 6 centiemen. Gent, 28 Juli 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT met mebewerking van het Algbmeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»>— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » x,6o DRIT MAANDEN . a » 1,00 Weekblad voor ons ...

L'indépendance belge

gge année No 178 L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMÉRO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE .5 CENTS administration et redaction : tudor ho0se tudor st.. e.c. 4 TÉLÉPHONE: CITY 3960 bureau a paris: u. Place de la bourse. TÉL.: 311-57 et 238-76 MARDI 30 JUILLET 1918 En vente à Londres à 3 h. la lundi ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNEMENTSPRUZEN i l;# if>o ^ ■ l&èiajux 18— B'"7Z kiachten nopena onregelmatig- I ■ L j«. in d» beatalling dex poslabonne- J UITSLUITEN D te rioh. | I " "n BESTELLEND POST- ; H jUREÊL en niet aan het beheer van | Woensdag 3 Joli 19x8 4de Jaarg. Nr 179 Prijs 6 Centiem voor België \~ —fri—rrrrn—m-fin n»riiw> ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Ilerausgegeben ton dem Ver- Uitgegeven door het Hoofd vam WET- EN VER9RDENINGSSLÀD VOOR VLAAKDEREN mrteljâhrlich nimmt iede Post- postkantoor neemt bestellingen austalt entgegen. Einzelnummern aau tegen den prijs vsn 5.— mark konnen bei der Geschâftsstelle des * per drie maanden. Voor afzondcr- Gesetz- und Verordnungsblattes lijke ...

L'indépendance belge

89e année No 159 L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE D , ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO | CONTINENT. « 15 CENTIMES HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: TUDOR HOUSE TUDOR ST.. E.C. 4 11. PLACE DE LA BOURSE TÉLÉPHONE: CITY 3360 TEL.: 311-57 *t 238-75 LUNDI 3 JUILLET 1918 En vente à Londres à 3 h. !e ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 19 Juli 1918 4de Jaarg. Nr 193 PriJ® S Centieso voor Belgiê a|05NKMNTIP*IJZIH 1 1.7* , 'I Voor 6 ^and *• j fooi >r •• "*•" Aile klachtwi ao^diia wircgeiiiiaUg *.JaZ in de besteiling der postabonce ÎSSn M UmLUJTENLi u» ncU ffZn Uet BES'l EIJjEND I Ori'1 gUBEEL ©11 niet aan het beheer v« h«t bUd. Het Vlaamsche ...

De Belgische standaard

's? Weer SelitUK I maaat* fr. X,M j I MMdll 8,ï<3 | MMKdw S.7S I gw^Kil ^ , !i»t Stsidut»* j la 1 ltad. I miM fr, 1,91 I Buodrt |,so | Buadu s,as BoiUe 't lMdi inuRdfr. «,g« ■ sues^cs |;c« , I maaadui 7,|o 'pttili dur nu* " Mm Coquin* %9Uitk HPAna KMii MmlMa* diglifta: 0,361. rscultoh TOl««*l OYOS-j wakemst VASTE MEDEWERKERS : M. ...

De Belgische standaard

t \ 4de Jaar ~ N' M 50 (I02I) Binsdag Juli 1918 Abonnementen —0— Voor SaHaten 1 maaï.d i 25 fr. 2 maanden a,50 | 3 miïtidef! 3,75 -0- j Niet SMdatsn in 't U&d | 1 maacd fr. 1,75 2 maaiiLca 350 3maii!;dea 5,25 Buiten 't lat d 1 rnaand fr. 3,50 a maanden 5 c 0 3 maandea 7,50 -0- ! DE BELGISCHE STAnDAARD Stichter-B estuurder IT nwnrkMc ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNBMBNTSPRIJZEN : L^-r- !,7S 1 w 3 ^ ,0 _ foor 6 *** 8 _ j Poor één jaar "• ABONNEMBNTSPRIJZEN : L^-r- !,7S 1 voo, 3 w* j- foor 6 «r* 8 _ j Poor één jaar "• ABONNEMBNTSPRIJZEN : L^-r- !,7S 1 voo, 3 ^ j- foor 6 ^ J-_ i Poor één jaar "• ABONNEMBNTSPRIJZEN : L^-r- !,7S 1 voo, 3 ^ j- foor 6 ^ J-_ i Poor één jaar ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

NS VADERLAND ETtCRTI88: I. iseeketssdl es JL ïtmpft?» Belgîsch dagblad verscEijnende op al .de dagen der week Splsf *a Seheïr : I.J SAECXELANST J 95, ïsa Wsisïë, CALAIS ixscHRumoEn « Pes* maa.Eid Stelgîeâ.'ïS ïfr*i(«ïîrïjSc iÈJÎS Eeg'cIcii£2--SïoïIaiîsî 8.5© P«r trlmeater » 5»00 » ®.SO » iS0«0® KECHT DOOE, VRU El ...

De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van...

De Volksstem Weekblad van de Sociaihiische Propaqandaclubs mn LEDEBERG en GEJVTHR(JGGE ABONItEMEN TSPfiJ JS : Ken jaar fr, 4.00 Vcorap betaalbaar. REDACTIE EN ADMINISTRATIF, SatnenwQrkaade M.sta.tsatLa^>]pij " H>33 "V"OI-»JE£ISST'J3!È/i; „ LaMposti-aat, 116-118, LEBES3EI10 aestimrUer : VAN SWEDEN, 200, Xerkstraat, 200, ...

L'indépendance belge

L' INDEPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO j CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE 6 CENTS 1 ■ ' ■ ■ ■ ■ T ADMINISTRATION ET REDACTION : ÏUDOR HOUSE TUDOR ST.. E.C. 4 TÉLÉPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: 11. PLACE DE LA BOURSE TÉL.: 311-57 et 238-75 .JEUDI 4 JUILLET ...

Pages