Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

L ondé c:î liM)5. — Nos ! ! et 15 Edition de guerre. Prix : 10 centimes. 15 SEPTEMBRE 1915 LA CORBEILLE 1 JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Administration F. A. Sels. Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 4293 LE JOURNAL «LA CORBEILLE» EST EN VENTE A BRUXELLES AUX GALERIES ST-HUBERT ET DANS LES KIOSQUES CARREN. Assemblées ...

Le messager de Bruxelles

MERCREDI 1" SEPTEMBRE 1915 (Édition P. L. C N° 289 le Numéro «e vend exceptionneilament 11 CENTIMES 31m* ANNÉE. N" 239 LE MESSAGER DE BRUXELLES iRfMPMFNTÇ Bruxelles Banlieue et Provii aUUHluiulLilt lu elFaabouigi uervil par la pûj i mois. . . Fr. i.oo 1.50 1 ®oi». , . Fr. j.oo 4.<o S aoia. Fr. 3.5c I.50 ! in . . . F'r. lo.oo ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 22 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.417 direction & rédaction î/j^lrue vleminckx, 14 anvers s v4 — raj ^ / ç? Téléphone 3761 — LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne ...

De Belgische standaard

loor Taa1 012 Voit Fooi? God en H&ard en L&mâ> Âj»na«ffsirt|p*0» voor 60 nniasia^s f3 m*«i«tei»h»b<} vooniltbrt»Un« : V: or de aoMatea : 2,60 tr. V >or de nlat-solûaïoft - In 't lard 3.60 tr, ; fen/fcm 't Jand : 6.00 tr. Indien meer exemplaren van elk nommer worden gevra**d, wordt de abonnement»-orijB minder. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

sar -» 245 Prijs pei mmciti : voor België â caatiemon, vooi den Dnîkstcr-U itgee?st$r ^atn: Maatschsppij MET UCHÎ bestuurdcrï p. DE VISCH. Lcdebcrg-0«n» . REOACTIE . . ADMJNISTRATIE ^OOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgawi de/* Befgkche WsHfUedenpartif. ~~ ¥er$ef$mide aie dagen. ABONNEMENTSPRJJλ BELGIE Drie maanden. . . , . fr. 3.25 Zes ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

87 e JAAR Friïdag 10 Sepfember 1915 K! 215 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLE1NE PATRIOT .n. iiii n 'i'i, 1 ■|mim!'j,lik Burselente Osai nr 16 KetelvosS Kantienen naar Duitschland Het is de belanghebbenden ter kennis ge-bracbt dat Kantienen aaa de volgeadc knjgs- gevangenen toegekomen zijn : Canonae Edm. - Vandevalde Remi. — T. Ed. Desmedt. — ...

Het Vlaamsche nieuws

IfrijJag 10 Septembre 1915, Eerste Jaafg. Nr. 238 Frijs ; 5 Centiemen door geheei België Het Vlaamsche Nieuws Hift tngelicht mn œeêtl ir#;r#f£rdk! Nieuwsblaci. tas Selgl#» - Vggrttc&fjnt 1 cimal p«r wetâ CABQNNEMENTSPRIJZEN . AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKONDIGINGEN Per week 0.35 I Per 3 maanden 4.— _ . RORMS AlhpH" VAN ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 3 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.401 DIRECTION & RÉDACTION : I^WkRUE VLEMINCKX, 14 i "A cA ANVERS /Téléphone 3761 <jjgy LLOYD ANVEHSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires ! Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 cettimes la double ligne ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

87e JÂÂR Doiîtafag 9 September 1915 W 214 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATEIOT Bureeles fa Oerat nr 1S Kefelvsai Bekendmakmg. In de gemeente St-Goorix-Audenhove zyn de voorschriften van het Opperkomtnaaao des Legers, bekend gemaakt op 3-o-15, en betreffend het aflevereti der duiven, in twee gevalien onvoidoende nageleefd. Zoo had de ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UN!: ONE PENNY* BELGE. CONTINENT! 15 CENTIME3 administration et redaction: ,, bureaux a paris: ïudor housj3, tudor st.. london, e.o. place de la 15 jb kb& TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: { 238 75 LONjDRES, J^UDI 16 SEPTEMBRE 1915. (3 mois. 9 shillings. } abonnements . 15 mois, 17 shillings, f conservation par le progrès* ll an. 52 ...

L'indépendance belge

£6èm« année» No, 208 L' INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI Î ONE PENNY CONTINENT! 15 CENTIMES administration et redaction : bureaux a parts : tudor house. tudor st.. london. e c. 11' place de bourse TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: (ais'-îs. LONDRES, VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1915. abonnements . {ô mois! ît^illnfcfs. 1 Conservation par le ...

L'indépendance belge

S6ème annéea No. 217 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ^ ONE PÉNNYr BELGE. ■<» CONTINENT: 15 CENTIME8 administration et redaction : bureaux à paris : tudor ho use, tudor st london e c 11- place de la bourse. TELEPHONE; CITY 3960. TELEPH.: 13 mois. 9 shillings. ) LONDRES MARDI 14 SEPTEMBRE 1915. abonnements . i6 mois, 17 shillings, j- ...

Pages