Votre recherche a donné 582 résultats

a-z index des titres
  • 1918-01

Filtres

Date de publication
1918582

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang N' 20 - 26 Januari 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HEER HUBERT MELIS, schrijver van «Koning Hagen». Kon. Ned. Schouwburg "John Gabriel Borkman " Met veel belangstelling, wij mogen zelfs zeg-gen met angstige spanmng, werd de eerste opvoering verwacht van het voorlaatste werk var den ...

De Belgische standaard

3de Jaar - Nr 300(857) Dinsdag 8 Januari 1918 vxm , | J ■*ae&* S-S* N 841 0 J $414*$** \ f 5 'at 't i ' fsaîip.â fcr» x>?g' 8 Ktttdsa g-go tscÊêarfsai g.#8 J «BBCSMC-VX ©a5î»s 'I Iss£ s 'S I aaîaad îr. «>S?) i S 3»»i3!ÎSf. &JSS j S9£i*i«a ?<g« j •ff.cgw DE BELGISCHÊ STAODAARD Q F S T B Ii sa esEigg 1TALA « ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTEHAAR -DE LANDWACHT Nam. 7. 40e faar. 6.DeGraeve.Ketelvest, 15 BE KLESMS PATRIOT Donderdag S# J'anu îs*] 1318 Prlfs S ©««iismeffl DÏÏITSCHB BERÎCSÏM vksî lis* Csipsoê ïîscfJSîwafr'tlsr Ssrste ©«itaoJi berioht BERLIJN.8 ja.uari. Wcst«I?|k krilosisanaei. Lester van Uroonpnns Rupprecht van Beieren Zek*re sektors in Vlaanderen ...

L'indépendance belge

S9e année No 19 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOR. HOUSE, TUDOR ST., E.C. 4. TELEPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. TELE.: 311-57 at 238-75 MARDI 22 JANVIER 1918 En vente à Londres à 3 h. le lundi 21 janvier (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgians LA MÉTROPOLE tONE PENNY NT : CINQ CENTIMES LANDE : VIJF CENT TINENT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES bureaux: 43, Ghancery Lane, W.C.2 — Telephoae: Holbors 212. ABONNEMENT ; 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. 25" ANNEE DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 JANVIER 1918 Nos. 13-14 LA GRANDE GUERRE I Tout est a ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

^ÎTJTTTÎÎITMTîx^TT^^ LICHT EN LIEFDE / Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchîiche Kriegshilîe. Het menschelijk Opzîcht. (HEiLIG SAKRAMENTSDAQ.) Weder is 't de Zondag van de H. Sakramentsprocessie. Herinnert gij u allen die schoone feestelijkheid, ginder in uw geboortedorp of uwe vaderstad? Muziek in top, de kleurige ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier ^rliffeïer Sur 0*l«ll4t lillli te SBtffft! <8«H4 «M Soantoj») jîocfaal ante» SBoatag Mtnitun. ®U «t|« ■■*(•»! <A) «MiM iikca *«i»mi"ag. Xic 3 » s H ( « a • g * I c (B) «f6cta< c«|tai llaitakaagea «a» aat sa M« MtmUUaao. n liftl sa etujel#» Vcrfoaea la ci4l«a 9*1 am»«Ua«l «lagtlaaMt ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 9. Prijs 6 centiemen. Zondag 13 Januari 1918. vrou wensecret ariaat met medewerking van het algemeen secretariaat en het werk dee volksbibliotheken « de straal ». ALLERLEI Beheer : peperstraat, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: >ER JAAR fr. 3,2S :es maanden . . » 1,60 )R1J MAANDEN . » 1,00 Weekblad voor ons Vlaamsche Ifolk. , ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier i35riiffetcis •£tt S9(ItM4« ftatict etfdjtini ta «agit# («m$ SonatogS) jteeiraat a«S« Kuntag Mttnittag. ®i« 8 r ft t a « » g o b t (A) «îdjcict ftbcn Sladjaiittag- 2M* 8 ® « i t « B u 8 fl a b « (B) «tltfitiai motfîtnf Sinftnbungtn fini ont an totc StfiiiitUituua, n t d) t an tinjclnt $(rfanen I* sfdjten gai ...

L'idéal sous les armes

Publication aBtoris|^^^^^^^. L' Idéal lesArmes ^uv^/ ft. s® x. °/. v<? *X>\ - %* ; <P Dtrectiba uvimdUtelle< Sociale <ju l'élite. 9 •te. <^ <y„* c Par la Vérité ! Les Idées font les « ft hommes. ^.5" L'idée a sa loi ; la * y i Ver?lé est la loi de £ P el'idée ,\ .\ .\ ;, j> I/erreur est la cor- ^ JT ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 29. Nuramer. 1918. M Kerkelijk -, Blad voor de Vlamingen. M vjj Uitgegeven door de Kirchliche Krlegshilfe- j| De Liefde tot Jesus. Gij ook, Beminde Lezers, voelt U wel zeker bewogen van liefde tôt Jésus. Weet echter wel : geen ijdel gevoelen noch holle woorden-dienst bevalt Hem. Hij vordert uw innige en daadwerkelijke liefde. Hjj wil ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 33. Nummer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Allerzielen. Dit is een dag vol hoop, vol weedom en vol troost, vol zuchten en gebeden. Ons vroom gemoed peinst aan de velen die togeri ten eeuwigen leven, wier lichamen neergelegd, stijf en roerloos, in den droeven kuil, ...

Pages