Votre recherche a donné 386 résultats

a-z index des titres
  • 1916-06

Filtres

Date de publication
1916386

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

£»eme Année N°. SS9 S cents flO centimes) Samedi 3 juin 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer i ■ i- . ■■■■■■ ■ w4i ~ 11 ■ ~ -—tttt——i «Journal quotidien du iratin paraissant en Hollande. Beige est notre nom de Famille Tôutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : si. Z. VOORBURGIVAL ...

De legerbode

DE t LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLiDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Se Doodstrijd van Dixmuiden VAgonie de Dixmude (1) — De Doodstrijd van Dixmuiden, is d« titei van een Fransche bundel, in ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE $»" — L_J~gg« RÉDACTION &ADMINISTRATION ^ tir ma ds II Bourse — LE H4YRS Téléphone : Le Havre n' 14,05 Directeur : FSRHÀHD NSURA? Tczitts tes communications concerna4 la rédaction doivent être adresseg^ a8u',rue de la Bourse,Le Havre* L.ONDON OFFICE: 21, Panton Street si i^uuun juih s •>iu ABONNEMENTS FVarro® ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23e ANNÉE.— Série nouvelle. — N® 5* TOmîs-no.The 3- .Yrdra 1QI f> RÉDACTION &ADMINISTRATIO ilm rus de la Boarse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.C Sireeteur : F1RMS HETOAÎ Tcvles les communications concem, la rédaction doivent être adresse a8H,,ruede la Bourse,Le Havre. LONDON OFFICE: 21, Panton Street « m'lac LE XXe ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — Nr 15 EDITION HEBDOMADAIRE Zonaag 4 Juni 1916. ONS VLSSNDEREN Door Eendracht Sterk' VERSCHIJNT El,KEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitschi Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4 00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Geat : 24, Weliinckstraat. • Parijs : 181,rue de ...

De Belgische standaard

2dc Jaar Nc 137 (388) Vijf Centiemen h©t nummer Woensdag 21 Junî 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD '^y-erincœ~H r B a A R T ■ S tic ki t ^ •#« ÎTuâ'^i t* l 0 IUtf«n§ F«€ttrI . faste OpsMlers: M. E. Bblpairi, L. Duyhrs, PI BbRThakd VAK dbr Schkldmï, Dr Van de Pekre, D* J« Van de Womtyhb, Jppl Filliabk-j ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 27 Juin 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.651 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Het Rood Kruis Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. Bischoffsheii Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique n. Het Rood Kruis dient alleen de belangen ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 94 JUIN 1916 c=<x=) PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES czsOa Abonnement : S Franc* ADMINISTRATION : RUE JOSEPH II N° 102 n BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES U/NE TKA/NeHÉE DA/NS LES DU/NES E/N ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargang' Nr 30 Piijs 6-centiemen Oeiit 11 Juni 1910 HOOFDREDACTIE : A LG K M - '-'n S E CR ET A R ] A A T OU DE HOUTI.EI, 34. MET DE MEDtWERKING VAN H ET VVEKK DEK VOLKS Bf BLIOTHEEKEN " DE STRAAL,, THhRESlANENSTR.AAT, 13 ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche VoSk BEHEER : VROUWENsECRETARIAAT PEI'ERSTRAAT, 17. — «O» — AI ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargang Nr 32 Prijs (J centiemen (xeiit 25 Jimi 19ï« hoofdredactie : algeme,en secret aria at oude houtlei, 34. met de medkwerking van het werk der volks bibliotheeken "de straal,, theres-ianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : vrou wensecret ar [ a at peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Olîlciseï orgaait lier SisdsiljKe Feaeratie van ne bobk- en DruKnijvemeid van Geni - Verschljnt voonooplg nm ne iwee maandan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : jj Ailes Wat Redactie en Adminisiralie betrejt te zenden : y AANkONDIGINGEN : ®e'fë, l'S 0 VAN AKENSTRAAT, 8. - CENT. 0 VolgenS °vereenl<°mst en voorop Buitenland 2,50 jj | ...

Pages