Votre recherche a donné 51426 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  Beeldtaal in cartoons

  Vandaag vormen de vele politieke spotprenten uit de Eerste Wereldoorlog een interessante bron over de oorlogsjaren en de kijk op die periode. Belangrijk daarbij is de nuance dat het kennis vergt om de beeldtaal van de cartoons effectief te kunnen lezen. Ze steunen namelijk op een geheel eigen beeldtaal. Daarbij maakte de cartoonist gebruik van ...

  Bildsprache in Karikaturen

  Heute stellen die vielen politischen Spottbilder aus dem Ersten Weltkrieg eine interessante Quelle zu den Kriegsjahren und den Blick auf diese Zeit dar. Wichtig dabei ist die Nuance, dass es Wissen voraussetzt, um die Karikaturen tatsächlich lesen zu können. Sie greifen nämlich auf eine ganz eigene Bildsprache zurück. Dabei machte der ...

  Leuven brandt

  Leuven brandde op 25 augustus 1914. Duitse troepen staken de stad in brand als weerwraak  voor een vermeende aanval van sluipschutters. Toen de rook optrok bleken ruim tweeduizend panden in de as gelegd en 248 burgers om het leven gebracht; de meesten waren op straat gedreven en doodgeschoten. Vijftienhonderd Leuvenaars, veel vrouwen en ...

  Laughing at misery

  ‘Always look on the bright side of life’, the crucified messiah Brian and his fellow-sufferers sing in the final scene of Monty Python's notorious film, ‘Life of Brian’. Brian and his companions aren't the only ones to laugh about their own fate. Gallows humour is a widespread phenomenon, especially in times of war. ...

  Bildung und Unterricht

  Nach belgischem Gesetz musste jedes Kind zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr die Schule besuchen. In den ersten Monaten des Schuljahres 1914-1915 war dies jedoch äußerst schwierig. Durch die Mobilisierung hatte sich der Bestand an Lehrern gelichtet, und sehr viele Schulgebäude waren mit Flüchtlingen und alliierten oder deutschen ...

  Onderwijs

  Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. In het beste geval ...

  Education

  According to Belgian law, every child was required to attend school between the ages of six and twelve. In the first months of the school year 1914/1915, however, this proved very difficult. Mobilisation had thinned out the teaching staff and many school buildings were occupied by refugees or Allied or German soldiers. The best the pupils could ...

  Imagery in cartoons

  Today, the many political cartoons from the First World War are an interesting source of information about the war years and the general perception of this period. However, it is important to remember that an effective interpretation of the cartoons takes some background knowledge, as they are based on their own unique imagery. The cartoonists ...

  Natuur en oorlog

  Virginie Loveling beschrijft in haar dagboeken hoe tijdens de oorlogsjaren al het groen uit bezet Gent verdween. Om het voedseltekort aan te vullen, trof de lokale overheid maatregelen. De bloemen, planten en grasvelden in de stadsparken moesten wijken voor ‘meer nuttig groen’ en maakten plaats voor de kweek van aardappelen, kool of ...

  Lafheid of psychische ziekte?

  De ontberingen, de voortdurende angst en de machteloosheid van het individu maakten de loopgravenoorlog niet alleen fysiek, maar vooral ook psychologisch een verschrikking. Een groot deel van de soldaten stortte in en kon, zonder zichtbare verwondingen, niet meer functioneren. Het Britse leger telde op het einde van de oorlog 80.000 gevallen van ...

  Wahlen in Kriegszeiten

  Durch den Krieg gab es 1915 keine Gemeinderatswahlen. Die amtierenden Gemeinderäte blieben einfach „an der Macht“. Obgleich das eine irreführende Formulierung ist. Der Bürgermeister und die Beigeordneten blieben zwar im Amt, aber sie unterstanden den deutschen Besatzern. Sie konnten allenfalls versuchen, ihre Bürgerinnen und ...

  Het verhaal van de oorlogskranten, nu op Belgian Press of the Great War

  Wat vertellen kranten ons over de Grote Oorlog? Heel wat. Want in tijden zonder social media, zonder televisie en zonder radio haalden mensen hun nieuws uit geschreven bronnen. Over de rol en het belang van die kranten doet de nieuwe website belgianpressfromthegreatwar.be een boekje open. De site toont je naast de 270.000 krantenpagina's uit ...

  Pages