Votre recherche a donné 463 résultats

a-z index des titres
  • 1916-12

Filtres

Date de publication
1916463

Het volk: christen werkmansblad

> I. ■" îes^-TsisIfete Jaar. - - R 303 i n- - ■ rr» tmili " un n i uiiiiiBwiiiiMiiij wiiH^ i—inr-Ti-i m 11 inrirfLi. 'Il1 i1 ir*---»*—»*t"■ t* «wwy»»»-.—m»-, toMlessl — Hslsiezia — Eîjendon ^t^^i.^53àâ8afimaamaMg<tea«BaAawJÉtoL*MMt^iiiiii^iinifMwiiiii^ a m m. fin i •mpfrwii try\ttm Zondag^, l\, en ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SQLiDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t Lien of vjjftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Ontvoeringen van Belgen naar Duitschland Antwoord op wat de Duitsehers tôt zoogezegde Reclilvaardiging inbrengen Wanneer rae* eakel de mannen ...

L'indicateur - De aanwijzer

41sto jaargang. — Van 17 lot 23 December 1916. N° 50. fin 17 ni 23 ïipMinhrft \Mb. — 41mo année. DE AANWIJZER L'INDICATEUR Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Téléphone :261 Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. NÏEUWE DIENSTBEGrELINGr DER TRAM-, BUURT- EN SPOORWEGEN POST- El TELEGRAMVEREEER ZIE BLABZIJDS BERICHT In DE ...

Belgisch dagblad

■j&JSJFJLCTÏT3A.Ijc 16 DECEMBKR 1010. r^o. g© BELGISCH DAGBLAD ABONNEMEBTp. Per 3 maanden voor Nederland I 2.B0 franco Der post. Losse nummers: VooAîederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegraclifc 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacîeur : L. du CASTILLON. AD ...

De legerbode

<tei Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Pit t)lad is VO OH DE BELGISCHE SOL/DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batteiij ontvaiigt lien of vijflien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. De Instructiecentrums van het Belgisch Leger vin HET INSTRUCTIECENTHUIÏÏ VOOR OUD-MILITfilREH DcR iSFfeÎJÏERÎc In de Lente van het ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 3§e iaar. Nun?« 291 G. De Graeve, Keielvest, 16 DE KLEÏNE PATRIQT faeitsdag ï3 Daeemaer Î91S. Prijs 3 eentiemea Duitsche beriohîen het Groot HooSdkwarti8if« Hïweeâe Duitsob bericht van 10 Deeamber. BERLIJN, 19 December, 's avonds. Benoorden de Somme af en toe krachtige fjeschutstrijd. — In Groot Walachije, in ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijd*£ 22 December 1916, Tweede J&arg. $ïr 353 Frlîtt 6 CmHemm ûmr rebeel BelriJ Het Vlaamsche Nieuws Het best ingeiicht en meest verspreid Nîeuwsbiad van België. - Verschijnt 7 ma&l per week ÀBONNEMËNTSPRIJZEN : Per tnaand .. IJ6 Per 6 maaaden !•.— X\er 3 taaanden 6.— Per jaar (8,— ia-agaHBW«MiniT m nwmi wai—<— ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3029 Gesetz- und Verordnunqsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Citgegeven door de polltieke ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de Irukkerij van het Wet- enVeror-leningsblad, Brussel, Leuvensche itrâut 10 ' Het Wet- en Verordeningsblad s in België verkrijgbaar bij jovengenoemde drukkeril, in Duitschland en in ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Scelle mw^m yto&gaw es.) 10 ffîemKi Belgifcher kurier JSruffcïciv 5xse S;îg5îd): Sur;es îrfdjcïat in UtEfTel taflniS (œiS) eontrfagêj jtochaof mt^et SRotttag pomuttag. Œ!le 61 |'t s a tt 8 s a b '- (A) crf$eint jeben Slcdsattttag. Xie 3»oetî: Sa S g ab : (B) erf$ciat motget»9. eiajeabuagca frnb ttui au bic SdjrifUettaitg, nidjt ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3037 Gesetz- unti Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Citgegeven door de politieke Ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in îielgié. Gedrukt in de irukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussei, Leuyensclie •traat 40. Het "Wet- en Verordeningsblad t! in België Terkrijgbaar bij OTenarenoemde drukkerij. in ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

36me Année IV°. 796 5 cents «Jeudi 28 décembre 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal QUotîcSîen du matin paraissant en Hollandi Belge est notre nom de Famille, B-J- i 1 Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. X. VOORBURQWAL 234-240, AMSTERDAM Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY FROHT : CINQ CENTIMES HOLLANDE: VIJF CENT CONTINENT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Ch^ncery Lane, W.C. *'elephor>e : Ko'born 212 ABONNEMENT 1 mois, 3 sfc ; 3 mois, b a,. Jtranger : 1 moa, 4 ah. ; 8 i^oia •.*: Bu ves le THÉ LIPTOK li vous désirez le meillear hé adressez-vous à l» ...

Pages