Votre recherche a donné 481 résultats

a-z index des titres
  • 1914-09

Filtres

Date de publication
1914481

Nieuwsblad van Brugge

NIEUWSBLAD VAN BIUGGE Drnk C. Moeyajext, Coupurerei, 9-10-18 Nieuwstijdingen van de vefchillende oorlogsvelden in Frankrijk, Duitschhnd en Oostenrijk De achteruittocht der Duitschers gaat voort, zooals bljjkt uit de volgende telegrammen : BORDEAUX, 14 September, 4 u. 3 namid. Het heden middag om 3 uur uitgegeven officieele bericht luidt : Op den ...

Pages