Votre recherche a donné 51426 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  Die Befreiungsoffensive

  Ab August 1918 begann die alliierte Befreiungsoffensive. An der gesamten westlichen Front begannen die Alliierten mit dem Angriff, um die Deutschen definitiv zurückzudrängen. Es galt jetzt oder nie. Die deutschen Truppen  waren am Ende ihrer Kräfte, nachdem die Frühjahrsoffensivegescheitert war. In Deutschland drohte die Revolution. ...

  De frontblaadjes van Gaston Rombaut

  Na 1918 maakte Gaston Rombaut naam binnen de Vlaamse beweging. Hij engageerde zich als gouwvoorzitter in het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders en werd in 1941 oorlogsburgemeester van Sint-Amandsberg. Tijdens de Groote Oorlog verbleef Rombaut vier jaar aan het IJzerfront, waar hij bekend stond om zijn onderwijsinitiatieven onder de jongvolwassen ...

  De brand van Leuven

  Leuven brandde op 25 augustus 1914. Duitse troepen staken de stad in brand als weerwraak  voor een vermeende aanval van sluipschutters. Toen de rook optrok bleken ruim tweeduizend panden in de as gelegd en 248 burgers om het leven gebracht. De oude universiteitsstad – ‘the Oxford of Belgium’ – haalde de wereldpers. ...

  Oorlogshonden

  Honden speelden, net als andere dieren, een niet te onderschatten rol in de oorlog. Ook zij werden in 1914 ‘onder de wapens geroepen’ en hielpen de soldaten op allerlei manieren. Blog: 'De hond aan het ...

  The German invasion of Belgium

  In the wake of the attack on Franz Ferdinand in June 1914, tensions between the European great powers escalated rapidly. However, the Belgians were not all that concerned: their country was neutral and so needn't be afraid of becoming involved in a potential conflict. But this was without taking account of the German Schlieffen Plan, a ...

  L'invasion allemande de la Belgique

  Après l’attentat visant le prince héritier autrichien en juin 1914, les tensions entre les puissances européennes s’intensifièrent rapidement. Les Belges ne s’en souciaient que peu : le pays étant neutre, il ne fallait donc pas craindre son implication dans un éventuel conflit. Mais c’était sans compter le plan ...

  The attack on Franz Ferdinand on the 28th of June 1914

  On the 28th of June 1914, the heir to the Austro-Hungarian throne, Franz Ferdinand, was assassinated in Sarajevo. The murder was planned by the Black Hand, a nationalistic movement and secret military society. After two failed attempts, Gavrilo Princip succeeded in shooting Franz Ferdinand and his wife. Ferdinand’s death set in motion a ...

  Ludwig von Falkenhausen in België

  Het Duitse opperbevel installeerde op 26 augustus 1914 een militaire regering in België die de bezetting in goede banen moest leiden. Die regering werd Generaal-Gouvernement genoemd en werd geleid door een generaal-gouverneur. Moritz von Bissing oefende die functie uit van december 1914 tot aan zijn overlijden in april 1917. De Duitse ...

  De koloniale troepen

  De Eerste Wereldoorlog werd vooral in Europa uitgevochten, maar van over de hele wereld kwamen soldaten en arbeiders naar hier om te strijden en werken voor de verschillende legers. Lees meer in de blog 'De wereld aan het ...

  De dodendraad

  Het grensgebied tussen het bezette België en het neutrale Nederland werd algauw een smokkelparadijs. Er was een weelderige trafiek in brieven, militaire inlichtingen en levensmiddelen. Ook jongemannen die zich bij het Belgisch leger wilden voegen, staken de grens over. Daar besloten de Duitse troepen vanaf voorjaar 1915 een stokje voor te steken. ...

  Les règlements allemands

  En zone occupée, l’occupant allemand gouvernait à l’aide d’innombrables Verordnungen et Bekanntmachungen. La vie publique était réglée par des milliers de petites et grandes règles qui changeaient en permanence. Nombre de ses règles furent perçues comme des brimades par la population, mais du point de vue ...

  German ordinances

  The German occupier ruled in occupied territory by means of countless Verordnungen and Bekanntmachungen. Public life was regulated by thousands of big and small regulations that changed continually. Many of these regulations were felt to be harassment by the population, but from the standpoint of German military logic they were ...

  Pages