Votre recherche a donné 523 résultats

a-z index des titres
  • 1918-02

Filtres

Date de publication
1918523

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

I *.U. , - • - ... ... £>erde Jaargang, Nr 7. 16 Februari 1918. Psijs : io eentiemen. ang, Nr 7. — 16 Februari 1918. DE EENDRACHT Prijs per Jaargang » » dric maanden fr. 5.ao » i.3o Weekblad voor hot Vlaamsche Voik Redaktie en Bureel : Prinsesstraat, 16, ANTWERPEλ Zijne Heiligheid de Pans en de Vlamingen. Het is voor ons, Katholieke ...

L'indépendance belge

g9e annêe No 51 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR HOÜSE, TUDOE ST.. E.C. 4. TELEPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: U, PLACE DE LA BOURSE TELE.: 311-57 et 238-75 JEUDI 28 FlfVRIER 1918 En vonte a Londres a 3 h. Ie mêPCredi 27 fevrier (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit Belgiè REDACTIE EN ADMINISTRATIEt WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TELEPH. 744 • POSTBUS 28 MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS 'T STORM ALS IK LUID IS T ZEGE ABONNEMENT! Voor HOLLANO ...... FI. 1.00 per Kwartaal Vocr BUITENLAND FI. 1.2S „ „ PRIJS PER NUMMER: 5 CENT De ..Germania" en de Katholieke Zedeleer. Het Wolffbureau ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierde ja*rgang — Numsact &95 Prijs : 5 0€alï«j.'îi«s \ .» Zonet#4 17 F&brusrl *' ;- ONS VADERLAND STiCKT£BS : 1. Baeekelar.dt en A. Tempera Belgisch dagbl&d v^rschijo.eBoe op ni de dâgen der week Cpstel en Bthser : J. ErlClT «ïtl 17, rue feîortet, CfcLAiS A»owar®MEî«*r®îç S*er msMUtd Sieig^e <«*6 IfiMMniiirïJ ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR DE LANDWACHT ffess? g»*g*i wa es i^a es eesïïs tss^i m m t&â? Esasa isoearM saisa ^2^ sar^f fareà ta fss El Num. 4S. U<|aar. G.0oQraev®»Koielvest, SS DE &L8INS PATI5I0T Djnls?daa 88 Felîraapî 191S Prifs S eeniiemen Duifscha fssriehtsiî çî.n hsî grosÉs Hoofa'sxrarJIse. Eersia D ait se à s»rl«kt. BERLIJN, ...

De stem uit België

Bure©! : 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. T«l«phonei Muséum 207. Abonnement : 2sh > *ocr 3 maanden. Subscriptioni 2»h. for 3 montns. Voor de Vereentjjde Staten « 50 cts. Voor H^lland : i fl, Voor Frankrijk. 2.50 fr. Voor de soldaten : isb. of 130 fr. 4de Jaargang, Nr. 23. {Blz. 1835-1842.) Oplage: 11,400. VRIJDAG, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier £»riiffete«v Vtt » « i 0 » 14 e fi 0 r t e • ecfd^eist i» CtillTc! ««M (•«<& 6o»atâg« i*&tt SKetttt| MYœtttag Sia » $1 « 3 a # g a fa « (A) ti(<fcei«t t«&«» $'• 8 W « I • • 8 « • f o fc • <B] etftiidxf a0t0(al GMoWubaiçet» iit^l «ut au lli SériHIcHu»*#. oldjl aa ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

ABCNNEMENTSPRUS : Bitinenland (Eiapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 pcr kwaitaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Mes wende zich tôt de fjesikantoren. VERSCHIJNT 'S NASVSIDDAG8 met al d® oehiendteiegrammen. BEHffÊR EN PUBLICITEIT : 75, Anspachiaan, 75 (IBeurs). Kantoor te fiENT : jaam^î^.kamaasae^sgagzntMDP^—n i 111 n nu i mi m i n i -ct— ...

De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

2e Jnarnatin. — Rl° 31 A O CENTIEM Zaterdag 9 Feferuari 1918 DE NIEUWE TIJD Orgaan van de Mînd.erlieicissocialisteii WEEKBLAD Proletariërs aller landen, Vereenigt U 1 Karl Mar> Beheer en Opstelraad : LEOPOLD DE WAELSTRAAT, 6 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven « Geef de wereld waarin gij leeft de goede ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

-t vj{-\ivii iu rLv r\.iCji\ 1710 in ijo ^ . ■ il m^mmmmm L^.ii i. ' j' ■ " ■" 1111 —"" ■" ■ **f| Revue Hebdomadaire, Documentaire, Artistique et Littéraire. ^ Pfrix provisoire de guerre : 40 eentimes le numéro de 16 pages» ^ UNE HflfilTfiTIOn CONFOfJTflfillB fltJ GROENLiRND. a *iii • /i\ i • i? r j i £ :ii_ ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

iTICHTERS : J. Backelandt en A. Tempere Belgisch dagblad verschijnende op al de dagea der week r Bch8er c"\EisKEUKDT • a «5 fl *• r«»AftT!MTUKKRN. HIBUWk TI MNBBK RUK WûRTUT 17 SN RUS OKANTiUY Tï C*Ul8 ?er mnnnd Belftle l.*6 Vnna&rUb 3-25 ftn#el*x«Ma«lIan<l S.BO :^hlt I *«CCéie»S OÛ04% &S1 VI*31îs& ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVEKb, Vendredi S revner iyi8 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - No 18.140 DIRECTION & REDACTION : 14 RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 75 centimes la ligoe fr 1,50 !a ligne ...

Pages