Votre recherche a donné 2 résultats

a-z index des titres
  • Belgenland

Filtres

Série ou titre

Belgenland

BELGENLANÎ) LE PAYS BEL&E Aan onzen Koning, aan ons Leger, aan onze Bondgenooten aan ons Laidbsstuur. ue vrijneiuszon rijsi 1er Kiirime ! * VVij groeten u allen, die ons de blijde mare der verlossing brengt. Wij groeten den koning die ons terugkomt, grooter noch en edeler, ais't zijn kan, dan hij ons verliet. Onzen herten, onze geesten, onze ...

Belgenland

ijnt dagelijksch TIEN CENTiEMEN ———anuB—i—«nMdMi * ninnri h hh wjiijgaaMi Maandag 2t October 1918 BELGENLAND LE PAYS BELGE Drukker-Uitgever A. Moens-Patfoort, Wijngaardstraat, 19 AU ROI SIRE, Parmi les vieilles cités du sol patrial reconquis par l'héroïsme de nos soldats et de eurs admirables alliés, la vilie de Bruges, la première ...