S
s Konings klaroen: lucht-bijvoegsel aan de 'Libre Belgique
Saffelaere's vriendenbode
Saint-Michel: bulletin de guerre des anciens des deux collèges Saint-Michel de Bruxelles
Sainte-Marie: revue publiée par les professeurs et anciens élèves de l'Institut Sainte-Marie (de Bruxelles) au service de la patrie
Schild en vriend: orgaan van den Westvlaamschen Kring van Gent
Semaine religieuse du diocèse de Liège
Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk
Sint-Antonius klok
Sint-Gummarusblad
Sint-Rombouts
Soldatenblad
Sottegem aan het front
Sous le drapeau: ce journal est envoyé gratuitement à tous nos militaires protestants et à toute personne qui en fera la demande
Souvenir d'exil
Sperreghem
Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij, Robert Bracke, Denderbelle
Sportvriend: eenig blad der Vlaanders, behelzende het nieuws over de sporten: wielrijden, koersen, voetbal, loopen, worstelen, enz.
Sportwereld: orgaan aller sporten
St-Albertus parochie-blad
St. Denijs Westrem aan 't front
St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek
Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur
Steeds hooger op!
Stem uit Gheel
Stem uit Lokeren
Stem van den Bond van het H. Hart
Steun voor onze jongens! = Audez nos soldats!
Studax: overzicht van boeken en nuttige wenken ten dienste onzer studeerende jeugd aan 't front
Studiosus
Sur les passerelles
Sursum corda
Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen