Jouw zoekopdracht c:bnc:563 heeft 2 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

    Filters

    Gazette van Berlaere: nieuws- en aenkondigingsblad

    *0 Mei 1014 Elfde jaar Nummer 19 GAZETTE VAN BERLAERE — — — m*# A M*JÊLéi <JL ik* KATHOLIEK NIEUWS- & AANK0NDIG1NGSBLAD r VEttSCHIJNENDE ELKEN Z'ATEKDAG L IN VLAANDEREN VLAAMSCH! VOGR GOD EN VADERLAND! DE UITGEVtE : Prosper Van Cauteren-ïan Gysegem j Notarisklerk, Berlapre-Borp. Inschrijvingsprijs: 2,50 fr.per juar.voorop ...

    Gazette van Berlaere: nieuws- en aenkondigingsblad

    29 Maart 1914 Elfde jaar Nummer -S 3 GAZETTE VAN BERLAERE KATHOLIEK NIEUWS- & AANKONDIGINGSBLAD VERSCHIJNËNDË ELKEN ZATEHDA( i IN VLAANDEREN VLAAMSCH ! VOOR GOD EN VADERLAND! J DE LTTGEVER : Prosper Van Cautaren-Van Gysegem Notarisklerk, Berlaere-Dorp. Insohïijvlngsprijs: 2,50 fr.per juar.voorop betaalbaar Ilot recht van annoncen of ...