Jouw zoekopdracht c:bnc:6689 heeft 5 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

  Vrijdag- 28 Augustus 1914. 3 Centiemei het Nummer. 27ste Jaargang1. HET LAATSTE NIEUWS ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maa Bclgië, vrachtvrij fr. 10-.00 5.00 *2.f>C Nederland, » 14.00 7.00 3.5( Andcte landcn. 25 00 12.50 6.5( HOOFDBUREEL & REDACT1E 30. SI NT PI ETERSTRAAT. 30 BRUSSEL Hoofdopstelier-Eigcr. ar : Julius Oplage 80.000 nnu ...

  Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

  Maandag 21 September 1914 Bsagzaassgsjg» u m kimw h m 1 grasuM—v f iw 3 Centiemen het Nummer. 27ste Jaargang. Nr 30 HET LAATSTE NIEUWS BEHEER EN REDACTIE : A. & P. Baeyens, Roodestraat, 44. Uifgawe van Jtrtfwerpen. AANKONDIGINGEN : zich wenden tôt het Beheer. De Duitschers trekken voortdurend achteruit In Frankrijk Hachelijke positie «an ...

  Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

  HET LAATSTE NIEUWS BEHEER EN REDACTIE: A. & P. Baeyens, Roodestr. 44. Tel. 1990. Uilgave van Hsstwerpe». AANKONDIGINGEN : zich wenden tôt het Beheer. Jaroslaw door de Russerv bezet Schitterende Belgischt Ds gevechfa» in Frankrijk De vijand nog verder teruggeslagen HIJ ZAKT AF NAAR DE BELGISCHE GRENS Londen, 21 Sept. Volgens de «Echo de ...

  Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

  TV1 O A A n mi of 11 o tat a 3 Centiemen het Nummer. 27ste Jaarg-ang. HET LAATSTE NIEUWS ABONNEMENTEN: 1 jaar t> maa«d 3 rnuid Eelgië, vuaektYrij fc\ 10.00 6.00 2.50 Nederland, » 14.00 7.00 3.60 An dire kinden, *25.00 12.il #50 MOOFDBURBKTv & RBDACTIE «0, SI NT PIETERSTRAAT, gO 1RUSSEL Hoofdopstaller-Eigenaar : Julius HOSTE Oplag« : ...

  Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

  Dinsdag 25 Augustus 1914. 3 Centiemen het Nummer 27ste Jaargang. HET LAATSTE NIEUWS t ABONNEMENTEN: Hoofdopsteiler-Eigenaar : Juïius HOSTE AANKONDIGINGEN : 1 jaar 6 maand 3 maaud HOOFDBUREEI, & REDACTIE °I,la«e : 80 ûû0 t* dag BIJBUREBÉBN : *' per kleinen reEeJ fr' °'30 België, vrachvrij fr. 10.OU 5.00 2.50 QTV>r ptPTPPQTT? A AT ...