Gazetje van Thielt - van frontblaadje tot boek

Gazetje van Thielt - van frontblaadje tot boek

Redactie 's profielfoto
Redactie 30 mei 2017 1

Nieuws van de Grote Oorlog ontsluit een schat aan informatie naar professionele onderzoekers en gepassioneerde hobbyisten, maar ook voor heemkundigen is het een interessante tool die tot publicaties leidt. Romain Vanlandschoot is zo’n heemkundige die geregeld de verschillende archieven in en rond Tielt induikt op zoek naar oorlogskranten. Zijn aandacht voor de lokale oorlogspers resulteerde op 11 november 2016 in een uitvoerige contextuele studie in de vorm van het boek Gazetje van Thielt 1916-1918.

Tot voor kort maakte Vanlandschoot vooral gebruik van het stedelijk archief van Tielt en van enkele andere, eerder onvolledige collecties om meer te weten te komen over het alledaagse oorlogsleven van de gewone soldaat, met de nodige verplaatsingen van dien. Na een tip van de stadsarchivaris van Tielt, besloot de heemkundige zijn oorlogskranten te bestuderen op hetarchief.be. Met Nieuws van de Groote Oorlog zijn de kranten altijd raadpleegbaar en makkelijk uit te vergroten.

“De meerwaarde voor mij is de onmiddellijke bereikbaarheid van een uitgebreide collectie persdocumenten, om ze onderling te kunnen vergelijken en toetsen.”

Vanlandschoot bekeek het breed en vergeleek de Tieltse krant met andere West-Vlaamse frontblaadjes. Daardoor werd zijn monografie van het Tielts gazetje rijker, geloofwaardiger en authentieker. Het hielp om de brug te slaan van toevallige anekdotiek naar een volwaardige kritisch-historische beschrijving van oorlogsdocumenten en overstijgt hiermee het lokale en specifieke van zijn eigen gemeente.

Romain Vanlandschoot schreef eerder al uitvoerige biografieën van Albrecht Rodenbach en Hugo Verriest. Momenteel vat hij een nieuw systematisch onderzoek aan naar de  achtergronden van het oorlogsdagboek van kapelaan Cyriel Verschaeve uit Alveringem, waarbij een toegespitste lectuur van De Belgische Standaard (vanaf 10 januari 1915) en van Ons  Vaderland (vanaf  31  december  1914)  aan  de  orde zijn. Via Nieuws van de Groote Oorlog natuurlijk.

Nieuws van Romain Vanlandschoot vind je op de website van De Heemkundige kring van Tielt.