Wacht aan den IJzer of grote offensieven?

Wacht aan den IJzer of grote offensieven?

Redactie 's profielfoto
Redactie 03 september 2015 826

In vergelijking met het Britse en Franse leger telde het Belgische leger veel minder verliezen. Terwijl in het Belgisch leger ongeveer 3,75% van de gemobiliseerde soldaten sneuvelde, lag dit in het Britse en Franse leger rond 10,3% en 16,8%. Dit kwam enerzijds door strategische keuzes van het opperbevel en anderzijds door de fysische gesteldheid van de frontstreek.
 
Wacht aan den IJzer
 
Het Belgisch leger bezette de frontstreek tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Om de Duitse opmars te stoppen, had het Belgische leger in november 1914 de IJzervlakte laten onderlopen. Daarop groef het Belgisch leger zich in in de spoorwegberm op de linkeroever van de IJzer en het Duitse leger tegen de rechteroever. Vier jaar bleven de stellingen nagenoeg onveranderd. In het zompige en natte terrein was graven moeilijk. De Belgische loopgraven waren dan ook grotendeels bovengronds opgebouwd met zandzakken en graszoden. Grote aanvallen waarbij soldaten in brede linies het niemandsland doortrokken, waren er niet bij. Hier moest je je verplaatsen via loopbruggen of met bootjes. Wel werden in kleine groepjes regelmatig overvallen uitgevoerd op vooruitgeschoven posten – vaak boerderijen of hoger gelegen plaatsen – in het niemandsland. Het grootste deel van de tijd, bestond voor de frontsoldaat echter uit een enerverend wachten. Het stilstaande water zorgde dan wel weer voor meer ziektes onder de soldaten.
 
Grote offensieven
 
Niet alleen het landschap maakte grootscheepse aanvallen onmogelijk, het was ook een bewuste keuze van opperbevelhebber koning Albert. Hij wilde zijn soldaten niet inzetten in de grote aanvallen waarin de Britse en Franse bevelhebbers hun soldaten stuurden. Het Britse en Franse opperbevel geloofde sterk in de kracht van het getal. In grote offensieven stuurden ze zo veel mogelijk mannen in golven het niemandsland in, in een poging de Duitse linies in te nemen. Deze strategie zorgde vaak voor immense verliezen – tot 245.000 Britse gesneuvelden bij de Slag om Passendaele alleen al – voor een zeer kleine terreinwinst. 
 

 
Bezoek!

In het Memorial Museum Passchendaele 1917 kom je alles te weten over dit offensief van de Britten en de Fransen
Pilstraat 5a, 8980 Zonnebeke
mmp.zonnebeke.be