Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

750 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 25 Juli. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 28 november 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/696zw1cv3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 36 25 Juli 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN :: " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NU.V1MERS VAN :: " ALLERLEI „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, PrSjs 5 cenfiemen De kleine Veldroovers V tVl Vlll V ▼ w Vf ▼ Belet mij eens dit tafereeltje : zaagt ge ooit personagiën zoo levendig geschetst ? Rechter, openbaar ministerie, publiek en beschuldigden, 't is alsof allen door het waakzaam oog van een photograaf juist op het roerendste, geschiktste oogenblik van'het geding zijn ge- muren ken, en het zwarte bord,^ waar d^e brave, eerzame « magisters » van j^Bi-:oorheen:zie me dat eerbiedwaar- dat kostuum dat niets weg heeft van onze hedendaagsche « pit-en- blik van echten inkwisitor dringt door zijne brilglazen ; een strenge en houdt ze gesloten op den knie. Hier is misdrijf met bezwarende omstandigheid. Misdrijf : de betichten hebben in boer Verschueren's wortelveld geze-ten en hunne hongerige maag met wortels en rapen willen stillen. Bezwarende omstandigheid : zij hebben de school verzuimd, de pluim gesteken ! Zie hoe ernstig de veldwachter, met zijn goedminnig ge-laat, de zaak uitlegt. Niet genoeg een andermans veld te hebben beschadigd, hebben deze twee deugnieten den aap gehouden met hem, zijn aan 't loopen gegaan, — hij achter hen. Nu en dan keerden ze zich om en stelden hem treite-rend een langen neus. Dat kon hij niet verdragen, hij, — een oudgediende, een gedekoreerde ! En hij heeft ze ge-snapt. Zorgvuldig houdt hij Piet nog bij de hemdsmouw, wijl de wijsvinger der andere hand in redeneerend gebaar om-hoog gaat. En met welke ingetogenheid wordt zijn verhaal l^Hf door de der deur den verwilderden haarbos smeeken. Het meisje. wiens haren door de vlucht zijn opengegaan, ifr/ff ; " 9 houdt niet op aan hare oogen te • «A \m wrijven om er toch eenige weer-spannige waterlanders uit te lok-ken ; Piet staat bedremmeld en ^ nederig in den schijn, doch met een kwaad-verholen zweempje naar grijnslachen om de lippen. Wat dient er uit die houding gelezen ? laiM Berouw om 't voorgevallene ? of schrik voor het vonnis ? Ik voor evenwel mijn gevoelen aan ande-ren te wilien opdringen. — Die kinderen zien in hun misdrijf nog zooveel kwaad niet. Zij hebben niet eens gedacht dat ze zondigden'tegen |het zevende gebod, noch tegen de menschelijke wet die zoo ruw en ontgoochelend oprees voor hen in den persoon van den veldwachter. Neen, Piet en Mietjen zijn geen?dieven, in de leelijke beteekenis van het woord : zij hebben gemeend dat zij de wortelen mochten nemen op boer Verschuere's veld voor hun kleine konijntjes, en voelden zij^wel het misdadige hunner handelwijze, Mietje

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes