Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

726 0
01 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 November. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rx93777791/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

10 Bteftttfir Stoetfe (EM î£ Pfennig Belgilcher Kurier ^?riiffetets St(0 9lfl|(t> ••II» «Miilnl (g StBRiI (JfiHiS (end) SoEtitotl) stoe'um! xatn USteatat utmtttat £<a S i $ « lgl«it< (Ai nivela) («Se» Wa <6mtll«g. SI» g m 1111 1 « î g J t > (S) «f<$«»at oota«n» £la!«nl>aas«» fins ont iu »i» Si&rtftilitnaa n'd>» «n «tajjint S«!»ut* <si S3i «Htcflaagl «iogdoKOit Staauflriïti Icnn tetai Sttsô^t ùberuomincfl inerSea. 6» t t<6t aaliat I3alt<f> noo tl—1S ttak&—ft ©s!(5a(tlit»n« Bifidel Sorntl ti ««abstrais» 1, 9n Eejt»! tant *at« Mt &*M|tan«a o»st «*(«« 9ttriti»ftiltai «rfdlseit Bliaglfrtfl* t»îi» IH Vioft meanilU» ffit Ulit ainaisfeee Bit 2.74 Beéttgto » «tfceUeai S'il' * œm 30 VI. Criai aajiîgtn. ©on Î0 $f. etiâœott 30 (if. ff&tfTttse&efji uni ipori» S® «f.f IkttaoKjfltt î'îï. 3,M; Itîcaut. Riffcei il!», iûgU4< Miami «is3atlt$ K JRt Silegiama* Hfctltfl:8»rt!tjti(«StSiiei.SMtoirttetmat: Son», Btâflrt. ©ott'ajtd^ftonîs Btfifltl Kt.8 Hummet 55? ! Briiffd, Dotmetsfag, 1. Hovmhzt î9i? 3. 3ahtgcmg Bischer über 120000 Italiener gefangen. Uebev 1000 (SefM&e etbeufef. îit note f diurne Migs Siebeclase Bec gngliirtfr. WTB. Berlin, SI. OftuBer. SBcifjrertb iît SftaKen ber mtet-Ijbrte ©kgeSfeuf ber 9?erBûnbeten feinen fçei^Iarttcn ft-ortgan^ ttintmi, Bot bie beutfd&c ftlanberaarmee bett Englânbern a m 3 0. OftoBer toicberunt eme fdf)tt>erc Blutigc Sîieberlage Berei» tet. Sort berringerten fidj in ber leÇtcn 3Bo®e bie ^aufen jtoi» fdjen ben einjctncn ©roftîaml>ftagen. 3}ad) bem f®toeren TOeber» • Bru® ber engltf®»frantbftf®eit ËTcaffettattgriff-e beê 22. unb 26. ©ItoBer Begamt ®m 30. OttoBer na® berftôrfter Slrtiïïeriebor» Bere-itung unb langanbatternbem £rommeIfeuer ber englif®e Sïn» griff gegen bte ftront bom $out!iulfter SBalbe Bis gum $anal bon ÇoIItBeefe. £10$ SîegentoetterS toorf ber î^einb but® be« f®Iamminen ©utnpf ber S/ri®îerfeTbct gegcn itnfere Sittien fle= toaltige SDÎaffcn bor, benen bid)te SKefertieii folgten. lira 5fS a 3 « îdjettbaele 6aEte fic& bte © 0 u p t m n c&'t feinbli^cr Slitgriffe jufammen. Sier fîelan<i bem ©efjner inrter fc^fteren S$erfuftcn ber ©itrôrud) C&er ben Drt 6mau?. :^u ïiarti;m tuet^» ïetnotI;*n SRtnçtcit tourbe ber O r t iebod) burdj tmfere frâfriseit ©efienftôfîe t> 0 f I i n juriicferoBert- fïn bte toeiéeirben !Rtil)en ber ©rtalânber, bie trt terftnîenb, bie ïoïmenbffeu ^tele _5oten, fcfifufl bfl§ ©erfotaunflsfeiter ttttîerer Sîatlericn unb ffliaîdtfnenfretpeljre. S)ennod) fcfjrttt ber ®eqner ti'&tcr taiebcrîicilt ju n e u e n S( n fl 11 f f e n flefien ben Drt, bie f S m 11 i <6 tinter «ncteJjeuren Cstern fur bett 3ïngret{er ira geuer, 3la5î<rm}rf îmb ©eflettîtofi ftfjetterten. 2>ie &eiberfett§ ber EÇnufîee S) ç e r n — 5TO e n t n (m<!e< fe^ten STnctriffc tourben ju-m $eil fc^on ïr-aÇrenb ber Sereitffeïïun^ 5ttm Sfn.qrifr ben unferetn g-euer toirffant fefagt. Sfn ben meiften Steflett fan'ett fie iHkr bie erfte (Snttnicfîitna nieftt &in<nt? ober \ r a dj e n ttt ttitferem çrttf fietienben SlfitBeîjrfeuer B l u t i (j ? u « jomntsn. Uirt 12 1I&r mittaçtê feijte ein ftnrfer feirWidiev in _ ber ©enenb bon ^oelcaticllc ein, ber r c ft 10 § n 6 g t * înjefen trurbe. Çier irieberBoîte ber G'enner unt 5 Ufir n<t(S» mitia^l feine ftarfcn, tief neglicbert'en ?în-orirfe «ççcn unîete J^ront bon spoelrajjeïïe Bi5 ijffftdb ^onneBefe. 9" bett erTiitterten iî(imt)fen hutrbc trofe ftnrïffem Ç0îenfdteneini<tit ber feinblii&e Sfn» griff ttnttr augerorbeutfid) boFien S^erluften rùr ben fveinb aB» f) e f d) I a a e n. Sfm îî ïi e n b be§ fitr ben jÀ-einb fo BLttirten JaaeS tourben bi^te î e t n b I i cS e Stnîammlungen 5ci îPorfcajjeTIe b;trdi unfer sufamntengef<igt€§ $veuc- ^erfttrengt. ®er einjtcçc ©etoinn ber bergœeifelten ereafifdieti Sînftrengunoeit i&efteT't in ciner nerirwjen ©in6ud)tun<t uniVrer Jinira toeftlid) bon 9?<i5fdien» baele. bie an ber tie'ften ©telle e t to a S 3 0 TO e t e r Bctrâqt. ber 91 a S) t Beonitrite ftdj ber ^etnb mit ftarîem EorunnS» ietter. $t« ©tfifcfe bouler? ittrb ® t j m u i b e n er6ie!ïen scittoeife frfiftig-en Scfdfttifi. $er £ieg bcS geftnnen ©rosfamïjf» reiï)t fitf; ht îeiuer SBebettluna bem rfattîenfccn KrgeBniS ber 6<6I«dJt bom 2B. OîtoBer en. STud) bkfer nette («etooltifle ?Itt!srifî Brad&te bem ©egner îeinertei ©etotnit, fcttbetn n u r i $ to e r ft e 5 l u t i g e 33 e r l u ft e. $m SI t toi 8 unb fûblicfi bon ©t. Quentin fteifl«rte ÇtcFi îteHentoeife bal Setter erfieBIicB. 5îorboftf'dt bon © n i f t 0 n 3 f'errîdjte on ber J?atnji?front ben ganjen !T(ig ftarîer ?trtitTertc= îotnbt, ber gegeu 2T6cnb Bei S r a b e ttnb E e r n b iifïj su «roger ©târfe fteiqerte unb 6i? ^unîeftoerben auTttelt. STit^ STilidi ber ÎK a a § ffeiaerte fid) eBenfaïï§ im Sattfe bc? 5?ofmittae§ int G 6 a u m e « SBafbe ba§ fîetter ju erfreBîidier ©târîe. Citt Bea5« îitBtigter feinbMter Slngriîf fant tn itnîerem 5?ernid)hntfi§feuer ttidfit ^ur ?Iu§fût)rung. ?yn ber ©egettb bon Orn e? foTote g*j>eu SKenb nad) ftortem fteuer ein fcinbftdter SSorîtog im CTxiunte» SSalbe. (5r Brai^ im TOaîdjinenaetocBr» unb .Çcrnbgranotenfeiter )B(utig juiammett. SJei um'e^em Sîngrifî om 29. DJtoBer îrûB im iGf)8t!me=5SaIbe tourben attf;er bm gemelbeten ®«fancen«n no$ WaîdiinengetoeBre erBcutet. ®ie 5?eJ'aubtttng bcS 6iffe!tutnt^ Sertîtes bom 30. Dfto&er n:5enb§, tornadi bie ^rftnjofen ottf bem Eatirrièreg^attun einige ©râBen eroBert ptten, ift au8 bcx Suft StSttffen. Die vaïâ)cn §miïâ$v\ite In ffliett, 31. OftoBtr. 9ttt§ bem ,^riegît>refie^uartier,'30. OU ft'Ber, toirb gemetbet: EabornoS ?Inid)tt(bigung ber îru^ben ber gotiten ita!tentîd>en Sîrmee entfaridjt mtr bem ©cmfljten, ba§ ®eftânbni§ ber îataftro^Baien 9îieber(eigc be? linîen ^liigelS ber Sfonjofront bem Bange attfBordtettben S3oïîe italiens munbg«red)t P ntadiett. llu^uftaltiant iiBer ben fyod)ang«îd>tooKen'en un » t(>ren ^f 0n 50 ttacBbringenb, beffen bom ^cinbe jerftôrtc 55 r iicî e n 6ereit§ toteber çergeftetlt finb, [toften bie ôfter» W;tî)ifd)=ungariid)en îrubpen, unBe^inbert bitrd) ftarîe ©etoitter» fîurme unb 5Regengûjîe Bier Bereit? gegen bie 5Rcid^§grertje bor, cHentBalBen reii&e .fîrieaêbeitte borfinbenb, bie ber eiltg toeic^enbe 75einb trot; jaBlrcidier Sranbftiftttngen nid&t meBr ju retten ber» modjte. U b t u e ift Bereits ûberfdjritten. 2>er ^radittone ©d)touttg ber beutidien îiibifionen uttb ber mit iljnen beretnigten t unb I, Xrupfcert ftreBen norblic^ babon bent 0 6 e r e n £ <ï fi tUs Der deutsche Abendbericht. WTB. Berlin, SI. Oktober (Amtlïch). In Flandern und am Chemin des Dames wechselnde Artillcrie-tâtigkeit.Im Osten nichts Besonderes. In Italien erîolgreiche Kampfe in der Niedertîng des Tagliamento. Die Gefangenenzafe! hat sieh auî liber 120 GO0, die Geschiitzbeute auî fiber 10C0 erhôht. Der Wiener anitlicbe Bericht. WTB. Wies, 81. Oktober. Amtlicher Bericht v 0 a h e n t e Mittag: Die verbûcdsten Arnseen des Fe!dmarscbal!s Erz-herzosrEugen dringen in dea Gebirgen desoberenTag-liamento und in der venezianischen Ebene planmâBig vor. — Anf den aederen KfîsgsschaupîStzen îceisso besonderen Ereîgnisae. Der Cheî des Generalstabes. m e n 10 jtt, as bem ba? BcfeTticte Paner bon © 0 m 0 n a bett ©in» tïitt tn bie KBene fd^fltjca foû. SItt bet iîfirntner îïront liegen alïc bie ??unîte, bie fid^ oft in unferen .Çeere8BericÎ5ten fan* ben, bom 53I0.'fen«^fi| unb bem ^itttenigforel angeretngen Bis ju bm GromîboBerge unb b«n BTi'tig umffriîtenen ®iftagSîofeï, Itibfid^ bon SRalBorgtjet Binter bet bér mncBtboK ge^en ben cBeïen ïagUamento tro® ?ie«n ttnb Stçneefall borBr-ec^enbcn STrmee be5 ©encrcIoBetfictt Svçilerrn b. iSro&atitt. rt. S'- O?to3er. (33rtb.«S:cIegr.) SJIâttermelbunfçen a»? a 11 a n b Be[ogen, b<t§ bort bie 3? a n i î tmmer toeiter uttt ft® oreift uttb bet bBUige ^ufamtttenBrtî® &efûrd)t«t toirb. 2îit(^ toirb ein © e r u (6 t bon eittem £om})Iott gegen Eu-borna berBreitet 12 ©etternÏÏêutnflntS tourben Bereiil fait ge» fteïlt. S>ie 9Igtt?ricm ber èojiaîiffett to5fl)ft ftîinbta. $)ie ,<Trîi'f«-fieçtt forbern geBieterifcB bie ËintuBtttng ber Siftatur. ©8 fotl nicBt aitêpe'd'itofîett fetn, bafe ht btefer grâge bcS $arîament ira®» geBcn toirb. WTB. Sert*. SI. Oîtoljet. (©Sto^ijert'idi? S/ejjef®en=SCgen,t«r.) ^nfoïge ber ©ren^f^etre tourbe ûucB fccr S « 0 b e r ï e B r mit italien bolïftanbtg e r >t 3 e ft e II t. ©ait ffîontag fmb bie reansofije^en mtb itolffnijdjett geitungett cu§ge5IieBcn. $}& ïjHj? bet (Sn'enta. ïîï ®«tf, 31. Dïtrïer. ('33rtb.«XeTegï.) ®er Prhtr miîbel faut .Ço'bag: ©en;val BaBe ben 5p!an BeîûglicB i>« frmt» ^ôftfcBcn Çtlfe f ii r italien ouStertrBeitfi, toeèBaft j«tt E<t-borna ftoit, einer ber Beffen uttb flTânjenbften ©encrale fîsanï» reid;?. Bcigegeten toirb. îî <B«»f, 31. CTtoBer. Cîsrib.»ïelegr.) Sic Biefige SriBttné gffit ba5 in ^.trifer mili'ûri''5en JfTeifen berBreitete ©eritfBt toteber, bcîi ©etteral (T n ft e I n a u mit ber ftitÇnmg bc§ f r a n » ? 6 f t f tB » 11 a I i e ri i f dj e n @ tT f-3 lj c c r ? s Bét'raut toerbett foïï. S5on amtli^er ©eiie liegt einc 5?efi8tigttitg Bis je^t nic^t bor. 1V* rSït-Jt. 31. CftoSer. f^3rb.«3:elf,ir.) S)er .^ûri^er SfipfSaitîeigèr fcïjtetBt: Se? Iatoincnartiae Slttfdïtoeïïen be? ?(tt» grirfS am ^fonjo laftt e? al? f t a g I i d? ericB-einen, oB e3 ttsjif) gelingen toerbe, bie îtSntmet be? Ç'onfIfieews ber tteïieni» fc!?en Sîtittee in einem aat§ bem 5T3irttonrr B e r a u 8 ut » & r i n g e tt, ber e8 erlouBt, citte tteit« SE>tberftmb8Hntc jttt Bifben, Bis bte brittgenb erBefette frattwfitdvenglifdje ^tlfe etn« trifft. ®ie eigentlidje ^ânitner jïtont ift Bereita ernftTidj I>e» broBt, tooburcB bié toeitere ?rB5rôcfeTung ber itafiettifcBen ©efamt» front surjcit no® gar trirBt aBflufcBen ift. Sk einstge SHettuno be8 tîalitttifcben .Ç>eere? Beftebt lebialt® in einem fcîjleimigen SR ii fi « S u g ijinter bie Sinie S3 i c e n 3 a—33 e n e b t g. (SC&eitere Slrttîcl itBer italien an «nberer ©telle.) ï>ev Sfteif «m bie îlaumung p'fevebutgs. ^Vcterê&urg, SO. CïtoBei. S)k ©enerflîberfamntluttg ber SîB» gorbneiett ber Solbatentoer6ânbe «n ber Slorbfront Bat eine S n t f ® ! i e f; u n g angenomtnen, bte Befagt, bo bte 58er» teibigung bon ^efer«Burg eng mit ber gctnjen feront îttfctntmcTt» Bange, btirfe bic ©cfotiun,^ ber £>au})tft<îbt nid)t oltein ftBer ^ragen ber 53erteibigung bon $eter§6urg ent}t&eiben. S-aBcr fefete bie 33er« fammlitna ben StrBeiter» unb ©ofbatenrat bebon in wettntniê, îxtg alîe ©onberentf®Iicgttngen baB'ingeBenb, baft bk SBefttÇtmg bie ©autitftabt ni®t su raumen Ôôfit im&biltiat «ni jMét «n» tesïifô toûiben, Sk Klswra Det Wenîe. Son Sr. Sari 2J2c^tmantt»Go&Iett}. Ste ©rokrmtg ber Sfttfel Defel unb ber iBr 8ena(f>Barten jVnfeln jtoifdten SRigûif^ent mtb ftnnmfdtem SDicerBufen Bat ttt S on bon faft eBenfo fenfationeU gctoirft mie ttt îjSetersBurg. 3lic§t Bïofî barttm, toetï bie SfttfroCung ber ruffifdjen .Çerrfftaft tm OftfeeBetfett au® bk Britffdje ©peîulation mtf ein ©iBrcftar im Saltrftf)ctt SOieer bernidjtct, fonbern bor fliïem, tocil mit ber SBeg» ncqme OefelS uttb ber 5Kûd>6arinfeftt ein ©tûfi au§ ber fîlûm» mer geBro®en raitb, mit ber ©ngiûttb bie ©tttetrte gegett 2>euif®« ktnb iufammenBâîî. SIIS ©rof^ritotrrtien f^ranïrci® gegcnîtBer fmt S5erft>re®en einI3jte, htbent e8 feine «rften ÇtilfStrupticn auf bas curopaif®e fteftfcnb f®i(!te, erf®tett md;t8 »atitrïi®er, aïs baft e5 E a I a i 2 juin 3Ut8fûbe&ftfen tocBfte. SlBer feî&ft ben ^rmtjofen tourbe al§» balb ïl-ar, bas e§ f®toer ^oXteit toerbe, bie j^reunbe nbon jenfettS be5 i^anoï? toieber itt iïjre titfitl<trt!®e feintât 3itrûdî',Brttvgttt. TOit tïi^t gerittgerer SBegeifterung, aïs bte jïrattaofen 1014 bie ÊnglSnber «ttfgenommen baWen, fe^en fie 1917 -bie erftcn Sîmtm= tarer Bei ft® nnlommett. SfBtr fd)tteïïer olS «<t® bem ©intreffen ber Sritett brSttgk ftdj tbnen bte bûftere SIBîtung anf, bafi bit ©5fte bo.n.. jenfeit8 bcS gregen SeiôeS iBrett StitSf®iff«ngêlKrfen 55 0 r b e a u r in einen cBenfoTdjeri W f 0 î) I i m f? I e t f ® e b e ? fran?ôfif®en ©taatsîôrberg trmtoanbeln ?onntcn,tok e? V.e Sngîanber mit ©clai? g-cma®t ^atteit. Senn au® bie Store-riraner BfrBen auf fMnjcitfdjîm SVbctt, eBen in Sorbecitj;, oui eine Petite boit SctSren ©ritnb unb SSobcn geba®tet unb bamb aîïe Slnftttlten getroffett, fld& bort bowernb BôttSli® ent^uri®tett' Ses SerfoBten, ba? fk in ^rctrfrei® mit fo groftent (^rfo% einge[®Iagen ÇaB-en, bcrfudïtcs bte Puglcnbct an® auf _rufftf®eni f?eftlan?>. ©ie miekten fi® Bet Sfte&a! fin îttrb erfcBknen mil ^C;t®tbcrtrâ3en au® Bei 91 r ® <t n g e I f f. Samtt iti®t fenuç ridjtcten fie i'5r Sïirftttnt'erî au® <titf bie b?m rufjtf®en r5e[ilrrnî borgeîflgertett ^ttfeln. STîtf O e f e I ftani bie ntfftfc&e SIïtiKerii itrttet Brttif®er Seitnntj, ur.fe e§ ift ni®! ttntoabrféeiinli®, ba^ ftd eu® mtf ben ïïïanbst'rtfeln engîtf®er Œitrftufi Breit ma®t Jfitf ber ?tnk So^beauj;—©ar<ti8—Oefel—SRebal—Sfïattb—2îv®att' geïff ifi bie c'.ne £îammer Befeftigt, bk ba3 mit bem SIïteeffa®fett= titra berBûnîseie geftlmtî) Enrôlas an bie Entente atîf®ïie§t. Sie jtoette 5Mamm,er ift ouf ber Britif®en Sink ©tBral-t a r—IX a ï t a—-© a 10 n i ï i—E b $ e r n—35 0 rt © a i b ein^& rammt. unb ftc fd^te, tnbem man fie boit Sfben ttorbIi®er betlegte ftBer © a 5 a , S n f r a ne® fiaîTutta unb © i n g a t» or ç ber> Iongert toerben. Serait errreitert fi® auf ber fftbli®en Sinte bas Eit:f(^fug^eBict bom euro{ja:{®cn at:f ba§ cfiaMf®e fJefHanb Çtn= it&er. fratten ficT twnn bte Stufa^Be ^tt, mit einer brtrten^ 5Mantmet bic Etnfffilicnttnfl tm Often $u wiffenben. Sas oftefiattf®e Snfel' tei®, fea? bie ïïîonroeboîfrin fitr ben ferwen Dften berîûttbete jtoattg EBina tm ffrieg^wrlatijc ««n$ itt feinett Sonn ttnb r».d)kt< feinen Etn;T,itg auf rttffifd}»cflattf®em 55oben etn, œt§ i»aS SÛKrl' tum bttr® bie Sîe^j&Iif a&gcloft toubbe. n«ter bem Srucî ber brei Jîfamntent toevben itt fÇranfrti® $iciïteâ uttb SRu&Ttittb tro# o!Tcr Seî&et», bte iTjttett bie gfehAf^ mit ben 9KitteIma®ten Brtnqt, in ber Entente pfammertgerjalteM Sicfer Srufi bernw®te toeBÎ bas SCu§toei®ert crus ber Entcnti ju berBifb^rn, «Ber er Bctotrîte a"®, bafc btefe ht fidj BriicBt; totirix. Sa§ îtugeBcttre rufTtf®e Sict® toar ni®t ira ©tanbe, fei«: ittnere ®ef®ToffenI)eit îtt Betoa^rett. Sie berfdnebenen f^rcmb ftemme tourben bttr® ben Sruct bon aufien sur ShtfMjmtng gfner bie rttffif®e ©taatScinBcit «rebrefît. Çfe ftS*jer fie bie angelfa® ft"®-;açentf®e 3;r:e5?raft fjjfirten, bie ftc_ fût iBre mi§ BrautBçn toiïï,' seftn ftârïtr mad>te fi® bie ?rufTeBnitttg ber ber Sîtrluft tBrer ©eîBftrnbiiiWt f^mersli® embfinbenben ni®ttuf^ ftf®ctt ©tâmme beS efjeittâligeh ^oMtrrei®?? BemerTBar. ?îun Bat bie EroSerung bon Defeï ttnb bet îîatS&ar tnfeln bie tocftï?®e JHrmmer auf tufftf®em ©eBiet eu? iBret SaftetoJnFtcn gerifen. Sa8 S'îa®ïafTen bcS EntentebrutftS ma®-fi® an bteîer ©telle fofort jtt ©unften bc§ SemûBen? ber bor tiaen ruïïifdjen SatrbeSteile gcltenb, attS ber angeIf5®fif®»tn}M' niféen ©egnerf®aft gegen Seutf®Ianb feittoârts au8sttBre®en ÎSinnlattb fteBt bor ber SSetatigung feinet boïïcn ©efBTtânbtefcit ©ol'te es un? geîhtgen, ben engîif®en Einflug (ttt? îtem fttn; ttif®en ^ToecrBufen ^.t entfemen, fo ffeBt bem boïIftân,M«en ITBfaS be§ einfïntalig^n ©rcgfiirfkntamë ginwlattî) îeum no® etn bfVîttS eittgc«en. SOÎftn Bcgreift ana.cff®t8 ber ^crtrûnrmertMtg ber Enftn'te, bis fiit auf bem euro!tSif®en ÎÇefttaw anbaBnt, bag fi® ht Engïattî ber îïîuf ni® bem Eingreifen ber Britii®en flotte immer ffàrJci erbeBt. Es ftclrt me^r auf bem f.iei alî bk ®eBerrf®un<g bet C:ftree, bte fût ben Dftcn EttrojtaS bie Sunge ift tok ba§ 5fttttel= meer fûr ©ftb«Euroî?a. ^n bte Entente felBer unb bamtt in bi« ¥f beS fft- M XftÇOToifett. tppwetif

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brüssel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes