Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

181 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 Maart. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 15 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pc2t43k93s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Belgifcher Rurier ^rilffeïes>- JDet tP e i g H $ c tturiti «fdjffto» h» ©rflfiel cd (ûtidi ®0Bttta$61 rtl° Woiiiûg tormtttaa DU Qefl» Golgobi <A) ecîdjeini l«6 e» îîodjmtttafl $*• 8 tt t • • # 0 ■ • i a t» • <Bî gffdjctat aictncnô {finletftungeci fins ctut «ti Oit 6dirtftl«lttt»ft. «*«&« an ttnjeJn# $trtoae* |0 ïÉdjtcn ftfit an&crtaugt ctagefanM* Uîanuffrtîm fou» feint ©fteâ&t Obernomniet» rocrbcn 0 p • • d) » ( o i « o tôflhfb non 11 12 eai 6—ft ®<féjoftêîtefl« Srfiffcl 6«rneî t>» (Brc*.etrûfcf I 0%à$e&$eïtuti& Set »€jn# l««* tntA bit QsftanlUttfn «fce» «nfcrt PetrU&MteBc» «folgen. 8e|a8St»t*i# 9Eid! Ois Vit îMouatlidi fflt bcib* BûSgafica ®H 2.75 9 a)C*Stn' 8 gefValtt» Belle. 1 mm totf) 30 flctnt 5.nie;,un Woti 20 ®S_ Stirflioorl 30 V!. (^b'ffrctiebiitii anfe ®orto 69 ©f.$ tlctlamticiU 'Ult. 2.5». I&eolci. OafttcS oftt. ISflltiit JtctlaiiM, muaatlict) 75 Dît Stlegtsmm» B te tll t: Riirttrjttt.!B:2fi<i 6ant»«rbintint|) : 3>cuifrf)t ïïani. OtUftel ©oftfriîest-:finnt» fflr8fl«l Kl. 8 4. ^cJîtgcmg. • Jtummer 147 Brftïfel, mernîag, 19. 3ttÉr$ 1918 2. Musg. ÇB). — Vtcls 10 VI Die Ratifizierung des Friedensuertrages durch die Somiets M Bsf^îal te litelmiet fiongeeffes. WTB. Setltît, 1S. Wâr3. (2lmtlidj.) S>et raffine S o ï ï ê t o nt m t f | à r f ii r a u § to a r 11 g e St n g e ï e g e n» ïj e i t e n Ijût ait bie StuStoartigen Stemter in SB t c tt u tt b 53 e r I i tt foïgenben $unîf})rud) geridjtet: Stttftcroïbcitiliiïjcr ruffifrijat ®ongïegber@oh)lctê ber SErbeites», ©olbatsn», Sattcnt» unb $ofûî6n=S<tyutierten m ber Stcbt S? o SI a n, S5er griebenêbertrcg, fesn 3ïu^= ïcutb ant 3. SI 2 ï 3 btefes ^oïjïeâ ht 33 r c ft = 21 ï o lu f ! m 11 bett a tf} t c u b c S Siet&ttnbeê gefsijloffc» ï)at, tfî t û i i f i 3 i c 11 toosbetu spcfcrëBurg, 18. SJÏarj. (Renier.) ®er ffoiebenSbertrag tourbe a m 15. Sîârj u m 2R i 11 e rn a dj t in 5 f f e n i » Itcfyer 21 b ft i m m u n g ratifigiert. g. SBcïHk, 18. SOcarj. (!prib.»£eï.) G ht Su r i e t beS (Sotojet»$ongrcffe§ mit ben ©oïumenten sur SRatifijicrung be§ griebenSbertrageê ift BereitS untertocgS nadj Serlin. C§3 SîKt|kïbam, 18. îtTîarg. (îPrt&.-Seïegt.) Sftacï) einer SR e uTe r nt e i b u it g eus 5peter§6urg Icï;nten bte ItnfS» ftcfcenticrt € o 5 i a 11 e b o I ît t i o n 2 vt Me ïïcranttoortung fur b;e Kotift^ieriing î>e§ ivriebcnëticrtrageê a>B unb Bcljicltcn ïtdj bo? 3}ed&t nor, mit alkn mSgii-d&en SKittcln bie Slusfit^ruug ber SJer« trogSteftimniinBccn ju nerïjtnbem. DêiilfSet lelftsfcig. ffierlta, 18. SKârj. Stm S5unbcSrat§ti)d&: $er Stei^SfcnjTet ©raf Ç>ertliuig, b. Spat>er, S)r. SBallraf, Çrijr. b. b. SBuSî^e, Sr. Soif. # SSijebrâfibettt $r. SPaoîc^e erôffnet bie 8iëung um 2.21 lîîjr. Sluf ber Scgesorbnung fteljt.ber ©eje^entmurf sur borlauftgen Slcgelttstg bc§ Sîc^srjcus^altcs (Sïot=(Stat) in eifier Sefunfl. SïBg. .Ç«a?c (11. ©.) erflârt, ben 5Kot»Gta,t aS^u» Ie&n«rt, angîftfeê ber immer meî)ï «u Sage tretenben imbet:a= liftif^eu SPoIitif ber 3îegierun>g. SfBg. @5§eib«r.aan (®oj.): 3£tr fe^en in fcer Sriebigmifl be? 3îot»Gtat§ feine SBertraucn'ëïùnib» fiebung fur bie SJÎegterung. 2)ie 33eamten mflffen ûu^ nac& bern erftfn écbtenrôer ifjr ©ci;«It befommen. $amit ift bie erfte S e f u u g be§ 9?ot*ét<it§ e r l e b i g t. 8£nf Sïntrag b€§ SfBgeorb* neten ^cfjren&ûif) (^entrum) toirb Me 2tn§fbrac^e ù&et bie Sln^j-o Iflgettfyeii ber Saimler-SSerfe suriicTgèftelIt unb toerben Me Ç-tîefcenSbetircge mit Stiî-jJanb unb ghralanb frortoeggenommen. Dîci^SïanjIer 2)r. ©raf t>. .'dsriïtttg: S0Jetne §erren! 5H3 juin erften 2)M« an biefer ©telle îprad), arn 29. Sîobentber bottgen ^aî)ïjf§, fonnte idj bern fReicfyâtage bte fflîitteilung maegen, bafe bie ntffifc^e SRegierung an familtcî)e {riegfû§«nbe 2Jîad^ta ben Sorfcfyïag fja&e geïangen laffen, in 33cr^anMungeit iiber eintn SEafjenftilIftanb unb einen allgcnteinen ^rieben cin^utreten. SBir ïjaben mit unferen 3îerbunbeten ben 35or* fd)îag angenommen unb alsbalb Seïcgierte nad) SBreft=2itolr»fE gefanbt. ®ie Bt§ ba^in mit 3îufelanb bertûnbeten SJJàdjte Bltebett fern. Ser S3crlauf ber Serïjanblttngcn ift ben .Çerren befonnt. @ie ertnnern fidg ber sa^IIofen 5Reben, toeîc^e nidst fo Jeljr fur bie bort berfammeïten Selegierten al§ fur bie oreitefte Oeffcntlidjfeit beftimmt toaren, unb ba§ anjuftre» ienbe eineï 53erftanbigung immer toieber in bie gerne rûdten, an bie toieber^olten ilnterbre^ungen, ben STobrucf) linb bie 5Bieberaufnaî)me ber 53erîianbîungen. SKatt inar au einen Spunït geïanat, too bc§ ©nttr)eber=Ober ge[i5ro(^en toerben muf3te. 2tm b r i 11 e n 27Î a r 5 erfolgte ber g r i e = benâft^îuè in SBreft»Sitott>fï. 21m 16. iPîarj ift ei fcf)on bon ber juftanbigen S3erfammïung «n ÏUoSlatt ratsftjiêrt toorben. (£§ ift n t â) t m e i n c 2Î b f t â) t, auf bie S e u ï * ietlung etnjugeïjen, tocld^e ber griebe mit SRufjlanb Bet benfeinblt^en iOîac^tcn gefunben ^at, too bie Seu^eïei jur jineiten. Sîatur getoorben ift, unb bie llnouf» rirt)tig£ctt ficî) fais jur Srutaîitat gefteigert î)at; too man tm fef&en Slitgenblid, ba man bie brùcfenbe §anb auf ein neu» traîeê Sonb ïegt, bon ber boUîommenen Seîbftlofigîeit ber fcefolgten 5poIiti! gu reben toagt. Saran ntu^ jeber SSerfuc^ einer rtt^igen 2Iuëf^vad)e, jebc fadÉjIt^e Ertoagung fc^ettern. llnb toettn eine SDejjefcfye aui 3Bafï)ington geglaubt |at, bem in _9?îo3fau berfammeïten 5îongrefe bie ©tympatljien ber 53er» etnigten ©faatcit in bon Sîugenblidf auêf^re^en ju follen, hre, toie cê barin bie beittf^c SJÎadit fidj eingebrdngt ^at, um ben flant}>f ftir bie ivrei^eit um feinen Ërfofg ^u bringen. fo lege id) atti^ ba§ rtt^ig ju bem iibrigen. 2B i r çabeit ïcinen ?(ugenb(icî baran gebadjt unb b e n f e n ntt^t bitran, ben b e r e dj t i g t e n SSiinfdjen uttb SBcftrebuitgcn be§ bom 3aïiâmu§ befretten ÎR w ÇI (i n b entgegenjutreten; mir toiinf^en, h)te [djon am 29, Sîobembec borigeu fiafreê gefagt |abe, Der deutscîie ÂbendfeerlcM. WTB. Berliiî, 18. Miirz, abends. (Amtlich). Von den Kriegs-schaupiâtzen nictits Neues. " Der Wiener amtîiche Berichi. WTB. Wien, 18. Mârz. (Amtlich.) K e i n e besonderen Ereignisse. Der C|ief des Generalstabes. bem fdjioer gejsriiften Sattbe bie baïbige Slitdïe^r ruTjiger tt n b georbneter SBer^aîtniffc unb be» ïlagen es fdjmcr*!tueitu biefe nod) in toeiter gerne ju liegen fdieint, unb bieïero.ïtë entfc^Ud;e eingetre» ten finb. Qct) toenbe micç nun beut 2,'srtvag ju. 3£te-0ie, metne Çerren, fofort erfe^en Ijaben, entrait oerfelbe ! e i n e r ï e i fûrSîullanb ente^renbe Se» bingungen, ni d) t § bon britdenben Sîriegê» îoftenentfdjabigungen, ïeiite getoaltfame 21 n e i g n u n g t it f f-t f à) e r @ e b i e t e. SBettn eine Sîèi^e bon 5R a n b ft a a t e n auS bem ruffif^ctt ©taatSberbanbe au§fd)eibet, fo entfjjridjt bte§ bent eigenen, bon S'îu^Ianb an» etïannten SîiHen biefer Sanber. Sljtten gegeituber fteïjcn tnir auf bent bon mit fd/on frù^er jitm StuSbrud gebrac^ten Stanb= ^jtnïte, ba^ fie f i d> îtnter bem mâdjtigen ècf>u^e be§ S)eut« fdjen Sïeic^eê b i e j e n i g e ft a a t I.i dj e © e ft a 11 u n g gebenmogen, toeïdje ben SSerpItniffen unb ber SRidjtung il)ter Shtïtur entfjjridjt, felbftberftanblid) unte'r 3Éa^rung unferer Q'ntereffen. Sn Sutlar.b ift bie Knttoicflung am toeiteften borangefdjritten. 5Bi« be= ïannt, ift bor toenigen ïagen eine bon bent furlanbifcben SanbeSrat aïê ber al§ guftanbig anerîannten Sfirperfdi-aft ent» fanbte 3«^utation fyier crfd)ienen. ©ie ïtat bie 2o§« ïofung be§ 2anbe§ au§ ben Btêijerigen ftaatlidjen SSerbin» bungen erflârt unb ben SSitufd) p.acb'einer engeit toirtf^aft» Iid)en, militârifdjen unb ^olitif^en SSerbinbung mit Scutfd)» lanb auêgcfprodjcn. (Seifa-II.) S'n ber 21 n t h3 0 r t, mit toeldjer mid) ©eine OTajefiat ber èaifer aïê ber boïîcrredjtïidje 93evtreter bei 9îeic^c3 beauftvagt ïjatte, ^abe id) bie ©eïbftan» btgfeit iîurïanb§ anerïannt,_bon ber angcftrebten engeu 2ïn« ïeÇnung an ba» Seutfdje 9îeid), toeïdie ia ben aïten auf $aï)r= ^unberte juriïdaebeuben ïurïânbifdjcn Sejie^ungen entfpri^t, mit 3?<tnf uitb grettbe Senntniâ genontmen, bie ïeijte Ëntfcbeibung fiber bie ^oïitifd&e 2Iuêgeftaïtung aber bor» be^aïtcit, biâ fid) bie bortigen 5?erbâïtniffe h)eiter'ïonfoïibiert unb bie berfoffungSmaftig suftânbtgén gaïtoren alïerfeitâ ©teïïung genommen ï)aben toerben. SBaS Sitûueit befdffi-, fo ift e;n iSef^ïtt^, toeïdjer ben engen 2ïnfd)ïufs ba3 Scutf<^e 5Rctc& in toirtfd^ftïidyer unb miïitorifc'ger 3?«rfainbung mit biefent borfal), fdjon im bortgen ^aï)re géfa|t tporben. ^d) e r it) a r t e in ben ttcrdjfien Sage eine S e p u t a t i 0 n beë borftgen SanbeêrateS, bie biefen i'efdjïttfj netterbingê beïannt geben foïï, toorattf battît e b e n f 0 bie SE n e r ï e n n u n g 8 i t a u e n § aï§ e i n e S unab^ang ig e tt ft a a t => Ii_d)en P5ebiïbe§ erfoïgen loùrbe. 2ie toeïfere ©nt» toicîïuug ber jsoïitifdjen Sïufgeftaïtung loarteu toir in Sîu^e ab. OêtoaS anberê liegen bie Singe in Stbïottb unb Gftîanb. Stefe beiben Sânber befinben fid) bftïic^ ber tm $rieben5» bertng beveinbarten ©renglinie, toerben .aber, tuk Sîrtifeï 6 bî§ 53ertragcjS mit SRu^ïanb befagt, bon einer bettffcïjen ?poft5ei= m.id)t befeçt, bi§ bort bie ©idjer^eit burd) eigene Sanbeêein» ridjtungcn gctoaïirïeiftct unb bie ft a a t ï Idj e O r b n n n g ^ e r g e ft e [ ï f ift. 2Ï ï § b a n u toirb a u â) fiir biefe Sânber ber Sugenbïid fur i i) r e 01 i t i f d) e 5Î e u 0 r i e n » fier un g geïommen fein. 2Bir ^offert unb toûnfdicn, bafe aitt^ fie fidi in ein uâïjercS freunbfd)aftïic^eê 5?erÇâïtni§ put 2)etïtfd>en 3îetc^e ftelïen toerben, fo aber, bafs bie§ frieblicfje unb frcunblid^e SScjie^ungen p Siu^ïaub nid)t auêfcpefjt. Scuit nod) ein furjes SBort iiber ^oîen, ba§ freilidÇ) im f^riebenSbertrage nid)t auâbritcEIi^ gênannt ift. 33efanntlid) tft e§ bie SprofEamation ber beiben flaifer bom 5. îlobember 1916 getoefen, toeld)e bie ©elbftânbigfeii be§ Sanbeê bor aller SBelt bertiinbet l)at. SarauS folgt, ba§ bie nâ^ere 2ïuêgeftaltung be§ neuen 61 a a t'§» toefenâ nur auf ©rrrb gemetnfamer 33 e r = ^anblungen §toifdjen S)eutfd)Ianb unb ber ©onauntonar» $ie einecfeitâ unb gîolen anbererfeitâ gejd)e^en îamu 2im*° bingê finb au5 ^oïitifc^en Steifen 5)3oIen? Sïnregungen fût: bie ©eftaltnng uitfereê guîûnftigen S3erîjaItniffeS an bie Sie» gieruitg unb an bie Sftitgîieber be§ 5Reid)§tag£§ gelangt. Sffiir toerbert gerne prûfen, ob unb intoietoeit fie fid) mit bem bon ben beiben 3îegierungen berfoîgten ®,iele toerben bereinigen Eaffen, bem 3'eïe> wh bem neu erftanbenen ©taate untet ©idjerftelEung unferer Qntereffen bauernb in guten nadjbar* lidien SBegie^ungeit ju leben. 2llïe§ SSeitere toirb un§ llnteï» ftaatSfefretâr ©j^eltenj b. b. 23u3jct)e mitteilen. Q'dj ïomnte tneinerfeiU juin ©d}ïu|. SJJeine Çerren! SBetut, toie id) nidjt jtoeifîe, ©ie ben borgeïegten SBertrâgen ^re ©ene^migung geben toerben, toenn bann b a t b b e r £y r i e b e mit 3î u m a n i e n jum 2ïbfd)Iuft bereit fein toirb, fo ift baâ sur Saffadje getoorbeit, toa§ id; am 24. gebritar aï§ in na^cï 2îu§fid)t f+eï)ènb bcrtùnbett toollte, bann ift ber griebe auf unferer ganjen Oftftont |ergeftellt. (58robo!) ©eben torr uné aber îeiwer Sâufdjung ïjin. S:er SSeHfrtek ift no^ tttdjt ba. ÎRo^ geigt ftd) in ben ©taaten ber Entente nid)t bic g e r i n g ft e Sî e i g u n g gur SSeenbigung be§ furdjtbaren Sriegêbanbtoerïeë. ^mmer ttodi fdjeint iljr Stel ju fein, ju fântpfen bi§ ju unferer 33crnid)tung. 23ir toerben baru&er ben 2Kut nid)t berlieren. (Seb^afteê SBrabo!) SBir finb auf ailes gefafet, toir finb bereit, toeiter fd)toere C^fer 5U bringen. (SBrabo!) ©ott, ber mit un§ getoefen ift, ©oti toirb un§ crud) toeiter ^elfen. ©irbertrauenaufunferegerei^te ©a^e, auf unfer uubergîcid)lid)eS §eer, feine Ijelbenrautigen f? ii ^ r e r unb Sru^^en. 5Bir bertrauen ait f unfer ftanb^afte'S 53oIî. Sie Seranttoortung aber, id) ^abe e§ [ebon bamalS gefagt, am 24 gebruar, bie SSeranttoortung fiir oa§ SSIutbergie|en toirb auf bie Çâupter aller berer fallcn, toêl^e bie ^ortfe|ung be§ Sîutbergie^enS tooïïen. (©tiirmif^er 193eifaII int ganjen §aufe, mit HuSnabme ber attfjcrftcn Stnfen.) IttrtefftaûtSfcfreiSï b. b. 23uêfd»e=S>abbcnf)aufstt: Sic ber» biinbeten 3îegieruttgçn ïjatten bie Ë^re, ^nen bor ïurjent al§ ben erften gr' i e b e n ê f cfyi u ^ in biefent, fdjtoerften Slriege, be:t griebenêbertrag mit ber U f r a i n e borjulegen. Sente finb toir in ber glûdlidjen Sage, $fynen 3toei toeitere i^rie» benSbcrtrâge mit ^ufa^bertrâgen gttr S3efd)Iufsfaffmtg su unterbreiten, uâmlij^ bie S?ertrâge mit ber r u f f i f dj e n unb ber f i n n i f dj e tt Sîegierung. SDiefe SSeïtrâgc bereiten bem SriegSjuftanb an ber rnffif^en gront ein (Snbe, unb toenn, toie m i t © i d) c r ï) c i 13 u e r to a r t e n ift, a u d) mit 3Î u m â n i e n itt einigen Sagen ber ^riebe abgefd)îof= fen toirb, fo toerbert toir an ber ganjen Oftfront prinjilneïï jum ^riebenëjuftanb guriidgeïe^rt fein. 2Bir berbanïen biefe (Srleid)terung unferer militârifdjen unb toirtfdjaftïidjen firiegslnge in erfter Sinie bem unbergleid)lid)en § c I b e n » mutuufererunbunfererSSerbùnbetenSrups pen unb ber genialen gitijrttttg unferer gro = e n $ e I b I) e r r n. Ùeber bie ^er^anblungen mit ber ruffifajen Sîegierung in S8reft»8itotofï finb ©ie in friïljeren eittge^enbctt Sartegungen bc§ §errn ©taatsfeîretârâ b. ' 5îit^Imann in biefem Robert .Çdttfe unb im Çau)3tauêfd|û§ foioie burc^ bic Seroffetttïtdjungen iiber bie .©Ujungen unb beren ©rgebniffc auf bem Saufenben cr^altcK toorben. $dj bnrf mi(^ baSeï tooI)I îurj faffen. SBir aile I)aben bie berfe^iebenen étûb??'* ber SSerBanblungett in 33reft»2itotoff mit 2lufmerîfamïeit bci^ foïat, unb eS tonnen ^'fjnen bie © r u n b e nid)t berborgen geBfieBen fein, toeSBaîB toir nad) bent 2tbfd)îu^ ber s to e i t e u ^bafeber^ericbeSroÇïifcfyârfereSoneatt» g e f d) I a g e n Ijaben unb fefter ^ugegriffen Baben, ttnt s« bent getoiinjdjten ©rgebttiS be§ fÇricbcnS jtt gelattgen. §erç Sroljïi, ba§ jeigte fid) baïb nad^ feittem Gintreffen, tooîltc feinen fÇrieben§fd)Iuft, fonbern in erfter Sinie unfer 2anb auftoiegeln unb Baute felBft auf eine SReboEution itt Setttfc^» lanb unb Oefterreid>Ungarn, bie i^nt Belfen foïïte, bie Sat» fa^e ber ruffifdjen Sîieberïage ju berfd)Teicrn. 6r Bat feine gnttâufdjung, in feinen Soffnungen Betrogen, beutlid) gum SîuSbruc! gebrad)t. Sie ?Reben, bie Çerr Sro^ïi toâbrenb ber 33reft»Sitotof!er SSerBanblwngeit geBaïten toarett jttm î^enfter ïjinauê gefprodsen. Sigenfïitfi ber^anbelt ^at <r niemaïë. ©eine tnattgeïnbe SEbficEit, gu einent ?t b f dj l u f? su fommen, ging fiir un§ nid)t nur au§ feinen Sîebett unb feinern gan^en 33erBaIten in Sreft=2itotofï lEjer* bo^, toir to a r e n barûber audj buri^ anbere fi^erc 9xad)ricf)teît unterridjtet. @0 Blieb un§ benn feine anbere SBaïjt, aïs au§ bent 2Ï B B r u d) ber SSetfjanblungen burd) Çerrn Srohfi bie tttilt» tarifcfjen ftoïgeruugen ju sie|en, unb af§ bann fofort bie c r » toiinfdjte SBirfung cintrât, ttnfere ^orberun» g e n in einer $ornt ju ftelïen, ba^ fur toeiter çinattSjie^enbc SSeïïjanbïuttgen feiit Sïiamn meï)r mi5gïic^i toar. Safj infoïge ber fo jtoeibeutigen §aïtttng unferer ©egner unfere ?yorbe» rungeit meïjr aï§ borner auf bie ©cE)affung bon ©idjerçeitep gingen unb fid) Ij 01) e r ftelïen mujjten, fann nid)t SBunbet jte^men. ®ie o|ne |>errn 2ro^fi bann i|t ^reft»2itotoft toiebçr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes