Bulletin der Belgische comités en der Belgische instellingen in Nederland

320 0
01 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 01 September. Bulletin der Belgische comités en der Belgische instellingen in Nederland. Geraadpleegd op 19 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ms3jw87g96/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 4 Mercredi I Septembre 1915. 10 CENTS, 30. 9. 15 No. 4. Woensdag i September 1915 BULLETIN des Comités et des Oeuvres Belges aux Pays-Bas* Publié sous les auspices du Comité officiel belge, par le Comité belge de La Haye. Paraissant les 1er, 10 et 20 de chaque mois. der Belgische Comité's en der Belgische Instellingen in Nederland. Uitgegeven onder bescherming van het Qffioieel Belgisoh Comité door het Belgîsch Comité te 's-Gravenhage Verschijnt den Isten, lOden en 20sten Van iedere maand. ADMINISTRATION et RÉDACTION - GROENMARKT No. 29, Téléph. Nos 2376 en 2377 - BEHEER en REDACT1E. COMITE DE REDACTION. — OPSTELRAAD. Président — M. FERDINAND FLECHET, Ingénieur honoraire des Mines, ancien membre de la Chambre des Représentants, Bourgmestre de Warsage. — Voorzitter. Membres — M.M. ARTH. BUYSSE, Avocat Député; ERNEST DE NECK, Industriel; Dr. GUNZBURG; THEO PERCY, Avocat; LOUIS PIÉRARD, Homme de Lettres. — Ledcn. Secrétaire de la rédaction — MARCEL WALCKIERS, Avocat — Secretaris der Redactie. Administrateurs mandataires — A. DE JONG; CH. WALCKIERS — Bestuurders afgevaardigden. CORRESPONDANTS — MEDEWERKERS. La Haye: A. ROLIN, avocat, conseiller à la cour arbitrale de La Haye; Dr. M. TERWAGNE, représentant; FRANS VAN CAUWELAERT, Advocaat, Volksvertegenwoordiger ; Amsterdam: FERNAND CARPENTIER; Arnhem: L. F1ERENS, avocat; Rotterdam: RODOLPHE VAN LOO, Consul; CH. MORIS, Avocat; GEORGES GEENS, licencié en Sciences commerciales; La Haye: CH. DAOUST, Négociant; FL. JASPAR, avocat; MAX L. GÉRARD, ingénieur; A. SWERTZ; Leyden : GENDEBIEN, docteur en philologie; Maestricht! Y VON PARIS; Overveen: MARCEL WYNEN, avocat; Scheveningen : TOB1E CLAES, Ingenieur des Ponts et Chaussées; H. LEJEUNE, Homme de lettres; DE RYCKERE, avocat; Dr. SCHALTIN; A. TYCK, Conseiller Communal d'Anvers; CAMILLE VAN DER PLANKEN; Sillis: NORBERT W1L-LEMSEN ; Tilburg : M. OTLET; VAN ROEY ; Utrecht : L. RANTZ,avocat; Vlissingen: Dr. L. VAN DEN BROEK; Bois le Duc: E. LAMBRECHTS; Eindhoven: LÉONCE MAJENCE; Bergen-op-Zoom : J. JANSSENS; Amersfoort: CH. GAUPIN. IIVEAXSOIlNriS FIBCOlVIjvrAJNrDÉES. f ELECTRISCHE bITe K-°EN°°sTe Ê nÏÏr U kÎTeR |j~ "*"1 f S. VISKOPER. I Q KASUARIESTRAAT 2- — telefoon 272. ^ DEN HAAG. Q J. L. MEIJS j ZOOfï Hôtel „DU PASSAGE" LA HAYE. COMESTIBLES. 3| PASSAGE 31. PKI MEURS. Situation centrale. THE LIQUEURS P. J. VAN LEEUWEN & ZOON Electnci'é - veenestraat 41. — weimarstraat 4b. Chauffage Central. - LANGE POTEN 13-16. articles de bureau. il 1 Ascenseur. - - articles de luxe. Pension à prix moflérôs. DEN HftAG. SPÉCIALITÉ DE PAPIER A LETTRES. ,os ,ANSEN Propr 0F(MSrDdiSDlD2(§ ffl Efc (UaDdSiDPgîDS 1 AU BON MARCHÉ 1 1 LANGE POTEN 4 DE=f=Z°NEN HOFSTRAAT 8-10 § @) Grootsch speciaai magazijn voor HANDSCHOENEN. (§) ^ Maison spéciale de gants pour DAMES et MESSIEURS. || 5d®DUS«i)dS!§) ES dS5P(®S!DSliîS(l)(MSiDffl(®S5D(Mî2D Efi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Bulletin der Belgische comités en der Belgische instellingen in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Den Haag van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes