De Belgische metaalbewerker

609 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De Belgische metaalbewerker. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q52f76723p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

January, 1917. Prijs—prix, HALF-PENNY. LA VIE EN BELGIQUE. Nous recevons régulièrement le Bulletin Syndical d Anvers. Nous restons ainsi au courant de ce que font nos ouvriers en pays occupé et de leur situation. Il va sans dire que la vie y est triste et bien misérable. Sans parler des déportations et de l'esclavage, nos camarades y sont comme dans un enfer. Nous lisons entre autres choses. ! " La nourriture principale est la soupe qui est distribuée partout gratuitement. Dans certaines localités les chômeurs courrent d'un local à l'autre pour obtenir ainsi une double ration." " Le manque d'habillements est navrant. Plusieurs ouvriers n'osent plus sortir. On ne parle pas d'en distribuer, ce qui serait cependant nécessaire, la situation des | chômeurs devenant intenable." " Depuis longtemps déjà on ne fait plus la lessive dans les maisons ouvrières. Il y manque du feu et du savon. Le linge ne peut pas être nettoyé, on doit se contenter de le rincer un peu afin de pouvoir le raffraicher. " Un jour 28 vieilles femmes se rendaient à un local de vente pour obtenir du soutien. Après avoir attendu longtemps en vain, ces pauvres veilles durent rentrer les mains vides, faute de marchandises." " Des soins médicaux sont exigés partout d'urgence. On tache maintenant de les fournir gratuitement aux chômeurs." Il résulte clairement de ces rapports que la situation de nos camarades est lamentable. Néanmoins un bon esprit règne et il y a peu de découragés. Dans les cercles | ouvriers on travaille ardemment. On organise des conférences et des cours. Cette activité prouve aisément que nos camarades sont animés de la plus grande énergie. i Les dernières nouvelles concernant des pourparlers de Paix les auront encore remplis d'espoir et les aideront i à supporter avec courage le joug de l'oppresseur et d'attendre avec patience la fin de cet horrible drame. Si à cela on a joute l'appui que leur envoie leur famille en exil, avec i l'espoir pénétreront encore dans leur cœur quelques 1 rayons de bonheur. HOE MEN LEEFT IN BELGIE. Wij ontvangen geregeld het Syndikaal Mededeelingsblad van Antwerpen. Daardoor blijven we op de hoogte van wat onze arbeiders verrichten in het bezette land en wat hun toestand is. Dat het leven er treurig en moeilijk is zal elkeen wel begrijpen. Zorder nog te spreken van de wegvoeringen en de slavermij moet het leven er een hel zijn. Zoo lezen wij onder andere : " Het bijzonderste voedsel is de soep die overal uitgedeeld wordt. In sommige plaatsen loopen de werkloozen van het eene lokaal naar het andere om een dubbele portie meester te worden." " De kleedingnood is nijpend. Vele werklieden kunnen zich niet meer op straat vertoonen bij gebrek aan kleederen. Er is nu weer spraak dat er kleederen zullen uitgedeeld worden. Dit is hoog tijd want de toestand der werkloozen is erbarmelijk " " Er wordt sinds geruimen tijd niet meer gewasschen in de werkersgezinnen. Er is gebrek aan vuur en zeep. Men kan het linnen niet zuiver krijgen en moet zich te-vreden stellen met het af te spoelen om het ten minste wat te verfrisschen." " 28 oude vrouwen begaven zich naar een kooplokaal voor hun steun. Na langen tijd gewacht te hebban moesten deze arme ouderlingen zonder iets naar huis. Ailes was op." " Geneeskundige hulp wordt overal dringend vereischt. Men is nu overal druk bezig de werkloozen gratis deze hulp te verschaffen." Uit dit ailes blijkt heel duidelijk dat de toestand onzer kameraden erbarmelijk is. En toch blijft er een goede geest heerschen en is de moedeloosheid niet groot. In de arbeiderskringen is men overal ijverig aan't werk met het inrichten van voordrachten en cursussen. Dat sr nog moed is voor studie bewijst ten voile dat onze kameraden met de grootste wilskracht bezield zijn. De [aatste berichten over vredesonderhandelingen zullen hun weer een straal van hoop geven om geduldig het eind van het verschrikkelijk drama af te wachten. Als daarbij nog gevoegd wordt wat steun van hunne familieleden ait het buitenland zal er weer wat zonneschijn komen in hun donker leven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische metaalbewerker behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes