De Belgische standaard

167 0
21 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 08 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7fm92/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

*J|** JftA Donderdag 21 December 1916 1 f00T �et�* * %W�USi& f. �"3S fBMHt-dt�i 9-3� gSBSaaa I. �-?5 � IDtlTUl "Ir 5"35 B*M**'* te*4* �enaad f.*#� �jMaa�ss II� OPSTBL aa BEHEERt Zt�i}k Dl PAR� WW Xltini aackoaei. �tr*?.�i, Raclants t wl> t~*a* ovbtm** fc wew, maais maar nau Kcm�. �runugcuicu om ons onmxdMUik hunne namen te hMdaE onf e�rder Det strijdperk in te treden hebben ze veroverd, maar een leger op't Verdun-front teer. Onze vliegers willen sturen, en zich aldus bij ocze s e0 hi8t ^erk aaQ tt Tatt,a vaa ge�f-ostwikks- vernietigd hebben ze niet. {wierpen in denzelfden nacht 600 kgr. protestatie aan te sluiten. ! H0g door vereende krachten. Iu fine floaji.,..; We mogen dus aannemen dat zij obuasea op de statie van Dun-sur- Ds volledige lijst, zal als tweeae | dftnk gij oawn goeden vrierd O. Coessens hun plan zullen trachten te volvoe--;#���, n van het !!� ��� die ons eda�moedig en besluite- ren, en zij van nu af reeds een nieuw j i)e Fransche vlieger Kapitein biedingen met bepsliugen gedaan werdea dan zou de Batente zien wat haar te doea staat. Minister Llovd George, voor Engeland en Briand voor Frankrijk moeten zich heden over het vrede-asmbod uitspreken ter ke> Fmers. �dto .tt� � ut. we nm piatl aan" 't opbouwen zijn om deli ,�,.! "� �MStaM Op 20 DeCMbH 71U eelibg s.a�s ce ^rordei; overgem�a&t. del eei�^icg die mS� verte^e^wo a? Adres in tijd van vrede. 3* Militair of burgerlijk tegenwoordig adres. Wij durven hopen dat zonder uitttel aan ots dr�nge&d verscek zal worden beatt#oord. Da stem van os s �olk roept uit bet belette land om hulp. AU sociale wer- kers, als chris^Rc werkbedeu zuUer^wtj Zijn �arm woord d&t hij sprak in de ver- te brengen. Hindenburg verklaarde reeds vcr- K*a�i�g i^as lijk eeaioorts die Ssaienka� en _chiUende ma%n dat _. in dezen de- branden. De heer J. Piatteauwas er tegen- J woosdig om ons eenige gevoelvolle gezangen voor te geven en door zijne krachtige Vleam- ache woordsn eens te bsmeren lijk ��q den winter niet zou gerust worden., Wat heeft Duitschland in 't zin ? gevecht gedood geworden. e zeeoorlog. I "> da iaaiste 1er dcfaa zijn niet minder , dan twintig schepen geiorpedtard geweest, Een gedeelte der troepen die den wa�r0n mountelouj. (Roemeensch front.) � W Vizion werden tweg duitsche bataljons uiteengesUgec. Jlm lieten twes kanons achter,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes