De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

1736 0
01 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 September. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348gx0r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NUMMER 11. TOEGELATEN DOOH ])■: MILITAI HE OVEHHEID. September 1318. DE DIESTENAAR SOLDATEN^N^ET KANTON DIEST ©S® Aalmoezenier C. Van Nerom, Z. 87, B, L. ^ ' Onze titelplaat. Wat zegt ge er van jongens ? Komt De Die-stenaar niet deflig voor met zijnen nieuwen , hoed aau ? Hij komt wel niet van Polleke Voet doçh is er niet minder schoon om. Rechts ziet ge het slanke torentje der Ste- i Catharinakerk van 't Beggijnhof. Links de onde « Holle Griet » van de veemarkl Wpar id° tijd als we aïs kinderen er rondom speelden en fier waren op den rug van het onde kanon te zitten ! In mijn geest bewandel ik nog die beroemde veemarkt die zooveel volk naar ons stadje deed stroomen. Soms ook wierden daar openbare feesten gegeven en ik herinner me nog het ringsteken per fiets en het eireiï-rijden. En voor ons toen jonge kerels was de « favori » der wielrijders onze goede propa-gandist van beden, Lowîeke Th. Weet ge iiet nog M1' Louis ? En in het midden prijkt onze beiaard. Ieder Diestenaar is er fier om, eene stad te bewonen waar ook een beiaard bestaal die met zijne klinkende tonen onze feestelijkheden opluister-de, 't zij kerkelijke met de groole feesten, 't zij anderen met kermis, met onze beroemde gilden, met de wekelijksche markt. Die beiaard wij zijn er zeker van zal wel eens later, beter bezongen vvorden in meer diehterlijke taal. Onze jongens zullen vérheugd zijn die zich-ten te bewonderen en in hunnen geest zullen zij hun aloud Demerstadje weerzien, er in wandelen en mocbten wij weldra van uit den Beiaard de blijde tonen booren weerklinken van het « Blijheidslied. » De Beiaard speelt zoo schoon hij kan De vrengde heerscht alom Met bloemen kroon't de vrouw haar.man De bruid haar bruidegom. | Keerzano. ' De vogel kweelt zoo bel en bli j Het windje speelt zoo vrij En vrij en l)lij ons volk ter eer 1s Vlaanderen weer Men strooie kruid En palmen uit Bij zang Kn klank î »^>i» A ig si;:vu! 0 Heilig Vaderland Voor goed verdwenen zij de hoon Vergeten ook het wee ! Nu schalle uit slot en poorterswoon Het schalle boven veld en woud Hel lied van heil en vrèe. En jover land en zee Genot en heil aan jong en oud Aan alleu vreugde en vree. Holle Griet. / NieuvJs van 't Kanton. Wilt gijdal er veel op de meuws-tafel van I). D. kome, sluiirt ons ieder eene kleine portie. Diest. We verne,men het overlijden van Mevrouw Vroom op 10 Mei ). 1. moeder van onzen vriend Edward. Wij bieden hem ons kristelijk rouwbeklag aan en bevelen de ziel der dierbare overlèdene in de gebeden zijner vrienden. --- Kenige prijzen in onze stad : Een paar sclioenen : 100 lot 300 IV; een paar katoenen kousen 10 fr 50 ; een bobi jntje garen (500 gards) 10 ïr ; 1 kilo spek 33 fr ; 1 kilo liofïie 50 l'r. Kleederen en kleedergoed zijn niet meer te bekomen. — Den 21-5-18 overleed te Cap-Ferrat Léo ChufFart 1 s|(" sergt majoor 1 s1' Carabiniers geboren te Diest 24-8-74. ' — M. de Doiiodat 4 Priory Gardons Folkestone heeft nieuws voor Beck uit de statiestraat en voor Wats Alfons uit de Palmboomstraat. Beide moeten schrijven onder n° 1753.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes