De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

641 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 23 Maart. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5d8nc5tt9k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

37 e JAAR linsdag 23 Maart 1915 Nr 69 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRÎOT Bureelen te Gens nr 10 Ketelvast ■tii i " 11 1 "■ —ga*,*^w Offscieeîs Eerelijst VAN Belgi^GÎie gegnBuVeMen. Wt het « Staatsblad » doch ons in de onmrgelijkheid bevindende on! fezegd b);id aan te schaffen, hebben wn de lijs.1 ©vergenomen uit de uitgave van « De Viaanischt Post», Gent-MCMXV. 7e VERVOLG. Ie regimeni Jagsra ta vo®t. 21792. Bauwens L.-S.-J.-F., Oostakker (Oost V).) In do sector van Sersing. 25257. Belijn Maurice, sold., Ronse. Aan gen< «.jjde van h^i kanaal, 11/15-9-11. Eta-majoor. 'ClémeLtG., s >ld., 3/1, 5 8-14. 24J#1. Decleicq G. Louis, Fayt-les-Seneff« (Hé'negouvven.) Gedood in den sector vanSeraiog ^Decloedt Gustaaf, serg., gasthuis van Veurne 19-10-14. 27477. Dewitte Bruno, sold., Izegem, gasthui: f?osedael, 26-10-14. Dupont I.-J.-J.-J., so'd., Kales, 25-10-14. 25474. i'uray, J s*ph, so daat, Vi.hanpui1 11/13-9-14. Boven het Kanaal. Staf. 24227. Franz Willem, Lu k, Angleur. 24747. G-enens. In den sec or van Seraing. 242S0. Gysels, Kales, 28 10-14. 23578. H annecar t Emiel, sold., Fay t-bij-Seneffe 11/13. Boven he' Kanaal. Staf. 27399. Hoorelbeke Kamie', sold., Plassclien. dael, 30-3-1893. P rvijse, 25-10 14. 23462. Jacqueinin L.-G.-J., Braine-l'AUeud In den sector vin Seraing. Jacques E., adjudant, 3(1, 5-8-1914. 22701. La' o d ;ry L., sold., gasthuis van Rosen daal, 25-10-191 -!. Leclercq Robert, sold., 3/4, Antwerpen, 29-9-14 bandcl ambulancie. Liévin, sold., 3 2, 5/G-S-1914. 23274, Lippens, K., in de statie van Kales. 23636. Lyckx, Henri, sold., Couckeleure, 11-13 1-1914. Aan ger.e z.jde van 4et kanaal, Staf. Maes, soid., Kalt s, 27-10-14. 27079. Mahaux, j.-F.-A., soldaat, Charlero (Hei egcu'-vtn), Kales, 17-11-14. 2£2U. Masson, C., sold., Antwerpen, Luik Outrée. 22510. Missel, I.-T.-G., litre (Brabant). In dei Sec'or van Seiaiig. M' lie, sold., 3/4, 5-8-14. Nels, Leopol 1, 2/i, Veurne, 24 10-14, Veurne, Persm, Jcztf, sold., omstreeks 25 jaar, Kales 12-11-14 26039. Pétry. Désiré, sold , Bouffioulx, Haacht 13 9-14. In r!<n loopgracht gebleven. Plassc aert, P., sold., 3/1,5-8 14. Ple'ens, Ju'es sold., Manage, 11-13-9-1914. Aar ge ie zijde van h t kanaal, Staf. 23164. Royacrt Tobias, soldaat, Antwerpen 11/13 9-14. Aan g oc zijde van lut kanaal.Staf. 24566. Ser . a sArth., sold., Monligny-le-Tilleul 11/13-9-14. Aan fcene zijde van het kanaal. Staf 24112. S'eya°rt Joz., S'>ld., Jabbske, 11/13-9-14 Aan gpn t zijde van h t kanaal. Siaf, 2S057. Uystluyst Gustaaf, sold., Braine-l'Alleuc (Eigtnbiakel), Keerber^eo, 12-9-14. 25559. Van Laecke Adolf, sold.,Aalter, 19-7-1891 Kales, 12-1114. 2/779. Van Triennondt Denijs,sold., 2/1, Sar lardirgp, 17-11-93, Kales, 7-12-14. £2573. Vermeulen René, sold., Meirelbeke 3.1/13-9-14. Aan tene kant van het kanaal. S'af. 24938. Vl;.3senroodt Pieter, soldaat, Dender inonde. G sthuis RoSendael, 27-10-4. . 22912. Vleminckx Pieier, soldaat, Hingene 11/13-9-14. Aan gene liant van het kanaal. Staf. 2 regimeat jagera te voet. An ir es Henri, soldaat, 1/3, Veurne, 29-10-14 Ainso J.-J.-G., Veurne, 24-10 14, Veurne. 4965\ Assoii>non K.-Aug., soldaat, 1/3, Maf fies ; Henegouw), 26-8-14. 49321. Berlanger Aib.-E., id., 2/1, 21-26-10-14 Billoie, kapotaal, 3/1, 21/26-10-14. 51438. Blauwat rr, sold., 3/2, 21-26-10-14. Bosschaert Bern., id., 1/7-11-14. 51163. Boudtwe.l Ach.-A.-C., id., 2/1, Pope jince, 21/26-10-14. Bourlief, id., 3/1, 21/26-10-14. .Buysse, id., 2/3, 28-10 14. 473U7. Cochez Jozef, id., Gasthuis van Roaen daal. 25-10-14. 53550. Coi tleven, serg., 2/2, 21/26-10-14. 49576. Dann> els, 1/7-11-14. De Bie, soldaat, 3/1, 21/26-10-14. 54293. De Cuyp< r, sold., 2/1, 28-10-14. Oost k'ri e Caeskerke. Gedood in eene loopgracht. 53853. De Decker, Gustaaf, sold., 3/1, Ever gem, Opstaal, 27 9-14. ^e^D.geef, Karel, sold., 2/4, Asneers 5C065. De^reef, Frans,sold.,St-Pieters-Leeuw Antwerpen, 22-9-14, krijgsgasthui', bijlage, 3. 48S22. Dejonghe, Kamie), sold., Lendelede 7/8-11-14, Delanghe, sold., 3/1, 21/26-10/14. Delepeleer, sold., 1/3, Sant-Araand, 27-9-14 In net veipleeghuis. De Louvien, vrij williger,2/l. In eene loopgrach 28-10 14. Oost-kerke:Caeskerke. Ontploffing vai een obus. ^'575. Dtlys, Hubait, soldaat, 1, Duinkerke 29 10-14. Ontpl. van een obus 12e ribc. 48991. De Meyer Henri, sold., Boom, 7/8-11-14 Demeyre, sold., 3/1, 21/26-10-14. Denecf, le soldaat, 1/1, Bosch, Spilt M.1/U y-14. Dfruyver, Pont-Brûlé, 26-8-14. Descamps, sold, 3/1,. 3/4-9-14. Cyclist. 53884. Desmit Le m, sold., 2/1, Saffelaere, 21/2C-10-14. 53170. Desmont Armand, Peruwelz. Overleden. 54396. Desuttc r Alois, sold., 2/1, Antwerpen, 2-10-14. Longontstekin». Devaux, sold., 1/1, Elsene, 3/4-9-14. 47623, De Vos Chailes-Louis, sold., Bassily, 7/8-11-14. De Vuyst, sold., 1/7-11-14. ! 494S8. D'hoeiaene Victor-Ernest, Ie sold., 3/1, | Tollembeek, Opsta^l, 27-9-14. Donkerwolke, sold., Eppe^hem, 26 8-14. Duez, sold., 3/1, 21/2d-10-14. Dufour P., Kales, 28-10 14. 48714. Durant Joris, Ie sold., Mcslin l'Evëque, 7/8 11-14. 54297. Engelbert, sold., 2/1. in een loopgracht, 28-10-14, Oosikerke. Ontploffing van een obus, i 51328. Fayt, sold., 26-8-14. 52656. Foucart Joris, sold., 2/2, 21/26-10-14. Gaillez, sold., 3/1, 21/26-10-14. . 52527. Garin P lirf-jozof, sold., Eslennes-au-' Moi t, Pont-Brùlé, 26-8-14. Voor den vijand. 49550. Gau iérs, Jozef-Jan, soldaat, Perck, ' 7/8-1114. ■ 4021. Genard, sold., W.semaal, 12 9-14. 53640. Gielei.s Ja'-ob-Fran-, Lodelinsart, Willebroeck, 11-9-14. Kogel in de borst. 49667. Glorieux, sold., 26-8-14. Godiu Ori ie, sold. Op het eereveld. Goditi, sold., 2/2, 21/26-10-14. 51786. Goormach'ig Jeroom-J., sold., 3/4, Rousselare, 21/26-10-14. Hart m ann,serg.,-maj.,2/3, Mechelen,21/26-10-15. ' 49469. Hendrick, Jozef, sold., Antwerpen, 16-9-14. Sie-Cainille-gesticht. 53573. Himbrecht, sold., 2/2, 21/26-10-14. Ho'.ans, Nes'or, sold., 3/1, gasthuis van Rosen-dael, 25-10-14. 51730. Iioornacrt, Ernest, sold,, 3/4, Bezegem, . 21 26-10-14. 51681. Janssen", 2/4, Alveringem, 22-10-14. Op het kerkhof van Alveringem. ' 5-1128. Joly, Albert, sold., 2/4. Athis, 21/26-10-14, 53040. Keibulck, sold., 26 8 14. 49447. Kesteloo!, H mi, sold., Loo (W.-Vl.), Pont-Brû'é, 26 8-14. Kwetsuur aan het hooiJ ' door het ontploffen vnn een obus. Lebrun, Emiel-Felix, serg., Frameries, Pont* : Brûlé, 2S-8-14. Voor den vijand. Lemaif", Albert, Kales, 30-10-14. 47386. Lei^ty Pieter. sold., 7/8-li 14. ' <7951. Litoy Kamial, 31 jaar, Kales, 10-11-14. . Maddens, sold., 1/7-11-14. Mampaij, so:d., 3/1, Ep jegem, 27-8-14. GedooH op 1 km. \aa de statie. Massart Hektor, s^ld., Kales, 31-10-14. 5U18, Mathys Aug ist, sold., 2/1,21/26 10-14. 51582. Mel'ot Aueust, ?old., 3/2, 21/26-10-14, Mesplon, sold., 2/3, 2■ /26-10-14. 52046. Me'- prcuve Hendrik, sold., 2/1, Ruien, 21/26 10-14. 50109. ParentFians, sold., 1/1, Bosch. 11/13-9-14. 52928. Parmen'itT Baziel, sold., 1/2, Veurne, 9-11-14, k. rkhof van Veurne. 1 5147. Peers Ad., sold., 3/4, De:nzo. 21/26-10-14, 50984. Peeters Jan-Frars, 3/2. Kapelle-aan-' Bosch, 8-7 1888, Ântw rpeo, 30-9-14.. Wegruk-king der bil door een obus. 51793. Re'naert, soid.. 3/4, 21/26-10-14. . 51218. Richard Lcms, serg.-four, mitrailî., Quiévr in, Eppegem, 12-9-14. 51497, Richez Emiel, korporaal, 3/4, Dour. 1 21/50 10 1914, 51534. Rodelet Emiel-J.-G , ser^ , 3/2, Bergen, ' 21/26-10-14. Rop, serg., 3/1, 21/26 10-14. Sac?, korp., Eppeghem, 26-8-14. 52697. Schuljen Floria Clément, sold., Luik. Willebroek, li-9-14. Gedood tijdens den diensl op patrouille. » Schultjens, 1/7-11-14. 53023. Svenen Jtroom, sold., 3/4, Oost-Nieuw kerke, 21/26-10-14. 51692. Soete Emiel, =., 3/1, Moere, 21/26-10-14, 49881. Staelens, sold., 1/1, Bosch, 11-13-9-14, 54493, Stevens Achiel, sold., 3/4, Duinl-erke. 24-10 14. Hevi?e buikvliesontsteking te gevolg: van zijne kwe suren. 54209. Tavernier, sold.. 2/1, Oostkerke,28-10-14, Octp'offing van een obus i \ de loopgracl.t, 49350. Trrs gnies Leo-Jules-Jozef, kaporaal, Forest (Brabant), Pont-Brulé, 26-8-14. Door a] zwemmend het kanaal over te steken om de brug te dr g n, Vandenbossche Pemi Oscar, sold., 1/7-11-14, Vandenbussche, id., Eppegem, 26-8-14. Vanderstichele, id., 2,2, Doornijk, 3/4-9-14, cycliste. Vandeweken, id., 3/1, 21/26-10-14. Van de Woude Edmord-Jan,sergeant-majoor, Antwerpen, Pont-Brûlé, 26-8-14.Voôr den vijand f4253. Van Irrpe Alfons, sold. Gasthuis var Rosendaal, 25-10-14. 51595. Van Muylen, Edward, 1/2, Antwerpen Kiel, 2-1C-14. , 50488. Vanneste, sold., 26 8-14. 49085. Van Overbeke, Charles-Louis, sold., , 7/8 11-14. 0360. Van Steenkiste, Odilon, sold., Dlûq i kerx°. 23-10-14. Krijosgasihuis. 52957. Vtrbauwede, Kamiel,korp.,1/1,1-7-11-1! 52772. Verbrugghe, Achiel, sold., 3/3, Rum bekf, 21-26-10-14. 47096. Verel'en, Arthur, soldaat, 3/2, Meenen t 1883, Kale s, 4-12-14. i 49454. Verhelst, Henri-Louis, sold., 2/1,West outre, 21/26-10-14. , 524S0. Vermeulen, Aloïs, sold, Vijukt (W.-V.) nabij den IJzer, 7/8-11-14. Ocstkerke, Huis vai Bu'y. Kogel in het hoofd. Wel eman, :otd., 3/1, 21-26-10-14. > Weyler s, Jozef, korp., Autert (Luxemburg) Dooinijk, 21-9-14. Opsîag van het brood TE AXTWER8»E\. Sedert Maandag la het brood met 3 ceaÈiîîU3a opgeslagaa. Aan de Bakkers en Pasteibakkers der stad Antwerpen wetd door de zorgen vau de Commission for Relief in Belgium en het Arrondissements-komiteit voor voedinsr van Antwerpen, een omzendbrief gezonden, waarin men volgende onderrichtingen lezen kan. Het hoofd van elk huisgezin zal binnen enkele dagen eene kaart ontvangen om het juiste getal personen van het huishouden op te geven, alsook den naam van den bakker bij wien hij verkiestz:ch te bevoorraden. Wanneer deze kaarten behoorlijk inge-vuld, onderteekend en teruggestuurd zijn aan het Komiieit voor de uitdeeling der bloem, waarvan de bareelen gevestigd zijn in de Nationale Bank, zal elk bakker eene lijst ontvangen met den naam der klanten aan de welke het hem toegelaten zal zijn te verkoopen. Ieder bakker zal enkelijk brood mogen verkoopen aan de personen aangeduid op 1 de lijsten opgesteld door den dienst van verdeeling op de Nationale Bank. Hij zal slechts b'oem ontvangen voor bevoorrading van deze klanten. De bakkers mogen enkelijk gevvoon brood bakken ; geene broodjes, pistolets, koeken, briochen, fransch brood noch pasteien. De pasteibakkers mogen enkelijk pastijen bakken. De bakkers-pasteibakkers moeterx ! voor 24 Maatt zeggeu welke der twee arti-kelen zij in 't vervolg willen vervaardigen. Het brood mag al,een van tarwe bloem ge-maakt worden, zonder mengeling vanrogge-bloem, aardappelen of iets dergeiijks. Het brood moet ve:kocht worden aan den i prijs vastgesteid door het Commission for Relief in Belgium en het Nationaal Hulp en Voedings Komiteit. Die prijs is veranderlijk «n tegenwoordig vastgesteid op 47 centie-, men den kilo. De bakker mag aan geene militairen leve-ren. Indien hij er toe verzocht wordt moet hij door bewijzen g:e^!aatd,er onmiddellijk ken-> nis van geven aan den dienst van verdeeling op de Nationa'e Bank. Ieder bakker mcet in zijnen winkel de lijst der klanten aanpiakken. Briefwisseîiag. Waarde Heer Koofdopsteller van « De Laudwacht >. In uw blad van Woensdag, den 17 de?er rraand schiijft gij dat ik, Petrus D'Hoadf, vun Nieuwer-kerken, door de Duitsche policie op diefstal betrapt, bij zijne ontvluchting doodgeschoten werd. Of hier eene misgreep '>f eene lastenng ia 't spel is, weet ik niet. Maar dat nieuws is voliomen val ch, en ik wordt alhler van diefstal ' niet beschuldigd noch verdacht. Hopende, Heer Hoofdopsteller, dat gij deze terectitwijzing inuwgfëerd blad zult gelieven op te nemen, biedt iK CJ, met mijne beleefde groeteu, mijnea voorafga:m;!èn daak. Petrus D'Hond^, Nieuwerkerken, den 20 \iaart, 1915. Nota d?r Redaktie — Wij voldosn volgaarna aan bovenstaande verioek. Dat Peirus D'Hondt ons schrijft is wel het b.ste bewijs dat hij niet doodgc-schoten is. Waarschijnlijk is hier eene ver^issing in het spol of mi schien is er eea andere persooa die ook Petrus D'Hondt heet. Er zijn overal personen die denzelfden naam dragen. Ledeîserg. —■ Ongeteekende brieven worden met opgenomen. — in, i Stadsnieuws — Onderlinge Belffische versekeringsoer-eeniering tegea de oorlogsgeo&ren. — Meer dan 50 miljoen fiank kapitalen vzijn op dit oogenblik te Gent verzekerd door tusschen-komst van het gewesteiijk komiteit van bovengenoemde Vereeniging voor Vlaan-[ deren. Dat komiteit heeft zijne bureelen in de Lieven De Winnestraat, 39, te Gent, gevestigd.Dat bedrag zal in den loop dertoekomende i week verdubbeld worden. Wij hebben reeds op de noodzakelijkheid gewezen eene verzekering aan te gaan tegen „ de oorlogsgevaren, voor de beheerders van . andermans goederen : zooals de personen die aan het hoofd staan van naamlooze , maatschappijen, de gemeentebesturen, enz. Voor die menschen is zulks de doel-treffendste maatregel welke moet genomen worden ten einde de goedeien te vrijwaren [ we'ke zij moeten beheeren. Wij halen het voorbeeld aan gegeven door verscheidene vrijgevige medeburgers, die , het initiatief genomen hebben, op hunne eigene ko^ten, door gezegde onderlinge ver- nr iv nciBivost zekeringsvereeniging, zekere goederen te doen verzekeren waarvan de eigenaars of beheerders afwezig zijn, of die wachten bij te treden omdat zij om zoo te zeggen in hun nijverheidsvak alleen stonden ofwel niet handelen ten gevolge hunner besluiteloos-heid of laksheid. Laat ons dus voorkomen dat er in ons land gewesten aangetroffen worden welke be-rootd zijn van scholen, kerken en werk-huizen ; 't is te zeggen van a'ie levens- en beschavingselementen. — Oorlogsschade. — Zie 4« bladzijde dezer, de voorwaarden van : Verdedigings-komiteit der gelroffenen door oorlogsschade, gevormd door de maatschappij « Eigenaars-bclangen. » 3011 Teruggave op brandverzeke-ringspremie. — Volgens ait. 49 harer standregelen, deelen de verzekerden der Maatschappij Gentsche Onderlinge Verzekering tôt een beloop van 70 °/o in de winstea der Maatschappij, in verhouding hunner premie. Aile brandverzekeringspolissen, zelfs degene nog in loop, worden zonder onkosten overgenomen. Agenten, goede betrekkingen hebbende, worden gevraagd. Zetel' en bureelen der Maatschappij î Korte Meire, nr 3, Gent. 2756 — Sehoawburg Pathé, Veldstraat," num. 34, Gent. — Donderdag, 23, tôt Dins-dag, 30 Maart, inbegrepen : Het Leven van O. H. JS'Z'is-Kristus, in 6 bedrijven. Groot orkest. Onder de vertooning : « La Marche à l'Etoile », van Fragerolles, gezongen dooe Mejuffer Edith Buyens; « Ave Maria », van Gounod, gezongen door Mejuffer X... « Les Rameaux », van Faure, gezongen door Mejuffers Ed:tb Buyens ea X... ; « La Crucifix », van Faure, gezongen door Mejuflers Edith Buyens en X... De film, weiker vertooning 2 uren duurf,' en die aan het huis Pathé, meer dan 500,000 frank kostte, is eene der prachtigste vcorgebrachts stukken op cinématogtafisch gebied. Het muzikale gedeelte van het programma beioofe ee e ware buitenkans te zijn voor aile kunstliefhebbers. 3104 Clît de Viaânders. WeîterCîïï. - Valsch geruchl. — Het gerucht heeft in onze gemeente geîoopen dat de breifabriek Ferdinand Colyn, bij gebrek aan grondstorfen, eerstdaags zou ver-pi icht zijn het werk te staken. Wij meene i te mogen verzekeren dat dit geiucht volkomen ongegroud is. De heer Colyn heeft eenen aanzienlijken voorraad kunnen maken, zoodat hij noggeruimen tijd aan zijne. talrijke werksters zal kunnen werk verschaffen, hetgeen door menig huisgezin met vreugd zal vernomen worden. Lokeren. — l'Iechtige Kommunie. — Zondag was het Plechtige Kommunie. De kinderen gekleed door het kleedingskomiteit trokl'en ieders aandacht. De bevolking besprak het met den meesten lof en de damen die zich met dit werk hadden be-moeid, werden zeergoedgekeurd. De kindors waren deftig en deuçrdelijk gekleed. De moeders waren zoo tevreden, dat zij hunne blijdschap niet kondea verduiken en luid op straat den lof aan diegenen gaven.die er het initiatief hadden van genomen. Wij hebben nog gehoord dat er waren die dit werk afkeurden, niet voor die kleeding, maar omdat het eene gif t was voor de kinderen, die huune Eerste, plechtige Kommunie moesten doen. Indieu die mannen, de moeders en het volk, gelijk van welke zienswijze, gehooid hadden, ze zouden zich geschaamd hebben hunue anti-godsdienstige gedachten zoo te uiten. — Amerikaansch huis. — In de Luikstraat, zal binnen kort, in een huis van den heer Maurice Ongena, het Amerikaansch huis gesticht worden. Ailes zal er te verkrijgen zijn, zooals te Gent, en aan dezelfde prijzen. Dat zal veel in woners gemak bijbrengen om aan eetwarea te geraken. — Dieften. — Er bestaan te Lokeren verscheidene dievenbenden. De plaatselijke en Duitsche policie waken en doen streng onderzoek. Menige dief is reeds dicht op de hielen gezeten geweest. Elkeen moet tegen-woordig oppassen. — Luchtbal geoallen. — Zaterdag is aan den Breeden Hoek een luchtbal gevallen. Niemand was in het mandje. Landbouwers die daar werkten hebben hem opgenomea en zullen hem naar de kommandantur bren-gen. Men denkt dat het een vastliggende luchtbal is die zal losgeraakt zijn. Ânsegem. —■ Diefstal. — Onbekende dieveu zyu binuengedroagea ia het kieksa.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes