De Marckenaar

305 0
01 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 September. De Marckenaar. Geraadpleegd op 04 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7m03x8451v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DOOR DE CENSUUR TOEGELAÏEN N* l3l6 B — 10-9-18. N''20 SEPTEMBER 1918, DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland „ upsieuer: K. de krabandere, Muipaokter, L tôô, 1 t>u" 5-8-i8 Persoonlijknieuwsweetik niet.maar zooalsoveral in't bezette land ging het in de Leiestreek maarredelijk. Ailes werd er doorden vijandaangeslagen:zooals koren,patatten,koper,caoutchouc,wol,enz. Hetvlas wierd alleenlijk nog bewrochtvoor den Duitsch,alhetge-zwingeld moest ingeleverd worden.Erwasookeen komiteitingericht zooals overal,daar kan men meel,spek,vet,enz. krijgen.'t Levenzeer duur, ailes kost zeer veel en 't is moeilijk om er aan te geraken. De pannefabriek wrocht voor den vijand. 't Volk moest ook mees-tendeels voor hem werken. De bevolking had ook nog goeden moed en zeer gcede moraal. M. Scheldeman. (Ledeghem) 7-8-18 Ikbennaar Louwegeweestin November,bij mijn terugkeeren vond ik uw papa die voor zijne zaken naar Gent ging met denzelf-den tram : Kortrijk Aerseele te voet r.aar Ruysledeen pertram Ruys-lede-Ursel-Gent; ailes ging goed tehùis, er waren om zoo tezeggen geen duitschers; iedereen bad er zijne gewone broodw'nning. Er is ergens in Vrankrijk een zekere Desmet Constant van Marc-ke, die vroeger in het vlas bij Van Dorpe werkte en als burgerge-vangene in Duitschland is geweest. Omer Devliegher. (Lauwe- Statie) uit « 't nieuws uit Lauwe » nr 3 18-1-18 Een tram begint aan Pont neuf, loopt langs De Brabanders, De-rijckers., de goevrouwen hoek, Busschaerts naar Marckeop Kortrijk. Gij zult u ook een gedacht kunnen geven van den toestand van onze streek als ik u kan verzekeren dat de aardappels staan aan 1 fr. de kgr. boter 42 fr. de kg. koffie 60 fr. dekgr. schoenenioofr 't paar, enz. kleeren, ondergoed, enz. zijn niet meer te krijgen. Nu worden ook volkssoepen gemaakt. Met de koolstoffen is het aller-ellendigst gesteld ; al wat brandbaar is, wordt verstookt, zelf de ekkens langs de Leye worden in stukken geslegen door de solda-ten. De wol en zelfs heele matrassen zijn moeten ingeleverd worden het leger heeft ze noodig en de menschen slapen op strooi als ze er hebben. De boeren maken goede zaken. Paarden zijn er niet meer die het paklcen weerd zijn. Groote boeren hebben 2, mindere 1 koei ; de melk wordt voorbehouden voor kinderen en ziekens. Erzijndrie bruggen geslegen over de Leye : eëne aan Joz. De Brabanders en twee naar Marcke toe. De electrische verlichting staat onder Duitsche toezichten, ze branden belgische kolen in de centrale te Kortrijk en eischen 1 Marck de K. W. V. in plaats van 35 et. voor den oorlog. De bak-kerij aan de statie is wel uitgebreid om brood te bakken voor de solda ten. Versterkingen zijn er te Lauwe niet aangebracht, maar wel aan de Marckebeke en over Leye. 7-12-17 De Sîatie waar gelost en geladen wordt is nog eenszoo groot a!s voor den oorlog. Aangaande 't voedsel krijgen ze nog aile dagen aardappels en brood, den eenen dag meer dan den ande-ren; vleesch was er bijna niet; 1600 tôt 1800 fr. voor eén verken van ico kgr., 5ooo fr. voor eene schoone koei. 20 Juli 18 - Hameln Arthur Rottier laat weten dat hij steeds goed gezond is hij weet niet hoe het tehuis gaat, want • sedert de Maarte maand kreeg hij geen nieuws meer.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Marckenaar behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Stavele van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes