De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1701 0
01 januari 1919
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1919, 01 Januari. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Geraadpleegd op 08 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f76639kv6m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3ie Jaar—N° 17 (34) Nagesien.door de Krijgsoverheid Nr 1753-16-12-18) 1 en 15 Januari 1919 De Doperingsche Keikop der\ f0Wrjnç/nâà-^s ir^tj^efér' ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : • KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Poperinghe AAN ONZE LEZERS Allengskens komt ailes weer in orde. Het spoorverkeer was moeilijk en zeer lastig, vandaar he( lang uitblijven van ons bladje. Thans zal het beter gaan. « De Iveikop » verscMjnt maar eens te raaand meer... watt zijne beurs is plat ! « HET BEHEER. Uit het dagboek van Jacobus Moeder Gatherina's huisje. — Ik woon nu bij een oud vrouwke eone '\veduwe, moeder Catharina noem ik haar, die over veel jarei liaren man verloor en die van in het begin van den oorlog zonde nieuws is van eenen harer zonen, soldaat in het fransch leger Binst die .dagen (Allerheiligen, Allerzieleti) is zij zeer treurig ge zind en weent soms. Het huisje dat zij bewoont is maar een sprong hoog. Al reikei kan men met de hand de dakpannen raken. Aan de voordeur is e een houien handvat, een tap, dubbel zoo groot, als dezen die mei aan schuifbladen van kassen en tafels ziet. Om binnen te gaai geeft men eenen draai aan dit handvatsel, en langs binnen hoor men dan eene klink, eveneens in hout, tegen het ander hout de (leur kletsen. Eens de deur open, dan staat men voor een houttei se utsel, een halve meter breed, daar gesteld om de onbeseheidei b ikken der voorbijgangers uit den keuken te weeren, als de deu open staat. fets waarop men let bij liet binnentreden, is dat de zoldering weimg plaats laat tusschen het hoofd en den welf en dat het zee net is het huisje. De stoof staat in zeer breede haard ; langs beide zijden der stoof is er plaats om eenen stoel of eenen zetel te zgtten. 't Is daar, elk in hun hoekje, dat moeder Catharina en hare jongste zoon, hunne avonden al praten doorbrengen. De vensterbank bevindt zich ter hoogte van de knieen en daarop staan toeh vele bloempotjes te priiken. De blinden zijn eenvoudige plankjes en met eindjes koorden worden zij open en toegehouden. In den hoek, tusschen den aard en den buitenmuur is er eene in-gemaakte kas, waarin het vrouwke kleepingstukken en andere kul-ten iergt. Tegen aan de voordeur hangt er aan den muur, gansch tegen de zoldering geplakt, een vogelkooitje, dat nog schijnt te laag te han-gen. In het kooitje zit een kanai'ievogel, die zingt dat het kletterd en zijne'weldooners op een draaitje kent. De deur die naar de achterplaats leidt is zoo laag, dat men zich moet stuipen om er doos-te gaan. De schappraai bevindt zich onder den zoldertrap, daarop twee, drie portretten, en kruis met Maria- en Sint Jozefs beeld. Om op den zolder te geraken moet men een zware valdeur op heffen. Daar is het dat wij slapen, op een plekje tusschen de de schouw en de dakpannen op eenen kafzak. Wij slapen daar toch warmer en zachter dan op strooi in de sehuren. Bakken met aard-appelen gevuld dienen ons tôt bedsponden. Wij aarden het heel goed. Jacobus. ± 9 ± 9 ZALIG NIEUWJAAR ! Jaar van vrede Jaar van voorspoed Jàar van zegen Ziedaar mijn wensch ! God geve 't ! « KEIKOP »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Poperinge van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes