De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen

1506 0
10 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 Augustus. De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3b5w669q5p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

L'ÉCOLE AUX ARMEES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE TIJDSCHRIET pour les Membres de l'Enseignement voor de Leden van het Lager- en primaire et moyen. Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Ce numéro parait sur huit pages. Nous serions ail comble de nos vœux si nous pouvions maintenir ce format pour l'avenir. Cela permettrait notamment de faire la part large aux contributions scientifiques et littéraires auxquelles plusieurs de nos correspondants ont put allusion dans leurs lettres à la rédaction. Toutefois, Chers Collègues, cela lient à Vous plus qu'à nous. Vous aurez l'organe que vous voudrez. Il vaudra ce que valent votre concours et les ressources que vous mettrez à notre disposition. Nous savons combien de nos confrères sont enrôlés aux armées et que nombre d'entre eux peuvent encore s'abonner. Soyez persuadés que notre œuvre a été entreprise sans arrière-pensée d'aucune sorte. Nous voulons être utiles èi tous. Sauver le personnel enseignant de l'engourdissement intellectuel et moral, préserver des droits que notre mobilisa tion a rendus doublement respectables, tel est notre but primordial. Quant à nos visées d'après-guerre, elles se réduisent à un souhait : voir régner parmi nous une solidarité plus étroite basée sur une confiance et une estime mutuelles. La Rédaction. N. B. Envoyez le montant de votre souscription par mandat ou bon postal. Een woord van Dank. Volgaarne richten wij een woord van dank tôt de bladen, die ons tijdschrift hebben aan-bevolen en het met welwillendheid bij hun lezers hebben ingeleid. Een bijzondere hulde van erkentelijkheid bieden wij aan M1' Léo Van Goethem, die in Het Vad.erla.nd van Don-derdag, 19den Juli 1.1., een hoogst belangrijk artikel wijdde aan den toestand van den 011-derwijzer voor den oorlôg, aan het opbeurend en edelmoedig' vverk dat cte brankardiers ver-richten in de loopgraven en waarin hij ook met aandrang wees op de groote roi, die er voor den opvoeder zal te vervullen zijn in het bevrijde Vadefland. J let zij ons geoorlootd hier eenige regelen mede te deelen ni t het merkwaardig opstel van M'' Van Goethem : «.... Wij haalden reeds het voorbeeld aan van den Engelschen minister van Onderwijs, Fisher, die niet wil dat er nog onderwijzers wordeîfit gevonden met eenjaarwedde beneden 2500 fr. En wij stelden daar tegenover den ivïéSiaiH-i \ clii OiKS cigt ii ?£tîderwj jzers, cl i 1 Wïc? men ailes verwacht en wien men niets geeft, die men met den weidsehen naam van « mees-ter » noemt, terwijl zij, omzichzelven en lmn dikwijls talrijk gezin te voeden, zich moeten verlagen tôt allemans « knechten » Ver- der toont Sehrijver aan wat er door de onderwijzers op het front in de loopgraven wordt gedaan : « Indien deze toewijding, deze offervaardig-lieid, dit « nederig » dienen van nu af aan het loon niet vonden dat zij verdienen ; indien de onderwijzer voor zich, in den breede gespro-ken, de hoogere rangen van het leger gesloten zag, ofsehoon hij, met zijn praetisebe zielkun-de, de beste leider van mannen zi jn kon, is het te hopen dat de vrede de tekortkomingen van den oorlog zal herstellen. Het is te hopen dat men den onderwijzer zal in staat stellen zieli zonder terughouding • O o te wij den aan zijn taak van hëropbouwing van ons land, dat men hem zal in staat stellen m7-sluUend een opvoeder le zijn, die boven sloiï'e-lijken nood en boven stofîfelijke zorgen verhe-ven sta en den luttelen tijd die hem voor stu-die oyérblijft niet moet verknoeien aan on-derbetaalden ai beid op een notariaat, op een bureel ofaanlandmetenaan minderenprijs » Men zal lia den oorlog niet van hem kunnen eischen dat hij in een duurderen tijd, waarin ailes op « productie » zal uitkomen, dubbel werk levere voor een reeds vroeger ontoerei-kend loon ».... En nochtans er zal dan zoo Numéro 2. PUBLICATION AUTORISËK PAU L'AUTORITK MIIJTAIBK 10 Août 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes