De stem uit België

545469 0
05 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 Januari. De stem uit België. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9c6rx94f88/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IBureel I 21, RUSSELL SQI LONDON. W.C. Telcphonoi Muséum 26T. De Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. ^ Voor de Vereenigde Staten : 5* 50 cts. Voor Holland : 1 fi. Voor Frankrijk : 2.25 ^ ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. w w of 1.50 £r. 5de Taareanfr, Nr. 16. (Biz. 1247-12,8.) VRIJDAG. 5 JANUARI 191;. Ree;stered ,t g.p.o. as a Ne.,paper. 12 blz: i#d. ALMANAK VOOR HET JAAB ONZES HEEREN, 1917. JANUARI. FEBRUARI, MÂART. <st. jozeî Maand.) APRIL. 1 M. ®.-lS. gesuijticms. In Eug. en Ierl , geboden 1 Do. H. Ignatina, Bisschop en Martelaar. 1 Do. H. Suitliliertus, Bisschop. 1 2o. tfalmm-Zoïtihtj. Begin der Goede Week. Heiligdag. [Stephauus. 2 V. O. L. V. Lichtmis. Eerste Vrijdag der maand. 2 V. Eerste Vrijdag <îer maand. 2 M. [Domine. 2 Di. H. Naara Jésus en Octaaf dag van den H. 3 Za. H. Blaaius, Bisschop en Martelaar. H. Oscar, 3 Za. H. Cunegondis, Maaerd. 3 Di. 3 W. Oktaafdag van den H. Joannes. H. Genoveva, 4 £o. Septuagésima. [Bisschop. -1 Bo. Tweede Zondag van den Vaçten. Remini«cere. 4 W. 4 Do. Oktaafdag der On noozele Kinderen. [maagd. 5 M. H. Agatha, Maagd en Martelares. 5 M. H. Focassius, martelaar. [Co et-a, maagd. 5 Do. (53ittcn-|Jonï>crï>;ig. 5 V. Vigilie der Drie-koningen. Eerste Vrijdag der 6 Di. H. Amandus, Bisschop. 0 Di. H. Perpétua en Félicitas, Martelaressen. II. G Y. ©ocôc-ïîrijïiafl. Maand [Heiligdag. 7 W. H. Komualdus, Abt. 7 W. H. Thomas van Aquinen, kerklee.aar. 7 Za. r, 7j8. Drij-koningen. In En?, en Terl. geboden 8 Do. H. Ioannes van Mata, belijder. 8 Do H. Joannes van Go<l, belijder. 8 Zo. gtaschm. O. H. Verrijzenis. 7 Bo. Zondag in de octaaf der Drie-koningen. 9 V. H. Cyrillus van Alexandrie, Kerkleeraar. 9 V. H. Francisca Romant\, Weduwe. 9 M. 2e Paaschdag. S M. '0 Za. H. Scholastica, Maagd. 10 Za. H. Macarius, Bisschop. 19 Di. 9 Di. 11 2o. Sexagésima. 11 Bo. Derde Zondag van den Vasten. Oculi. 11 W H. Léo, Paus en Kerkleeraar. 10 W. 12 M. De H. H. Stichters der Servieten-Orde. 12 M. H. Gregorius, Pans en Kerkleeraar. 12 Do. H. Julius, Paus. 11 Do H. Higynus, Paus. 13 Di H. Gregorius II., Paus. 13 Di. 13 Y. H. Hermenegildis, Martelaar. 12 V. 14 W. H. Val entin us, Martelaar. 14 W. H. Mathildis, koningen. Quatertemperdag. 14 Za. H. Justin us, Martelaar. 13 Za- Octaafdag der Drie-koningen. 15 Do. H. Faustinus en Iovita, Martelaars. 15 Do. 15 Bo #elokrn-#aschcn. Quasimodo. 14 Bo. 2e Zondagna Drie-koningen. H. Hilarius,Bisschop 16 V. H. Onesimus, Bisschop en Martelaar. 10 V. Quatertemperdag. [geboden Heiligdag. 16 M. 15 M. H. Paulus, Ermijt. [en Kerkleeraar. 17 Za. 17 Za. Quatertemperdag. H. Patricius. In Ieriand, 17 Di. H. Anicetus, Paus en Martelaar, 16 Di. H. Marcellus, Paus en Martelaar. 18 Bo. Quinquagésima. 18 Bo Vierde Zondag van den Vasten. Laetare. 18 W. \ 17 W. H. Antonius, Abt. 19 M. 19 M. H. Jozef, patroon van België. 19 Do. H. Uismarus, Bisschop. 18 Do. St. Pieter's Stoel te Rome. 20 Di. H. Eleuthnrius, Bisschop 20 Di H. Outhbertus, Bisschop. 20 V. 19 V. H. Marins en Gezellen, Martelaars. 21 W. JU sclie cRtotiistag In Engeland en Ieriand, 21 W H. Benedictus. 21 Za H. Anselmus, Bisschop en Kerkleeraar. 20 Za. H. Fabianus en Sébastian us, Martelaars. mag men zijnen Paschen houden, van nu af 22 Do. 22 Bo. Zondag van den Gooden. Herder. 21 2a. 3e Zondag na Drie-koningen. H.Agnes, Maagden, tôt Beloken-Paschen. 23 V. 23 M. H. Joris, Martelaar. Eerste maan. 22 M. H. Vincentius, Martelaar. [Martelaars. 22 Do. St. Pieter's Stoel in Antiochië. 24 Za. 24 Di. 23 Di. H. Emerantia, maagden Martelaars. Huwelijk der 23 V. H. Petrus Damianus, Bisschop en Kerkleeraar. 25 Bo. $assu-Bonbag. Eerste ma an. Tudica me. 25 W. Plechtigheid van den H. Jozef, BeschermerderH. 24 W. H. Timotheus, Bisschop en Martelaar. [H. Maagd. Eerste maan 2(5 M. O. L. V. Boodschap. kerk en Patroon van België. 25 Do Bekeermg van den H. Paulus, Apostel. 24 Za. H. Mathias, Apostel. 2/ Di. H. Joannes Damascenus, Kerkleeraar. 26 Do. H. Marcus, Evangelist. H. Cletus, Pàus en 26 V. H. Polycarpus, Bisschop en Martelaar. 25 Bo. Eerste Zondag van den Vasten. Invocabit me. 28 W H. Gontranus, Koning. 27 V. H. Zita, Maagd. [.Martelaar. 27 Za. H. Joannes Chrysostomus, Bisschop en Martelaar. 26 M. H. Nestor, Bisschop en Martelaar. 29 Do. 28 Za. H. Paulusa Cruce, belijder. 28 Bo. 4e Zondag na Drie-koningen. 27 Di. 30 V. De J. Smarten, van O. L. V. 29 Bo. Derde Zondag na Paschen. 29 M. H. Franciscus Salesius, Bisschop en Kerkleeraar. 28 W. 31 Za. 30 M. H. Catharina van Siena, Maagd. 30 Di. H. Aldegonda, Maagd. 31 W. H Petrus Nolascus. belijder. ^ ^m MEI. Mariamaand.) JUNI. H. Hartmaand.)! JULL AUGUSTUS. 1 Di. H. Philippus en Jacobus, Apostels. 1 V. Quatertemperdag. Eerste Vrijdag der Maand. 1 Bo Het Kostbaar Bloed van O.-H. J.-C» II. Rumoldus, i W. H. Petrus'-Banden. 2 W. Octaafdag der Plechtigheid van den H. Jozef. 2 Za. Quatertemperdag. Emde van d n Paaschtijd. patroon van België. 2 Do. H. Alphonsius der Ligori, Kerkleeraar. Portion- H. Athanasius, Bisschop en Kerkleeraar. 3 Bo. De Allerheihgste Drievuldigheid. 2 M. O. L. V.-Bezoeking. 3 V. Eeréte Vrijdag der maand. [cula? 3 Do. Terugvinding van het H. Kruis. 4 M. 3 Di 1 Za. H. Dominions, belijder. 4 V. H. Monica, Weduwe. Eerste Vrijdag der maand. 5 Di. H. Bonifacius, Bisschop en Martelaar. 4 W. H. Ulriclc, Bisschop. 5 Bo. Tiende Zondag na Sinxen. 5 Za H. Pius V., Paus. 6 W. H. Norbertus, Bisschop. 5 Do. H. Antonius Zacharia, belijder. [Vrijdag. 6 M O H Gedaante wisseling. fi Bo. Vierde Zondag na Paschen. 7 Do. £}. ^gkromcnt's-Stag. 6 V. Octaafdag van de u H. Petrus en Paulus. Eerste 7 Di. H. Cajetanus, belijder. 7 M. H. Stanislas, Bisschop en Martelaar. 8 V H. Medardus, Bisschop. 7 Za. H. H. C.vrillus en Methodius. Bisschoppen. 8 W. H. Cyriacus en Gezellen, Martelaars. 8 Di. Verschijning van den Aartsenget Michaël 9 Za H. Primus en Fclicianus, Martelaars. 8 Zo Zesde Zondag na Sinxen. t 9 Do. Vigilie van H. Laurentius. 9 W H. Gregorius van Nazianze, Bisschop en Kerk- 10 Bo Zondag in de octaaf van H. S^ci-aments-dag. 9 VI. De Martelaren van Gorcum. ' 10 V. H. Laurentius, Martelaar. 10 Do. H. Isidorus, landbouwer. [leeraar. 11 M. H. Barnaba^, Apostel. 10 Di. H Amelberga, maag<i. 11 Za. H. Tibnrtius en Sùzanna, Martelaren. 11 V. 12 Di. 11 W H. Pius I, Paus en Martelaar 12 Bo. Ile Zondag na Sinxen. 12 Za. H. Nereus en Gezellen, Martelaars. 13 VV. H. Antonius van Padua, belijder. 12 Do H. Joannes Gualbertus, belijder. 13 M. H. Johannes Berèhmans, belijder. 13 Bo. Vijfde Zondag na Paschen. H. Servasius, 14 Do. Octaaf-dag van Sacrament's-dag, H. Basilius, 13 V. H. A nacletus, Paus en Martelaar. 14 Di. Vigilie van O. L. V. Hemelvaart. 14 M. Kruisdag. [Bisschop. _ Kerkleeraar. 14 Za H. Bonaventura, Kerkleeraar. 15 W. U. ^emeibaart. Geboden Heiligdag. 15 Di. Kruisdag. H. Dymphna, Maagd en Martelares. 15 V. H. Hart van Jésus. 15 Bo. Zevende Zondag na Sinxen. 16 Do. H. Joachim, Vader van O. L. V. H. Rochus, 16 W. Kruisdag. Vigilie van O.-H. Hemelvaart. 16 Za. H. Ludgardis, maagd, 16 M. O. L. V. van Carmel Berg. 17 V. Octaafdag van H. Laurentius. [belijder. 17 Do. O. H. Hemelvaart, geboden Heiligdag. 17 Bo. Derde Zondag na Sinxen. 17 Di. H Alexius, belijder. 18 Za H. A^apitus, Martelaar. H. Helena, "Weduwe. 18 V. H. Venantius, Martelaar. 18 M. ls W. H. (îamillus van Lellis, belijder. 19 Bo. 12e Zondag na Sinxen. H. Donatus, belijder. 19 Za. H. Ivo, belijder, H. Celestinus, Paus. 19 Di. H. Gervasius en Protasius, Martelaars. 19 Do H. Vincentius a Paulo, belijder. Nieuwe maan. 2i> Bo. Zondag in de Octaaf van O.-H. Hemelvaart. 20 W. H. Silverius, Paus en Martelaar. 20 V. H. Hieronymus Einilianus, bslijder. 20 M. H. Bernardus abt en Kerkleeraar. 21 M. 21 Do. H. Aloysius van Gonzaga, belijder. 21 Za. H. Praxella, maagd. Nieuwe maan. 21 Di. H. Joanna van Chantai, Weduwe. 22 Di. H. Julia, Maagd en Martelares. H. Àlbanus, patroon van Namen. 22 Bo. Achtste Z.»ndag na Sinxen. "H. M. Magdalena, 22 W. Octaafdag van O. L V. Hemelvaart. 23 W. 22 V. H. Paulinus, Bisschop. Boeteling. 23 Do. Vigilie van H. Bartholoraeus, Apostel. 24 Do. Oktaafdag van O -H. Hemelvaart. 23 Za. Vigilie van H Joannes Den Dooper. 23 M. H. Appolinaris, Bisschop en Martelaar. 24 V. H. Bartholomeus, Apostel. 25 V. H. Gregorius VII, Paus. 24 Bo. Geboorte van den H. Joannes den Dooper. 24 Di. Vigilie van H. Jacobus. H. Christina, Maagd en 25 Za. H. Ludovicus, Koning van Frankrijk. 26 Za. Vigilie van Sinxen. 25 M. H. Willem. 25 W. H. Jacobus, Apostel. [Martelares. 26 Bo. 13e Zondag na Sinxen. 27 Bo. Sinxen. 26 Di H. H. Joannes en Paulus, Martelaars. 26 Do. H. Anna, Moeder van O. L. V. 27 M. H. Cesarius van Arles, Bisschop. 2S M. 2e Sinxendag. 27 W. 27 V. H. Pantaleon, Martelaar. 28 Di. H. Augustinus, Bisschop en Kerkleeraar. 29 Di. H. Maria Magdalena van Pazzia, maagd. 28 Do. Vigilie van de H. Petrus en Paulus. 28 Za. H. Victor, Paus en Martelaar. 29 W. Onthoofding van den II. Joannes den Dooper. 30 W. Quatertemperdag. 29 V. H. Petrus en Paulus, Apostels in Engel en Terl. j 29 Bo Negende Zondag na Sinxen. 30 Do. H. Rosa van Lima. 31 Do. H. Angela van Merici. II. Petronella. geboden Heiligdag. u 30 VI. I Bisschop. 31 V. H. Rayrrondus Nonnatus, belijder. 8h Za. Herinnering van den H Panlus. 5 31 Di. H. I^matin* van Loyola helhdpr, TT. flormuais. SEPTEMBER. OKTOBER. Sozenkransmaand. I NOVEMBER. j DECEMBER. 1 Za. H. Gilles, Abt. 1 M. H. Remigius, Bisschop. H. Bavo. belijder. pi l Do J2Vllcrhetligen 1 Za H. Eligius, Bisschop. [lijkjaar. "AdteLevavi." 2 Za. 14e Zondag na Sinxen. 2 Di H. Engelen-Bewaarders. [troon van Gent. 2 V. JULetsi&Ien. Eerste Vrijdag der maand. 2 Bo. Eerste Zondag van den Ad vent en van het kerke- 3 M. 3 W. H. Gerardus, Abt. i Za tl. Huberuis. 3 M. H. Franciscus Xaverius, belijder. 4 Di. H. Rosalia, Maagd. 4^Do. H. Franciscus van Assisi belijder. I Bo. 23e Zondag na Sinxen. H. Carolus Borromeus, 4 Di H. Petrus Chrysologus, Kerkleeraar. 5 W. H. Bertinus, Abt. 5 V. Eerste Vrijdag der maand 5 M. [Bisschop 5 W. H. Sabbas, Abt. 6 Do H. Remaclus, Bisschop. 6 Za H. Bruno, belijder. fi Di. H. Leonardus, belijder. 6 Do. H. Niklaas, Bisschop. 7 V. Eerste Vrijdag der Maand. 7 Bo. 19e Zondag na Sinxen. H. Rozenkrans-feest. 7 W. H. Willibrordus, Bisschop. 7 V. H. Ambrosius, Bisschop. Vigilie van O. L. V. 8 Za. O. L. V. Geboorte. 8 M. H. Brigii ta, weduwe. 8 Do Oktaaf dag van Allerheiligen. Ont.vangenis. Eerste Vrijdag der maand. 9 Bo 15e Zondag na Sinxen. 9 Di. H. Ghislanus, Bisschop Patroon van Henegouw. 9 V. Toewi jding der Basiliek van den Allerheiligsten S Za O. L. V. Onbevlekte Ontvangems. 10 M. H. Nicolas van Tolentino, belijder. 10 W. H. Franciscus van Borgia, belijder. lo Za. H. Andréas Avellinus. [Verlosser. 9 Bo 2e Zondas: van don Advent. " Populus Sion." 11 Di. II. Protus en Hyacinthus, Martelaars. 11 Do H. Gommar us, belijder. Il Bo. 24e Zondag na Sinxen. II Martin us, Bisschop. lo M. H. Melcheades, Paus en Martelaar. 12 W. H. Naam van Maria. 12 V. 12 M. H. Lionius, Bisshop en Martelaar. Il Di. H. Damasus, l'aus. 13 Do. 13 Za H Edwardus, belijder. 13 Di. H.Stanislas Kostka. 12 W. 14 V. Opheffing van het R. Kruis. [O. L. V. Geboorte. 14 Bo. 20e Zondag na Sinxen. H. Donatianus. patroon 14 W. H. Josaphat, Bisschop en Martelaar. 13 Do. H. Lucia, maagd. 15 Za. De Zeven Smarten van O. L. V. Octaafdag van 15 M. H. Theresa, Maagd. [van Brugge. '5 Do. H. Gertrudis, maagd. H. Leopoldus, belijder. 14 V. H. Nicasius. [Nieuwe maan. 16 Bo. 16e Zondag na Sinxen. H. Cornélius en Cypri- 16 Di. H. Gerardus, Magella, belijder. " 16 V. Nieuwe maan. 15 Za. Octaafdag van O. L. V. Onbevlekte Ontvangenis. anus, Martelaars. [van Luik. 17 W. Nieuwe maan. 17 Za. H<"Gregorius de Wonderdoener, Bisschop. 1G Bo. 3e Zondag van den Advent. " Gaudete." . 17 M. H. Lambertus, Bisschop en Martelaar, patroon 18 Do. H. Lucas, Evangelist. 18 Bo. 25e Zondag na Sinxen. 17 <Y1. H. Wivina, maagd. H. Begga, Weduwe. 18 Di. Nieuwe maan. 19 V. H. Petrus van Alcantara. 19 M. II. Elisabeth van Hongarie, Weduwe. 18 Di. 19 W. H. Januarius en Gezellen, Martelaars. Quater- 20 Za. H. Joannes van Tantius, belijder. 20 Di. H. Félix. 19 W. Quatertempordag. 20 Do. Vigilie van H. Mattbeus. [temperdag. 21 Bo. 21e Zondag na Sinxen. H. Ursula en Geselinnen. 21 W. Presentatie der H. Maagd. H. Alberfus, van 20 Do. Vigilie van H. Thomas. 21 V. Quatertemperdag—H. Mattbeus, Apostel en 22 M. [Maagd mart. 22 Do. H. Cecilia, maagd en Martelares. [Leuven. 21 V. Quatertemperdag: H. Thomas, Apostel. 22 Za. Quatertemperdag. [Evangelist. 23 Di. 23 V. H. Clemens, Paus. St. Trudo. 22 Za. Quatertemperdag. • 23 Bo 17e Zondag na Sinxen. 24 W. H. Raphaël, Aartsengel. 24 Za. II. Joannes a Cruce. 23 Bo. 4e Zonda? van den Advent. " Rorate." 21 M. O. L V. (de la Merci). 2c Do. H. Chrysanthus en Darius, Martelaren. 25 Bo. 26e Zondag na Sinxen. H. Catharina, maagd 24 M. Vigilie van Kerstmis, O. L. H. geboorte. 25 Di. 26 V. H. Evaristus, Paus en Martelaar. en Martelares. La-atste Zondag van het kerke- 25 Di. gUrstmis. 26 W. H. 27 Za. Vigilie der H. Apostelen Simon en Juda. lijk jaar. 26 W. 2e Kerstdag. H. Stephanus. 27 Do. H. Cosmas en Damianus, Martelaars. 28 Bo. H. Apostelen Simon en Juda. 20 M. H. Petrus van Alexandrië. 27 Do. H. Joannes, Apostel en Evangelist. 28 V. H. 29 M. H. Narcissius, Bisschop. 27 Di 21 V. Onnoozele Kinderen. 29 Za. H. Michael Toewijding van den Aartsengel. 30 Di. H. Alphonsus Rodriguez. 28 W. 29 Za. H. Thomas van Canterbery, Martelaar. 30 2o. 18e Zondag na Sinxen. H. Hieronymus, Kerk- 31 W. Vigilie van Allerheiligen. 29 Do. Vigilie van den H. Andréas, Apostel. 8 30 Bo. Zondag in de octaaf van Kerstmis. ! leeraar. 30 V. H. Andréas, Apostel ; in Schotland, geboden I 31 M. H. Sylvester, Paus. Voor het Jaar Onzes Heeren 1917. Onzes Heeren Nieuw-Jaars-gift. Als de eerste der weldaden geeft God aan de kinderen zijner oneindige Goedheid den/ tijd des levens, dien we naar de wentelingen der planeet waarop we verb'lijven in dagen I en jaren afmeten. Het leven is goed in zich zelve. Het leven r is heiïig als eene gave Gods gegeven tezelf-I dertijd voor ons .geluk en ter meerdere glorie I des Scheppers. Elk tijdig oogenblikje dat j de Voorzienigheid daar op de werktafel legt I van onzen vrijen wil kunnen we omzetten, ! met de Genade Gods, in oneindige Glorie en I Geluk. Gelijk we in onze kinderjaren, van I peter of meter, een bouwdoos kregen, om I naar de ontluikende krachten onzes geestes, I kerkjes en huisjes en trappen en fantasie-I monumenten samen te stellen, zoo krijgen de I kinderen Gods de materialen des Tijds, al-I verschillend van omstandigheden, opdat onze I zielskrachten, gesterkt door de Genade en de I HH. Sacramenten, er den Tempel des Heili-I gen Geestes mee bouwen zouden. I Wie geleerd hee£t waarvoor hij geschapen I is, en de poolsterr-e dezer leering voor oogen I houdt elk oogenblik zijns Levens, grijpt I dankbaar het nieuwe jaar aan dat de Voor-I zienigheid hem laat inzetten en hij verheugt zich om de zielswerkdadigheid die hem ^fcschijnt toegezegd ; en hij bidt om Gods hulp en zegen ; en wenscht aan aile de kinderen Gods die daar aan hetzelfde Gloriewerk van den gemeenzamen Vader arbeidden, een heil-zaam en gelukkig nieuw jaar en nQg ve'.e navolgende. Onzes Heeren Jesu Christi. De Tijd waarmee wij arbeiden mogen is niet enkel die der Schepping, het is de geze-gende Tijd der Verlossing, de Evangelische Tijd, waarboven onverwelkt, onverdoofd de hellichtende banderol hangt der Kerstmis-Engelsn : Vrede aan de menschen van Godes goedwilligheid. Het is een Tijdsmateriaal dat gedTenkt is geworden in de passie Christi, de Tijd van het Nieuwe Testament, van het Christikruis, van den nieuwen Adam, aarts-vader der nieuwkomende eeuwen. Onze mogelijkheden van werking, van glorificee-ring, zijn verbovennatuurlijkt. Christus is gestorven voor aile deze .gezegende Tijden, voor dees gezegend jaar 1917, dat het Zijne is, als met Zijn Bloed gekocht, opdat wij allen er ons gelukkig mee maken zouden. Dat begrepen onze in-christelijke voorou-ders toen ze hunne gellukwenschen uitspraken voor "het jaar Onzes Heeren Jesu Christi, zooveel of zooveel—". En dat zeggende wijdden zij zioh inniger toe aan den oneindig beminnelijken Koning der Eeuwen, in wiens Naam en Liefde deze tijden gedoopt zijn. Cor Jesu Sacratissimum. In ons Vaderland, den eersten Zondag van het nieuwe jaar, wijdden wij ons zelve, wijd den wij ons.gezamenlijk per parochie en stad toe aan het Heilig Hart van Jezus. Onze bisschoppen, onze Kardinaal leidden de plechtigheid. Wij kwamen ootmoedig en smeekend met het nieuwe jaar op onze han-den, neerknielen voor het Goddelijk Hart, opdat de nieuw ingezette tijd mochte staan onder Zijne bijzondere Bescherming, mochte gekneed en verbruikt worden en opgaan in onze eeuwige Ziel, in Zijne Liefde: devotie oud en nieuw, besloten in de Evangeliën, in St. Paulus' epistelen, en door Léo den Ûer-tiende, vereerder gedachtenisse, in Zijn " Annum-Sacrum "-wereldbrief, opnieuw en dringender geheel het gekerstende mensch-dom voorgehouden. Ook dezen Zondag van het nieuwe jaar 1917 herhaalt ziçh ongetwijfeld dezelfde Plechtigheid in het bezette Vaderland. Aan den haard der "Refugees." Aan die plechtigheden kunnen wij slechts deelnemen in den geest. Velen onzer wel-lioht, verspreid geheel Groot-Brittanje door, kunnen zelfs niet op dezen Zondag de Heilige Mis bijwonen en in den loop des jaars slechts schaarsch tôt de Heilige Sacramenten nade-ren. Dat zijn de bijzondere omstandigheden waarin de Goddelijke Voorzienigheid ons plaatst. Dat zijn de eigenaardigheden van het Tijdsmateriaal dat onzen vrijen wil wordt voorgelegd. Laat ons kunstenaars zijn ! Laat ons met des te meer innige persoonlijke gods-dienstigheid dezen tijd aanvaarden en kussen in kinderlijke onderworpenheid en juister begrip van het leven, de gezegende hand des Heeren. Wezen wij stipt getrouw aan onze dagelijksche en onze zondaagsche gebeden en verdiepen we onze godsvruchtigheid daarbij in de aanschouwing van het H. Kruis dat boven onze haarden prijkt. (1) Een Brief van Z. H. Paus Benedictus XV. Wij kunnen, neen, wij moeten nog meer doen. Gelijk Léo XIII geheel het mensch-dom aan het Heilig Hart van Jezus toewijdde, gelijk Z. E. de Kardinaal en onze Bisschoppen ons Vaderland en onze familiën jaarlijks opdroegen aan het H. Hart, zoo heeft tijdens dezen oorlog, namelijk in April 1915, Zijne Heiligheid Benedictus XV bij brieve eene bijzondere aanmoediging gegeven tôt nog ver-dere godsvrucht tôt de Liefde van den God-Mensch, en het Heilig Hart. Zijne Heiligheid heeft het aanbevoelen dat de christene huisgezinnen zich elk in het bij-zonder aan het Heilig Hart zouden toewijden en wel met daarbij de Goddelijke beeltenis op de eereplaats der woning als op een troon te verheffen. Mon leze en overwege,—want ieder woord is leering—wat de Opperherder schrijft aan den bevorderaar dezer bijzondere godscrucht : "Geliefde Zoon, heil en apostolischen zegen. "Met vreugde hebben Wiî uw,brief »«: Ae (1) De plaat van Wante (Kruisbeeld) is nog altijd op "De Stem" te bekomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes