De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond

128 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond. Geraadpleegd op 16 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w66930qv0n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De chauffeursstaking in Brussel De auto en de autobus hebben de koet-siers en omnibus in vele groote steden reeds verdrongen. In Parijs werd het vorig jaar de laatste omnibus, door paarden getrokken, feeste-lijk begraven. In Londen vindt men nog slechts de ((cabs» welke door paarden getrokken worden. In de grootste steden is de uitba-ting van autos stilaan groot bedrijf geworden. Dat heeft voor gevolg, dat de uitba-tende maatschappijen trachten ook aan de loon- en arbeidsvoorwaarden der autovoer-ders te pitsen om meer winst te maken. In 1913 hebben er in verscheidene groote steden stakingen plaats gehad van chauffeurs. We herinneren ons de chauffeursstaking in Triest. De maatschappij wilde het vast loon afschaffen en de chauffeurs 15 t. h. der totale ontvangst toekennen. De strijd eindigde ten voordeele der chauffeurs. Zij bekwamen een dagloon van 4 frank plus 10 t. h. van de ontvangst, terwijl ze 2 fr. per dag trokken in geval ze niet konden rijden als hun autbmobiel in reparatie was. Dan hebben we de staking der 5.000 chauffeurs in Londen gehad. Dat was een nijdige kamp, welke 12 weken geduurd heeft. De oorzaak van den strijd was, dat de Compagnie den prijs van de benzine wilde i Dan kregen we een strijd in Weenen, welke eveneens over den prijs der benzine liep. Ook daar bekwamen de chauffeurs voldoening. In Juli 1913 besloten ook de chauffeurs in Parij s tôt de staking. Deze staking was echter het gevolg van wijzigingen in het politiereglement, waarbij het zoogenaamde ((marodeeren)) verboden werd. Na onder-handeling met den prefekt van politie kregen de chauffeurs voldoening. Op Vrijdag 9 J anuari reden de chauffeurs te Brussel niet uit, omdat ze overeen-gekomen waren de verhoogde prijs van de benzine niet te betalen. Reeds geruimen tijd was het personeel der ((Compagnie des Autos-Taxis» in span-ning over het optreden van het bestuur. Het verhoogen in prijs der benzine van 18 op 22 centiemen den liter deed de chauffeurs tôt de staking besluiten. Eensgezind traden de chauffeurs op en Vrijdag waren aile standplaatsen verlaten. De grieven der chauffeurs waren de volgende : Zij hebben een vast1 salaris van 3 frank per dag en genieten 6 1 /2 t. h. op de ont-vangsten.Zij moeten daarvan zelf de benzine betalen, welke de Compagnie aan 18 centiemen leverde, en aangezien ze gemiddeld 20 liters benzine per dag verbruiken, moe-ten ze bijna uitsluitend van het drinkgeld leven. De Compagnie levert de uniforme, maar... aan overdreven prijzen. Complété uniform moeten de chauffeurs 230 fr. beta- 3i*t»rrmttrï f Januart 13X4 îîr 2 —. " ' ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes