De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond

106 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 April. De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2zx5k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

r" Jaarumtn Anrtt 1314 Nr 8 Uit de Amerikaansche Arbeidersbewesring Niettègenstaande het steeds toenemenc verkeer tusschen het ou d e Europa en de Nieuwe Wereld, is ons nog ailes, wat hei politiek, sociaal en maatschappelijk lever van Amerika betreft, vreemd en onbe-kend.Ontelbare boeken werden over het lanc der onbegrenste mogelijkheden in Europe verspreid, alleen de Arbeidersbewegins werd stiefmoederlijk bedeeld. Voor Europa was Amerika niet alleer het land der vrijheid en demokratie, hei was vcor haar ook het land van het reus-achtig industrialisme en kapitalisme. Zijne machineriën en arbeidsleiding, zijne trus-ten en arbeidskontroolsystemen werder het vcorwerp van bewondering en var ijverige studie der Europeesche onderne-mers, welke voor al in groot-ondernemin-gen, de amerikaansche arbeidsmethode trachten in te voeren. Mochten we degeneri gelooven die over Amerika schreven, dan waren de Amerikaansche arbeiders heel, heel anders als de europeesche arbeiders aangelegd. De amerikaansche arbeider wil vooruit komen; hij werkt veel meer en gevoeli niets voor het socialisme, omdat het socialisme d.aar geen roi spelen kan. Deze scheeve voorstellingen vonden des te meer geloof, omdat de socialistische pers van het vasteland d.ikwijls scherpe aanvallen d.eed. op de amerikaansche vakbeweging. Als we echter dan weer lazen, dat 2 mil-lioen arbeiders van de Vereenigde Staten X mm PL/V1MV1 UMV TT 111 ^ l tôt één grooten bond beheorden: als we î vernamen dat het daar mogelijk was de ar-t beiders van één Gewest, drij - viermaler l grooter dan de oppervlakte van België - met eene bevolking die 10-maal grootei in aantal was dan deze van België, er l waar meer dan 20 verschillende talen ge-i sproken worden, in één organisatie te ver-* eenigen, dan wisten we niet wat we moes-ten gelooven. Als we verder hoorden vertellen van arbeiders die in Amerika gewerkt en geleefc hadden, dat vele vakbonden, ondanks de ' loond.rukking die van de emigranten uit ging, hcoge loonen en den achturenda£ 1 wisten te veroveren; als m en las van de reuzenstakingen met moord en doodslag van drakonische klassenjusticie, clan rijmde dit ailes weinig samen met de andere voor-stelling die men zich over de amerikaansche L arbeidersbeweging gemaakt had. We wisten tôt in den jongsten tijd maar, . dat de politieke organisatie der arbeiders in de Vereenigde Staten nog in de kinder-schcenen stond en dat de kleine socialistische Partij tegenover de groote burger-par+ijen nog lang niet op kon, en dat tôt de Ncord-Amerikaansche vakbeweging twee millicen arbeiders behooren. Over deze beweging werden de onge-lcoflijkste dingen verteld. Sedert dat hei Amerikaansche Vakverbond zich bij de Internationale aangesloten heeft, hebben we wat meer over de amerikaansche ar-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes